Theisz György

Fotó

A Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola tanára vagyok. Emellett fő munkám a szaktanácsadás. Ezt 13 évig a megyei pedagógiai intézet megbizásából végeztem, a fizika tantárgy gondozása volt a feladatom kezdetben a középiskolákban és később az általános iskola felső tagozatában is. Ez a munkám az intézet megszűnése után, a feladatot ellátó vállalkozás megbízásából folytatódik. Legfontosabb tevékenységem ehhez kapcsolódik; a fizikaversenyeket én szervezem.

Legutóbbi próbálkozásom egy természettudományos mérési verseny elindítása volt. Ettől azt reméltem, hogy az iskolákban a tudomány kissé nagyobb szerephez jut, mind többek számára lesz világos, hogy a természet megismerhető, és hogy ez a célja a tudományok egy eléggé széles körének. Sajnos a vártnál jóval kevesebb megértést és támogatást kaptam, ezért - legalábbis egyelőre - nem szorgalmazom a folytatást. (Ennek a honlapját megszűntettem; az esetleges érdeklődőnek személyesen állok rendelkezésére!)
A próbálkozásomnak egy eredménye mégis lett: a fizikaversenyünk (Lánczos) rendszeréről kiderült, hogy más tartalommal (akár konkrét tantárgytól függetlenül) is működőképes. Ezt fontos volt megtudnunk!

A részletek előtt magamról csak annyit, hogy eredetileg matematika-fizika szakos középiskolai tanár vagyok, később szereztem technika és számítástechnika szakot, majd közoktatásvezetői végzettséget.

Fotó Fotó

A régi ismerősök valószínűleg a következő két kép alapján jobban megismernek majd. Az ő kedvükért raktam fel ezeket a régi képeket. Az új külső mellett 2005 nyarán döntöttem.

Ezen a honlapon további részletek és adatok találhatók rólam.

Bemutatkozó

Szülővárosomban, Szekszárdon érettségiztem 1970-ben a Garay János Gimnázium matematika fizika-tagozatos osztályában.
Egy év sorkatonai szolgálat után kezdtem meg egyetemi tanulmányaimat a József Attila Tudományegyetem Természettudományi kara matematika-fizika szakán. 1976-ban kaptam meg tanári diplomámat, amelynek alapján a Székesfehérvári József Attila Gimnázium tanára lettem. Diplomamunkám témája elektronikus stopperóra készítése volt.
Munkahelyem (igazgatóm) kívánságára és javaslatával 1979-ben iratkoztam be az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi kara (újonnan induló) technika tanári szakára, ahol 1982-ben kaptam meg diplomámat.
A Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi kara (szintén újonnan induló) számítástechnika tanári szakára - ismét munkahelyem támogatásával - 1984-ben iratkoztam be. E harmadik diplomámat 1986-ban kaptam meg.
1994-ben munkahelyet változtattam; a tanév elejétől kezdve a Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnáziumban (2006. szeptember 1. óta Teleki Blanka Gimnáziumban és Általános Iskola) tanítok.
1998. és 2000. között a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Karán Közoktatási Vezető szakirányú szakképzettséget szereztem; ezt pedagógus szakvizsgának ismerik el. Itt diákjogi témában írtam szakdolgozatot.

Kezdő tanárként - természetesen - bekapcsolódtam az iskolai (fizika) szertár fejlesztésébe, aminek eredményeként néhány megyei újításom is volt. Az első jelentősebb eredményem az 1983. évi középiskolai fizikatanári ankéton nyert díjam, amelyet egy periódusidő-mérő eszközért kaptam, majd 1988-ban úgynevezett műhellyel pályáztam, melyet jutalommal ismertek el. Később is volt néhány ilyen műhelyem, amelyeket kisebb-nagyobb erkölcsi elismerésben részesítettek. Ezek közül kiemelkedik az, hogy 2002-ben a megyei (középiskolai) fizikaversenyünket bemutató két műhelyfoglalkozás egyikét én tartottam. Mindkettő magas szintű szakmai elismerésben részesült.

