^ | prompt | bio | publik | prezent | kurzus | projekt
 
 
 
  konferencia előadás Tapasztalat és nevelés: Dewey és a drámapedagógia
XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia - A tanulás és nevelés interdiszciplináris megközelítése, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság és SzTE Neveléstudományi Intézet, Szeged, 2016-11-17/19

A pragmatizmus útja az élménytől a tapasztalaton át a narratíváig - James, Dewey, Rorty
Narratíva, tapasztalat, élmény, ELTE BTK Filozófia Intézet, Budapest, 2016-09-22/23

A színházi eszközök helye a dramatikus nevelésben
A színpadon túl: az alkalmazott színház formái, lehetőségei, kihívásai, PTE BTK, Pécs, 2016-04-15/16

Performing stories in educational contexts
Story-telling in the context of applied theatre, Színház- és Filmművészeti Egyetem, Budapest, 2016-01-22

A virtualitás kettős természetéről
A virtualitás mint harmadik létszféra: a virtuális világok és az információs forradalom a filozófia szemszögéből, MTA Könyvtár és Információs Központ, Budapest, 2015-11-24

Visual management of time
Visual Learning: Time - Truth - Tradition, Visual Learning Lab, Department of Technical Education, Budapest University of Technology and Economics, Budapest, 2015-11-13/14

Falszifikáció, forradalom vagy proliferáció? A szabadság kérdése a tudományos elméletalkotásban
Tudás és szabadság, ELTE BTK Filozófiai Intézet, Budapest, 2015-10-01/02

Appeals of participation: computer games and theatre-in-education
6th International Research College of Theatre Arts for Children and Young People - Children in the world of electronics, Subotica International Festival of Children's Theatres, Szabadka, 2014-09-22/24

Global ethics in global communication networks – fact, hope or illusion?
Van-e egyetemes erkölcs? A posztmodern kor kihívásai és a morálfilozófia, MTA BTK Filozófiai Intézet, Budapest, 2014-05-08/09

Dramatikus nevelés és drámainstruktor képzés
Színházi nevelés a művészeti felsőoktatásban, Színház- és Filmművészeti Egyetem, Budapest, 2014-01-31/02-01

Face to face: images of emotions in the network age
Visual Learning: Emotion - Expression - Explanation, Visual Learning Lab, Department of Technical Education, Budapest University of Technology and Economics, Budapest, 2013-11-15/16

Hermeneutical praxis and the growth of knowledge in Lakatos' imaginary classroom
20th Anniversary Conference of the International Society for Hermeneutics and Science, Bécs-Budapest, 2013-07-28/08-03

A nyilvánosság szerkezetváltozásai: Kierkegaard és Dreyfus
Kortársunk Kierkegaard. Hatások és perspektívák, ELTE BTK Filozófiai Intézet, Budapest, 2013-05-02/03

Magyarázat vagy megértés? Richard Rorty megengedő válasza
Megértés és magyarázat, Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Társadalomtudományi Tanszék, Kaposvár, 2013-01-18/19

Dewey, a drámatanár
A tanári tudás. III. Tanárképzés Napja, Pannon Egyetem, Veszprém, 2012-09-18

A perspektivizmus perspektívái
Nietzsche - a filozófia átváltozásai, ELTE BTK Újkori és Jelenkori Filozófiai Tanszék, Budapest, 2012-05-03/04

Fenntartható digitális kultúra
A Mandalat-terv. Konferencia a magyar digitális kulturális örökség jövőjéről, Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, 2012-02-23

Visualizing the Networks of Thoughts
Visual Learning: Development - Discovery - Design, Visual Learning Lab, Department of Technical Education, Budapest University of Technology and Economics, Budapest, 2011-12-01/02

Az indukció problémája: Hume, Popper, Lakatos
David Hume századai, ELTE BTK Filozófiai Intézet és ELTE-MTA Nyelvfilozófiai Kutatócsoport, Budapest, 2011-09-29/30

A digitalizált olvasó
A webpolgár, Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Budapest, 2010-11-30

A tudás hálójában
Fiatal filozófusok konferenciája, PTE BTK Filozófiai Intézet, Pécs, 2010-10-01

A mi-fogalom terjedelmének bővítése mint morálképző
Nyelv, hatalom, morál, ELTE BTK Filozófiai Intézet és ELTE-MTA Nyelvfilozófiai Kutatócsoport, Budapest, 2010-09-30/10-01

Epistemology, Hermeneutics and Richard Rorty
Hermeneutics & Science: Worlds, Realities and Life, International Society for Hermeneutics and Science, Bécs, 2010-08-27/29

Education and Edification
Dewey and Rorty, John Dewey Kutatóközpont, Szeged, 2009-11-06/07

A matematikai tudás eukleidészi modelljének kritikája Lakatos Imre filozófiájában
Logic, Language, Mathematics, ELTE BTK Filozófiai Intézet, Budapest, 2009-09-17/19

The Cultural History of Character Encoding
Ideas and Instruments in Social Context. XXIII International Congress of History of Science and Technology, Corvinus Egyetem, Budapest, 2009-07-28/08-02

Elektronikus szöveg, elektronikus olvasás
Kapcsolatok – hálózatok – csatornák. A kommunikáció és a tömegkommunikáció fogalmának átalakulása, Magyartanárok Egyesülete, ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola, Budapest, 2009-03-07

Hol van a privát és a publikus határa, avagy hány szótára lehet egy liberális ironikusnak?
Richard Rorty - filozófia a globalizáció árnyékában, Miskolci Egyetem Filozófiai Intézete, Miskolc, 2008-12-15/16

Vizualitás, új média, színház
Színház és vizuális kultúra, Pannon Egyetem Színháztudományi Tanszék, Veszprém, 2008-10-03

