^ | prompt | bio | publik | prezent | kurzus | projekt
 
 
 
  tanulmány Visual management of time
in András Benedek and Ágnes Veszelszki (eds), In the Beginning was the Image: The Omnipresence of Pictures: Time, Truth, Tradition, Frankfurt/M.: Peter Lang, 2016, 51–57. (angol nyelven)

Lakatos Imre történeti kutatási programja
in Rigán Lóránd és Ungvári Zrínyi Imre (szerk.), Az értelem anyanyelvén: Magyar filozófusok a 20. és 21. században, Cluj-Napoca: Komp-Press-Korunk, 2016, 244–260.

A színház mint eszköz a dramatikus nevelésben
in Görcsi Péter, P. Müller Péter, Pandur Petra, Rosner Krisztina (szerk.), A színpadon túl: Az alkalmazott színház és környéke, Pécs: Kronosz Kiadó, 2016, 57–69.

Face to Face: Towards a New Sincerity
in András Benedek and Kristóf Nyíri (eds), The Power of the Image: Emotion, Expression, Explanation, Frankfurt: Peter Lang, 2014, 243–252. (angol nyelven)

Lakatos Imre és a tudományos felfedezés dialektikus logikája
Századvég, 71 (2014/1), 109–145.

Lakatos Imre és a tudományos felfedezés dialektikus logikája [pdf]
Working Papers in Philosophy, 2013, 6. szám (33 l.)

Kuhn és az elméletválasztás paradigmái
Kellék, 2012, 47. szám, 77–114.

A nemzeti kulturális örökség a digitális technológia korában: Mandalat v1.0
Stratégiai dokumentum a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet számára, 2012. Herner Jánossal, Horváth Ivánnal és Szakadát Istvánnal közösen.

A szabadság dramaturgiája. A legyek mint egzisztencialista dráma
in Ullmann Tamás, Váradi Péter (szerk.), Sartre és Merleau-Ponty. A francia fenomenológia klasszikus korszaka, Budapest: L'Harmattan, 2011, 231–244.

Hol van a privát és a publikus határa, avagy hány szótára lehet egy liberális ironikusnak?
in Nyírő Miklós (szerk.), Filozófia a globalizáció árnyékában: Richard Rorty, Budapest: L'Harmattan-Magyar Filozófiai Társaság, 2010, 170–181.

Dewey, Lakatos és a tudás pragmatikus képe
Világosság, L (2009), tél, 7–18.

Az elektronikus olvasás mintázatai [pdf]
Információs Társadalom, IX (2009), 3, 85–93.; illetve in Gábor György, Vajda Mihály (szerk.), A lét hangoltsága. Tanulmányok a tudás sokféleségéről, Budapest: Typotex, 2010, 323–332.

In Our Time: Converging to a Culture of Continuous Present
in Kristóf Nyíri (ed), Integration and Ubiquity: Towards a Telecommunications Convergence, Vienna: Passagen Verlag, 2008, 275–281. (angol nyelven)

Lakatos Imre elfojtott hegelianizmusa [pdf]
Világosság, XLIX (2008), 3–4, 185–196.

Tíz kérdés a színházi nevelésről
Drámapedagógiai Magazin, 35 (2008/1), 14–22.

H:\szoveg.sys
in Bartók István, Hegedűs Béla, Seláf Levente, Szegedy-Maszák Mihály, Szentpéteri Márton, Veres András (szerk.), "Mielz valt mesure que ne fait estultie". A hatvanéves Horváth Iván tiszteletére, Budapest: Krónika Nova, 2008, 25–27.; illetve hipertext.hu, 2009.04.04.

A filozófia mint irodalom — Richard Rorty terápiás javaslata [pdf]
Világosság, XLVIII (2007), 6, 33–38.; illetve Bárány Tibor, Rónai András (szerk.), Filozófia és irodalom, JAK-füzetek 153., Budapest: József Attila Kör–L’Harmattan, 2008, 54–62.

The Electronic Turn: Changes in Textual Structure [html]
in Seláf Levente (ed), Vers une nouvelle philologie, Hallgatói Információs Központ, 2007.

A relativizmus dimenziói — Lakatos esete Kuhnnal
in Binzberger Viktor, Zemplén Gábor (szerk.), Kuhn és a relativizmus, Budapest: L’Harmattan, 2007, 77–84.

