• digitális kultúra, médiafilozófia

   2016-06-09 Az MFA pilot projekt eredményei és tanulságai --- beszámoló a Magyar Filozófiai Archívum II. c. műhelybeszélgetésen --- MTA BTK Filozófiai Intézet, Budapest

   --- Visual management of time --- tanulmány a Benedek András és Veszelszki Ágnes által szerkesztett Visual Learning: Time, Truth, Tradition c. kötetben (Frankfurt/M.: Peter Lang Verlag, 2016)

   --- A virtualitás kettős természetéről --- tanulmány a Magyar Tudomány 2017/?. számában

 • tudományfilozófia, pragmatizmus

   2016-09-22/23 A pragmatizmus útja az élménytől a tapasztalaton át a narratíváig - James, Dewey, Rorty --- előadás a Narratíva, tapasztalat, élmény c. konferencián --- ELTE BTK Filozófiai Intézet, Budapest

   --- Lakatos Imre történeti kutatási programja --- tanulmány a Rigán Lóránd és Ungvári Zrínyi Imre által szerkesztett Az értelem anyanyelvén: Magyar filozófusok a 20. és 21. században c. kötetben (Cluj-Napoca: Komp-Press-Korunk, 2016)

 • drámapedagógia, színházi nevelés

   --- A színház mint eszköz a dramatikus nevelésben --- tanulmány a Görcsi Péter, P. Müller Péter, Pandur Petra és Rosner Krisztina által szerkesztett A színpadon túl: Az alkalmazott színház és környéke c. kötetben (Pécs: Kronosz, 2016)

   2016-11-17/19 Tapasztalat és nevelés: Dewey és a drámapedagógia --- előadás a XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia - A tanulás és nevelés interdiszciplináris megközelítése c. konferencián --- MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság és SzTE Neveléstudományi Intézet,Szeged


 •  prompt | bio | publik | prezent | kurzus | projekt