A 2005/2006. évi verseny összefoglalója

A tavalyi indítást követően a véglegesnek szánt helyen, a Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Sziget utcai épületében zajlott le az általános iskolás korosztály számára szóló verseny. A kiírás a hagyományos versenyével együtt jelent meg 2005 áprilisában. Ezzel megalapozottá vált a remény, hogy egy hosszú távon működő, hagyományokat őrző verseny jött létre.

A kiírásra - az öszi szünet miatt meghosszabbított határidőig - 29 pályázótól 30 pályamunka érkezett. A verseny fő témájának az elektromos világítást választotta a versenybizottság. Ezen belül - a hagyományoknak megfelelően - a három témakör egyike történeti, amely az elektromos világítás történetéből való epizód feldolgozását kérte. A második inkább kísérleti jellegű, témája: zseblámpa izzójával végzett kísérlet elvégzése, bemutatása. Végül a harmadik kifejezetten gyakorlati volt: ebbe bármilyen kísérlet vagy játék bemutatása, ismertetése belefért. A versenybizottság megállapítása szerint a pályázatok - tartalmi szempontból - elég magas színvonalúak voltak. A pályaművek közül 10 volt 90 pont feletti, 20 dolgozat lett 80 pont feletti, és mindössze 2 versenyző eredménye lett 50 pontnál kevesebb. Ez azt jelenti, hogy a versenyzők mindegyike a kiírás minimális követelményeinek biztonsággal eleget tudott tenni.

A versenybizottság a második forduló időpontját 2005. december 3-ra tűzte ki, ezen 28 versenyző jelent meg. Ők 13 kérdésből, feladatból és egy kísérlet leírásából és értelmezéséből álló dolgozatot írtak, illetve egy mérési feladatot hajtottak végre. A dolgozatok eredménye nagyon szép. A 100 pontos feladatsorból elért legjobb eredmény 82 pont, amit a korlátozott munkaidő teljes mértékben indokol. Hat versenyző teljesítménye érte el a 70 pontot, tizenhatan legalább 60 pontot értek el; ezek igen kitűnő eredmények. A pontszámok felét 21 versenyző is megszerezte, a legalacsonyabb pontszám pedig 18, ami még mindig eléggé jó teljesítmény. A mérési feladatot 17 versenyző teljesítette 40 pont felett (80%), mindössze egy versenyző volt 60% alatt, ami igen kitűnő eredmény; az előző évhez képest jelentős a javulás.
A verseny csúcspontját a pályaművek szóbeli védése jelentette. Minthogy a verseny szokatlanul kiegyenlített volt, erre - addig elért eredményei alapján - tizenhét versenyzőnek adott lehetőséget a versenybizottság. A 11 tagú zsűri előtt a versenyzők legfeljebb három perc alatt ismertethették munkájukat, majd ugyanennyi ideig kérdezték őket a zsüritagok. Itt - számos kitűnő teljesítmény mellett - a leggyengébb eredmény 62% volt.

A versenybizottság kettő kategóriában hirdetett eredményt: a 7. és a 8. osztályosok körében. Az első kategóriában két első, egy egy második és harmadik díjat, a második kategóriában egy egy első, második és harmadik díjat adott ki. További három 8. osztályos versenyző (Budai Árpád, Boldizsár Roland és Kardos Viktória) dicséretben részesült.

Eredmények

Külön köszönet illeti a közreműködő kollégákat: Ujvári Sándor tanár urat, a zsűri elnökét (Lánczos Kornél Reálgimnázium, Székesfehérvár), Müllerné Ódor Marianna tanárnőt és Kispál István tanár urat (Széchenyi István Gimnázium, Dunaújváros), Szeredi Zoltánné és Lévainé Egyházi Piroska tanárnőket (Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola, Székesfehérvár), Kaszás Istvánné tanárnőt (Kossuth Általános Iskola, Nagyvenyim), Farkas Istvánné tanárnőt (FMPSzSzI, Székesfehérvár), Kovácsné Kovács Ágnes tanárnőt (Tóparti Gimnázium, Székesfehérvár), Theiszné Jáhn Erzsébet tanárnőt (Gróf Széchenyi István Szakközépiskola, Székesfehérvár). Rajtuk és a felkészítő tanárokon kívül még sok családtag munkája járult hozzá a verseny sikeréhez (versenyzőké és kollégáké egyaránt) - ezt is köszönjük.

A versenyt az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Fejér Megyei Csoportja és a Fejér Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgáltató Intézet közösen írta ki, és a Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskolában (a Sziget utcai épületben), az iskola segítségével rendezte meg. A kiírók és a házigazda segítsége mellett a versenyt eszközökkel támogatta egy magát megnevezni nem szándékozó vállalkozás; a tárgyjutalmakat pedig a társulat ajánlotta fel.