Perception Mobilized
in Kristóf Nyíri (ed), Mobile Studies: Paradigms and Perspectives, Vienna: Passagen Verlag, 2007, 81–90. (angol nyelven)

Mobilizált észlelés [pdf]
in Nyíri Kristóf (szerk.), Mobiltársadalomkutatás. Paradigmák — perspektívák, Budapest: Magyar Tudományos Akadémia–T-Mobile, 2007, 73–81.; illetve Világosság, XLVIII (2007), 9, 55–62.

Bölcsészet, tudomány, pragmatizmus
Literatura, XXXII (2006), 2, 143–153.

Tudományos írásbeliség és infokommunikációs technológia [pdf]
Világosság, XLVII (2006), 2, 11–16.

A virtuális olvasók forradalma
Prae, 2005, 2, 57–58.

Diákszínjátszás és posztmodern
Theatron, IV, 3 (2003 tél–2004 tavasz), 31–45.

Remix cyberculturalis [pdf]
Világosság, XLIV (2003), 3–4, 245–255. (György Péter Memex c. könyvéről.)

Kánon és közoktatás — az irodalomtanítás esélyei
in Bengi László, Sz. Molnár Szilvia (szerk.), Kánon és olvasás. Kultúra és közvetítés, Budapest: Fiatal Írók Szövetsége, 2002, II. kötet, 7–30.

Számokba fojtva. A strukturalista Greenaway [html]
Prae, 2000, 3–4, 16–33.

Cybertextualism
in Fleissner, Peter, Nyíri, J. C. (eds), Philosophy of Culture and the Politics of Electronic Networking. Volume 2 Cyberspace: A New Battlefield for Human Interests, Innsbruck–Wien–Budapest: Studien Verlag–Áron Kiadó, 1999, 167–174. (angol nyelven)

Literaturo kaj literaturkritiko en Esperanto
in Memorlibro. Kolekto de la prelegoj dum la solena internacia konferenco organizita okaze de la tridekjariĝo de la universitata fako Esperantologio (Budapeŝto, 17/18-04-1997), Budapest: ELTE Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, 1998, 298–303. (eszperantó nyelven)

Szöveg((l)elés) [htm]
Palimpszeszt, 10 (1998. április).

Virtuális örökkévalóság: objektumok a digitális könyvtárban [htm]
Palimpszeszt, 10 (1998. április); Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 1998, 8–9, 299–314. Tóth Tündével és Turi Lászlóval közösen.

 
  recenzió Amit a színházi nevelésről tudni kell
Új Pedagógiai Szemle, 64 (2014), 5-6, 121-126. (Cziboly Ádám és Bethlenfalvy Ádám Színházi nevelési programok kézikönyve. Magyarország 2013 c. könyvéről.)

A megismerés új útjai [html]
Magyar Tudomány, 170 (2009), április, 506-508. (Kondor Zsuzsanna Embedded Thinking. Multimedia and New Rationality c. könyvéről.)

Malferma tago en la infero
Esperanto UEA, 97 (2004), 1175 (novembro), 231. (István Ertl La Postdomo c. könyvéről; eszperantó nyelven.)

Elemzéselemzés
Zsöllye, V (2004), 4 (április), 46. (Patrice Pavis Előadáselemzés c. könyvéről.)

Duobligoj embarasaj
Esperanto UEA, 97 (2004), 1170 (majo), 111. (Serĝo Elgo Ŝia lasta poŝtkarto c. könyvéről; eszperantó nyelven.)

Megírni végre közös dolgainkat
Zsöllye, IV (2003), 4 (április), 18. (Nánay István Ruszt c. könyvéről.)

Senkovre
Esperanto UEA, 96 (2003), 1155 (januaro), 14–15. (Sten Johansson Dis! c. könyvéről; eszperantó nyelven.)

„Tiszán innen, Dunán túl — ez a posztmagyar.”
Iskolakultúra, 1996, 12, 96–99. (Kovács Sándor s. k. és Odorics Sándor Posztmagyar c. könyvéről.)

Az irodalom történetiségének és megértésének feltételei
Iskolakultúra, 1996, 5, 121–123. (Kulcsár Szabó Ernő Történetiség — megértés — irodalom c. könyvéről.)