Közben megjelent néhány cikkem a Technika Tanítása című módszertani lapban, majd később az Ötlet című lap (iskola-)számítógépes mellékletében, és a Mikroszámítógép Magazin című szakmai lapban. (Ez utóbbi cikkek nagyobb részét Nyirati László kollégával közösen írtuk.)

Az iskola-számítógépes programhoz kapcsolódva elsőként Sztrókay Kálmán: A Z80 Assembler HT-1080Z programpéldákkal című könyvét (Műszaki, 1985.) lektoráltam.
1987-ben jelent meg a BASIC tanácsadó C16-PLUS/4 című, majd 1989-ben a C-16, PLUS 4 BASIC (Lapozgató Sorozat) című könyvem szintén a Műszaki kiadónál. Előbbi (a kiadónál) nívódíjas is lett.

1987-ben - sikeres pályázatom alapján - az (akkori) Országos Pedagógiai Intézet (OPI) számítástechnika szaktanácsadója lettem. Itt a (nem szakirányú) szakképzés mellett a teljes közoktatás segítése is feladatunk volt, amelyet - két OPI-munkatárs irányítása mellett - öten láttunk el az egész országra kiterjedően.
Kisebb-nagyobb átszervezéseket követően, három év múltán - az OPI megszűntével - csoportunk a Nemzeti Szakképzési Intézethez került, itt azonban - további egy év önálló munka után - végül "felügyeleti" feladatot kaptunk. Ezt erkölcsi okok miatt nem tudtam vállalni, ezért a tanév végével (1992-ben) lemondtam.

1995. szeptemberétől - sikeres pályázatom alapján - a Fejér Megyei Pedagógiai Szolgáltató Intézet fizika szaktanácsadója lettem; feladatom a középfokú terület gondozása lett. Erre a munkára 1998-ban, 2001-ben ismét sikerrel pályáztam, majd a 2004-ben elnyert pályázatom alapján az általános iskola felső tagozatának gondozását is megkaptam. Most - a többi szaktanácsadó kollégához hasonlóan - pályázat nélküli felkérés és megbízás alapján látom el ezt a feladatot.
Szaktanácsadóként a középiskolai fizikatanári ankétokról rövid beszámolókat írtam, amelyek részben az intézet havi tájékoztató kiadványának aktuális mellékleteként, részben a kiadványba beszerkesztve jelentek meg.
2002. decembere óta az intézet havi tájékoztató kiadványának önálló, Töprengő című rovatában - a rovat felelőseként - rendszeresen publikáltam szakmai módszertani és iskolajogi témájú (egy kivételellel saját) írásokat.

Szerepelek az országos szakértői névjegyzéken, szakértői szakterületem: szaktárgyi oktatás; matematika, fizika, technika, számítástechnika, informatika. Ehhez kötődően még 1997-ben kettő, egyenként 120 órás tanfolyamot is végeztem.
A vizsgáztatási névjegyzéken érettségi vizsgaelnökként 2009-ig szerepeltem.
Rendszeresen kapok OKJ vizsgaelnöki megbízást is a számítástechnika területén.

Szaktárgyaim mellett az elektronika, a hangtechnika érdekel, de szívesen foglalkozom diákjogi kérdésekkel, problémákkal is. Ez az oka, hogy a közoktatási vezető szakon ilyen szakdolgozati témát választottam.

Adataim

Iskoláim:
1958÷66. Babits Mihály Általános Iskola (Szekszárd).
1966÷70. Garay János Gimnázium (Szekszárd) matematika fizika-tagozatos osztálya.
1971÷76. József Attila Tudományegyetem Természettudományi kar, matematika-fizika tanári szak.
1979÷82. Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi kar, technika tanári szak.
1984÷86. Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi kar, számítástechnika tanári szak.
1998÷2000. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar, közoktatási vezető szak; ezt pedagógus szakvizsgának ismerik el.

