A LÁNCZOS KORNÉL ÁLTALÁNOS ISKOLAI FIZIKA VERSENY KIÍRÁSA

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Fejér Megyei Szervezete és a Fejér Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgáltató Intézet a 2005/2006-os tanévre az általános iskola felső tagozatos korosztálya számára kétfordulós fizika versenyt ír ki Lánczos Kornél emlékére.

Az első forduló egy pályamunka elkészítéséből áll, amelyet a versenybizottsághoz kell be-nyújtani 2005. november 4-ig. Ez jelenti a nevezést.

A második forduló várhatóan 2005. december 3-án, szombaton lesz. Itt a pályázók dolgozatot írnak, melyben gondolkodtató matematikai(!) és fizikai feladatokat kapnak, majd valamilyen mérést kell elvégezniük, végül - a legjobbak - nyilvánosan ismertetik és megvédik pályamunkájukat.

A versenybizottság versenyzői kategóriákat állapíthat meg és különdíjakat adhat ki; eredményt a két forduló összesítése alapján hirdet.

A pályázat címe: "Jó »játék« a zseblámpa", a pályázat témakörei:
1. Epizódok az elektromos világítás történetéből.
2. A zseblámpa izzójával kísérleteztem.
3. Bemutatom kedvenc kísérletem, játékom.

A pályaművet A4-es formátumban - szövegszerkesztővel írottan - kell beadni, a szöveg terjedelme 3 oldalnál (12000 karakternél) hosszabb nem lehet. A megépített eszközt, mérési vagy kísérleti berendezést nem kell beadni, de a pályamunka védésekor a versenybizottság kérheti annak bemutatását, azt - előzetes értesítés esetén - a második fordulóra el kell hozni.

A pályázatok elbírálási szempontjai:
- A szakirodalom használata, feldolgozása (irodalomjegyzék).
- Hogyan kapcsolódik a pályamunka tartalma a kitűzött témákhoz?
- Milyen (az irodalomhoz képest) új szempontokat tartalmaz?
- Mennyiben mutat túl a tananyagon?
- A pályázat áttekinthetősége, a megfogalmazás pontossága.
- A mérési vagy kísérleti berendezés egyszerűsége; a költsége arányban van-e az eredménnyel?
- Milyen eredményre jut, milyen következtetéseket von le a pályázó?

A versenypályázaton a megye általános- és középis-koláinak minden felső tagozatos korú tanulója és minden külföldön tanuló, magyarul beszélő ilyen korú diák részt vehet. A versenykiírás más megyékben meghívás alapján érvényes. A pályázat egyéni, de egy tanuló több pályamunkát is beadhat. Ha valaki közösen végzett kísérlet vagy mérés eredményével pályázik, akkor ezt a pályamunkában fel kell tüntetni. Több pályázó által közösen írt dolgozatot nem értékel a versenybizottság! A pályázat elkészítéséhez bármilyen segítség felhasználható, de ezt a pályázatban részletesen le kell írni. Meg kell különböztetni a saját, önálló részeket az átvett, idézett szövegektől! Kérjük, hogy a pályázó tüntesse fel tanára (felkészítője) nevét és azt, hogy hányadik évfolyamra (5...8) jár.

Az iskola a pályázatot egyszerű ellenjegyzéssel továbbíthatja a Fejér Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgáltató Intézetbe (8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1.), vagy - egyéni beadás esetén - mellékelni kell a tanulói jogviszony igazolását. A megyén kívüli iskola innen kérhet meghívó levelet is.

A pályamunka a pályázó (szellemi) tulajdonát képezi, az esetleges további hasznosítást külön megállapodásban kell rögzíteni. A pályázó a beadott anyagot a verseny végén visszakérheti, vagy - ha ezt nem teszi - a megyei pedagógiai intézet könyvtárában helyezzük el. Ha valaki pályázatának anyagát elektronikusan feldolgozható formában is beadja, akkor azt vagy annak kivonatát - a versenybizottság döntése alapján - az interneten, illetve a versenyről később készülő kompakt lemezen is megjelentetjük.

Székesfehérvár, 2005. április 24.

VERSENYBIZOTTSÁG