Dorsosako plena de rakontoj
La Dua Jarcento de Esperanto, 1996, 2, 25. (eszperantó nyelven)

Egy nem szokványos bevezetés. Arno Anzenbacher: Bevezetés a filozófiába
Magyar Filozófiai Társaság Hírek, 1994, 2; BUKSZ, 1994, 3, 285–286.

  lexikon címszó Feyerabend, Paul; Lakatos Imre
Magyar Virtuális Enciklopédia, 2006.

elektronikus könyvtár; elektronikus szöveg; honlap; hypertext; információs társadalom; internet; világháló; virtuális; virtuális közösségek; virtuális valóság
Magyar Virtuális Enciklopédia, 2003/2005.

  szerkesztés Magyar Virtuális Enciklopédia [web]
Budapest: MTA–Uniworld, 2004–2007. URL: http://www.enc.hu/.

zsollye.hu [web]
2005. URL: http://www.zsollye.hu/.

Zsöllye – színházi folyóirat
2003–2004.

Alkotói portrék a magyar irodalomból [web]
Budapest: ELTE BTK Reneszánszkutatások Posztgraduális Központja, 1998. URL: http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/index.htm.

Irodalmi Lapok
1997–1999. URL: http://www.btk.elte.hu/irolap/public_html/.

„Egy literáris pör története” (József Attila és Babits Mihály, 1929–1937) [web]
1996. URL: http://www.btk.elte.hu/celia/ja/ja_bm.htm.

  kritikai kiadás József Attila, Tanulmányok és cikkek 1923–1937. [web]
Budapest: Gépeskönyv, 1999. URL: http://magyar-irodalom.elte.hu/ja/cimlap.htm. Devescovi Balázzsal közösen.

József Attila, Tanulmányok és cikkek 1923–1930. Szövegek
Budapest: Osiris, 1995. Horváth Ivánnal, Barta Andrással, Hegedüs Orsolyával, Kis Zsuzsával és Serény Zsuzsával közösen.

  színházi kritika Univerzumok találkozása. I. Veszprémi Egyetemi Színházi Találkozó, 2016. október 14-16.
Séd, 2016, 8, 34-35.

Mechanikai gyakorlatok [html]
Ellenfény online, 2009.10.31.; illetve Ellenfény, 2009, 10, ?.

Lapra szerelt kárhozat [html]
Ellenfény online, 2009.03.07.

Klasszikus, bohó [html]
Kritika, 38 (2009), február, 36.

Bűn és bűntelenség [html]
Ellenfény online, 2009.02.04.; illetve Ellenfény, 2009, 1, 43–44.

A sötétség mélyén [html]
Ellenfény online, 2008.11.28.

Bizsereg, nem bizsereg [html]
Ellenfény, 2008, 9, 6–10.

A gondolat kísérlete
Kritika, 37 (2008), szeptember, 39.

Madártávlat [html]
Kritika, 37 (2008), május, 36–37.

Helyi érdekű [html]
Ellenfény, 2008, 2, 41–42.

Bulvárszemüveg [html]
Kritika, 37 (2008), január, 36–37.

A nagy machinátor [html]
Kritika, 36 (2007), július–augusztus, 52.

Jobbra, balra szertefut [html]
Kritika, 36 (2007), március, 34.

Insomnia [html]
Kritika, 35 (2006), július–augusztus, 42.

Áldozat [htm]
Zsöllye, VI (2005), 16 (szeptember 14.).

Az egyik szeme sír [htm]
Zsöllye, VI (2005), 12 (május 25.).

Puszilja persze, de nem király [htm]
Zsöllye, VI (2005), 10 (május 12.).

A szimbolizmus sorsa [htm]
Zsöllye, VI (2005), 7 (április 21.).

Boncolási jegyzőkönyv [htm]
Zsöllye, VI (2005), 2 (március 16.).

Játék határokkal [html]
Zsöllye, VI (2005), 2 (március 16.).

Kint a bárány [html]
Zsöllye, VI (2005), 1 (március 9.).

Zóna
Zsöllye, V (2004), 6 (november), 17.

Az erdőtől a fát
Zsöllye, V (2004), 5 (május), 31.

Az unalom formái
Zsöllye, V (2004), 5 (május), 5.