Munkahelyeim:
(1970÷71. Sorkatonai szolgálat.)
1976÷94. Székesfehérvári József Attila Gimnázium.
1987÷90 Országos Pedagógiai Intézet (OPI): számítástechnika szaktanácsadó.
1990÷92 Nemzeti Szakképzési Intézet (NSZI): számítástechnika szaktanácsadó.
1994÷ Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium (most Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola).
1995÷2008 Fejér Megyei Pedagógiai Szolgáltató Intézet: középiskolai fizika szaktanácsadó (később Fejér Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgáltató Intézet; 2004-től felső tagozat is).
2008 óta a Commitment megbízásából látok el fizika szaktanácsadói feladatokat - különféle szervezeti formában.

Megjelent publikációim:
1. Mechanika és elektronika (Szakköri program). In Technika Tanítása. 1982/1. 16. p.
2. Módosítási javaslatok a gimnáziumi eszközkészlethez. In Technika Tanítása. 1983/5. 157. p.
3. Periódusidő mérő (Kiállított eszköz ismertetése). In HORIZONT a középiskolai és általános iskolai fizikatanárok évkönyve. Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat belső használatra szánt kiadványa. Budapest, 1983. 183. p.
4. TV antennaelosztó HT 1080Z számítógéphez. In Ötlet. 1984/5 (február 2.). 31. p.
5. Beírás - futás közben (Nyirati Lászlóval közös cikk). In Mikroszámítógép Magazin. 1984/5. 7. p.
6. Iskolaszámítógépek Velencén (Nyirati Lászlóval közös cikk). In Mikroszámítógép Magazin. 1984/6. 6. p.
7. BASIC disassembler. In Mikroszámítógép Magazin. 1985/1. 6. p.
8. Sztrókay Kálmán: A Z80 Assembler HT 1080Z számítógépes példákkal. Műszaki Könyvkiadó. Budapest, 1985. c. könyv LEKTORÁLÁSA
9. Csupa játék ZX Spektrumra. Műszaki Könyvkiadó. Budapest, 1985. c. könyv ISMERTETÉSE (RECENZIÓJA) a Természet Világa számára. (1986/8.)
10. BASIC tanácsadó C-16 - PLUS/4. Műszaki Könyvkiadó. Budapest, 1987.
11. C-16, PLUS/4 BASIC. (Lapozgató sorozat). Műszaki Könyvkiadó. Budapest, 1989.
12. Informatika és/vagy számítástechnika a technika tantárgyban (részlet az OPI Számítástechnikai Programirodájában az informatikai alapműveltségről készülő kötetéből - a kötet megjelenéséről nincs információm). In Technika Tanítása. 1989/5. 150. p.
13. A fizikai fogalmak megalapozása és fejlesztése. (A fizikatanári ankéton elhangzott műhelyfoglalkozás ismertetése). In HORIZONT. Eötvös Loránd Fizikai Társulat. Budapest, 1994. 127. p.
14. Lánczos Kornél megyei fizikaverseny (In Fizikai Szemle 2001/8. 260. p.)
15. RONYECZ JÓZSEF 1928-2007 (In Fizikai Szemle 2007/11. 381. p. ) - http://www.kfki.hu/fszemle/archivum/fsz0711/ronyecz0711.html
16. GONDOLATOK AZ ISKOLAI ENERGIAFOGALOMHOZ (In Fizikai Szemle 2009/7-8. 281. p.) - http://www.kfki.hu/fszemle/archivum/fsz090708/theisz0907.html
17. Beszámoló a 2009/2010. évi Lánczos Kornél Általános Iskolai Fizikaversenyről (In Fejér Megyei Pedagógiai Híradó, 2010. február)
Továbbá 2002. decemberétől 2008 májusáig az intézet havi tájékoztató kiadványában az önálló, Töprengő című rovat több mint 50 írása.
Ennek folytatása helyet kapott a Fejér Megyei Pedagógiai Híradó című kiadványban, amelyet a Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet ad ki.

Elérési lehetőségek:
Telefon: 22/506-357
E-mail: theiszgy@t-online.hu