Utopia Calling
Mobile Communication and the Ethics of Social Networking, MTA–Magyar Telekom, Budapest, 2008-09-25/27

Epistemological Consequences of Pragmatical Textualism
Varieties of Pragmatism, Babeş-Bolyai University Faculty of European Studies, Kolozsvár/Cluj-Napoca, 2008-09-17/21

Pragmatical Textualism: Richard Rorty’s Aborted Philosophical Research Program
Richard Rorty's Philosophical Legacy, Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 2008-05-13/14

Mit tanítunk, amikor filozófiát tanítunk?
Védőbeszéd 2. Konferencia a középiskolai filozófiaoktatásról, ELTE BTK Filozófiai Intézet, Budapest, 2008-05-09

In Our Time – Converging to a Culture of Continuous Present
Towards a Philosophy of Telecommunications Convergence, MTA–T-Mobile, Budapest, 2007-09-27/29

Lakatos Imre elfojtott hegelianizmusa
Szellem, Tapasztalat, Nyelv. Kétszáz éves A szellem fenomenológiája, ELTE BTK Filozófiai Intézet, Budapest, 2007-09-27/28

A filozófia mint irodalom: Richard Rorty terápiás javaslata
Filozófia és irodalom, JAK Tanulmányi Napok, Budapest, 2006-10-06/07

A relativizmus dimenziói — Lakatos esete Kuhnnal
Kuhn és a relativizmus, BME GTK Filozófia és Tudománytörténet Tanszék, Budapest, 2006-09-11/12

A szabadság dramaturgiája. A legyek mint egzisztencialista dráma
Szavak — Jean-Paul Sartre születésének századik évfordulójára, Magyar Fenomenológiai Egyesület, Budapest, 2005-12-19/20

Wörösmarty és a (digitális) barbárság kora [htm]
Filológia és digitális barbárság, ELTE BTK Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék–Bölcsészettudományi Informatika Önálló Program–Reneszánsz Doktori Program, Budapest, 2004-03-04

Kánon és közoktatás
Kánon és olvasás — Kultúra és közvetítés, Fiatal Írók Szövetsége, Budapest, 2002-03-21/22

The Electronic Turn: Changes in Textual Structure [htm]
Philology in the Internet Era, Budapest, 2000-06-07/11 (angol nyelven)

Literaturo kaj literaturkritiko en Esperanto
Nemzetközi Eszperantológiai Konferencia, Budapest, 1997-04-17/18 (eszperantó nyelven)

Számítógép és szöveg
XXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Miskolc, 1997-03-25/28

Régi magyar irodalom az Interneten
Magyar Adatbázisforgalmazók VI. Konferenciája, Budapest, 1996-10-28/11-01 (Tóth Tündével közösen)

Cybertextualism
Electronic Networking and the Philosophy of Culture, Edlach (Ausztria), 1996-05-23/26 (angol nyelven)

Amerikai anzix
XXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Debrecen, 1995-04-10/13


 
  műhely előadás Az MFA pilot projekt eredményei és tanulságai
MTA BTK Filozófiai Intézet, Budapest, 2016-06-09

Az MFA pilot projekt megvalósíthatóságának feltételei
MTA BTK Filozófiai Intézet, Budapest, 2015-10-20

A jó gyakorlatok helye a drámapedagógia módszertanában
Pannon Egyetem, Veszprém, 2015-10-03

FRBR-álom és könyvtári valóság
Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 2015-09-14

Jó gyakorlatok gyűjtése, tartalmi leírása az NKP adatbázis számára
Aranytíz Kultúrház, Budapest, 2015-09-12

A nyitott tudomány és ellenségei
MTA BTK Filozófiai Intézet, Budapest, 2015-02-24

Lakatos Imre és a tudományos felfedezés dialektikus logikája
MTA BTK Filozófiai Intézet, Budapest, 2013-05-21

A tudáshálók világa
MTA Filozófiai Kutatóintézet, Budapest, 2011-11-07

Digitális emlékezet
MTA Filozófiai Kutatóintézet, Budapest, 2010-11-08

A tudás hálójában. Egy neopragmatikus ismeretelmélet körvonalai
MTA Filozófiai Kutatóintézet, Budapest, 2009-05-18

Új média, tudomány, tudás
MTA Filozófiai Kutatóintézet, Budapest, 2008-03-17

Pragmatizmus és tudományfilozófia
MTA Filozófiai Kutatóintézet, Budapest, 2007-04-16

Mobilizált megismerés
Mobilkommunikáció kutatócsoport, Dunabogdány, 2006-06-17

Lakatos0 és Lakatos1
MTA Filozófiai Kutatóintézet, Budapest, 2005-05-02

Bölcsészet, tudomány, pragmatizmus. Wittgenstein, Lakatos, Rorty [pdf]
Általános Irodalomtudományi Kutatócsoport–ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola, Budapest, 2004-09-30


  szemináriumi részvétel Workshop on Narrative Learning Environments
Kaleidoscope Virtual Doctoral School, online, 2006-10-09/12-03

Richard Rorty: Philosophy and the Mirror of Nature
I. Pécsi Nyári Filozófiai Iskola, PTE BTK Filozófia Doktori Iskola–MTA Filozófiai Kutatóintézet, Pécs, 2005-05-30/06-03

Workshop on Cooperative Learning
International Network of Innovative School Systems, Annual Conference, Toronto, 2002-10-28/11-02

Workshop on Management Processes
International Network of Innovative School Systems, Annual Conference, Berlin, 2001-11-11/14


  URL: http://web.t-online.hu/goldendaniel/prezent.htm
 
2007-08-01 /