A királydráma trónfosztása
Zsöllye, V (2004), 3 (március), 4.

Nézőriogató (kézjegy)
Zsöllye, V (2004), 1 (január), 35.

Skiccek és snittek
Zsöllye, V (2004), 1 (január), 4.

Kicsi jó
Zsöllye, IV (2003), 9 (december), 27.

Bebiflázott lecke
Zsöllye, IV (2003), 8 (november), 7.

Állítsátok meg Petraput!
Zsöllye, IV (2003), 5 (május), 6.

Aranytartalék
Zsöllye, IV (2003), 4 (április), 10.

Dürrenmattot játszani...
Zsöllye, IV (2003), 3 (március), 12.

Hippolütosz, ha hamburgerezik
Zsöllye, IV (2003), 3 (március), 41.

Pasta ungharese
Zsöllye, IV (2003), 2 (február), 31.

Színházi látlelet
Zsöllye, IV (2003), 2 (február), 4.

Színes, színtelen
Zsöllye, III (2002), 9 (december), 19.

Mi kell ennél több?
Zsöllye, III (2002), 8 (november), 12.

Döglött patronok
Zsöllye, III (2002), 8 (november), 23.

Haknizni is engedd
Zsöllye, III (2002), 6–7 (október), 59.

Only acting (valóság vagy show)
Zsöllye, III (2002), 6–7 (október), 7.

Szerepzavar
Zsöllye, III (2002), 6–7 (október), 45.

Nem visz el
Zsöllye, III (2002), 5 (május), 18.

A technika csodái
Zsöllye, III (2002), 4 (április), 11.

Ülve, szundikálva
Zsöllye, III (2002), 3 (március), 6.

Torzó
Zsöllye, III (2002), 2 (február), 38.

Látvány és tragikum
Zsöllye, III (2002), 1 (január), 39.

Szembeszél
Zsöllye, II (2001), 9 (december), 46.

Wilágszám
Zsöllye, II (2001), 9 (december), 8.

Bohóc a padlón
Zsöllye, II (2001), 8 (november), 24.

Beporzás
Zsöllye, II (2001), 6–7 (október), 45.

Hatalmas
Zsöllye, II (2001), 6–7 (október), 58.

Plakát/művészet
Zsöllye, II (2001), 6–7 (október), 22.

Fészeklangyos
Zsöllye, II (2001), 5 (május), 39.

Hősi halál
Zsöllye, II (2001), 5 (május), 14.

Spanyol táj, német ecsettel
Zsöllye, II (2001), 4 (április), 8.

Kopár
Zsöllye, II (2001), 3 (március), 8.

Minden hűhó nélkül
Zsöllye, II (2001), 2 (február), 6.

Alámerítés
Zsöllye, I–II (2000–2001), 9–1 (január), 44.

Hangemberek
Zsöllye, I–II (2000–2001), 9–1 (január), 8.

Haji előítéletek
Zsöllye, I (2000), 8 (november), 8.

A tollpihe és a gázálarc találkozása a terepasztalon
Zsöllye, I (2000), 7 (október), 51.

Mai mese
Zsöllye, I (2000), 5–6 (szeptember), 72.

Haza a magasban
Kisvárdai Lapok, II (2000), 9 (június 4.), 3.

Mesél az erdő
Kisvárdai Lapok, II (2000), 9 (június 4.), 6.

Tábortűzijáték
Kisvárdai Lapok, II (2000), 8 (június 3.), 8.

Zsévé
Zsöllye, I (2000), 3–4 (május), 6.

Ház kiáltással
Zsöllye, I (2000), 1–2 (február), 66.

újságcikk Mi marad meg a Bábeli Könyvtárban?
Népszabadság, 1996. június 27., illetve in Horváth Iván, Magyarok Bábelben, Szeged: JATEPress, 2000, 87–92. Horváth Ivánnal közösen.

fordítás Sándor Szathmári: Vane — La estonteco (fragmento)
Esperanto UEA, 90 (1997), 1098 (12), 202–205. (eszperantó nyelvre)

John J. Haldane: Régi és új skolasztika
Magyar Filozófiai Társaság Hírek, 1994, 1, 7–9.


  URL: http://web.t-online.hu/goldendaniel/publik.htm
 
2007-08-01 /