Fehér Ottó
Vezetési tanácsadás

ISO 9001 tippek
ISO 9001
tippek

ISO 9001:2015 - A MINŐSÉGCÉLOK KITŰZÉSE

1. A modell

A célállapot meghatározása

1.1. A jelenlegi helyzet leírása

A célok kijelölésének első lépése a jelenlegi kiindulási helyzet, állapot, eredmény sajátosságainak tényekkel, adatokkal igazolt rögzítése.

1.2. A célállapot meghatározása

A kívánt/elvárt állapot, helyzet, eredmény, követelmény meghatározásánál a kiindulási helyzetet jellemző adatok szerint rögzítsük az elérendő célállapotot.

1.3. A célállapot elérésének megtervezése

Határozzuk meg a feladatokat, a felelősöket, a módszereket, a határidőket, a teljesítéshez szükséges forrásokat.

1.4. A célállapot elérése

Hajtsuk végre a kijelölt feladatokat figyelemmel kísérve a részeredményeket.

1.5. A cél elérésének értékelése

A kiindulási állapot, az elért állapot és a célállapot adatait felhasználva értékeljük a kitűzött cél elérését.

2. A célok sajátosságai

A minőségcélok területe lehet például:
 • a termék, a szolgáltatás minőségének javítása, fejlesztése,
 • a személyi minőség javítása, fejlesztése,
 • a szervezeti minőség javítása, fejlesztése,
 • a folyamatminőség javítása, fejlesztése,
 • az irányítási minőség javítása, fejlesztése,
 • a mûködési minőség javítása, fejlesztése.
A minőségcélok irányulhatnak:
 • a jelenlegi állapot fenntartására,
 • a jelenlegi állapot javítására, tökéletesítésére,
 • a jelenlegi állapot megváltoztatására, átalakítására,
 • a jelenlegi állapotból való fejlesztésre.
A célok eredmény vonatkozású megközelítései lehetnek például:
 • a vevői elégedettség növelése,
 • a kapacitáskihasználás növelése,
 • új értékek előállítása vagy a hozzáadott érték növelése,
 • a hatékonyság, az eredményesség növelése,
 • az infrastruktúra színvonalának növelése,
 • a bevétel növelése,
 • a költségek csökkentése,
 • a piaci részesedés növelése,
 • a nyereség növelése, stb.

3. Példa egy minőségcél meghatározására

3.1. A jelenlegi helyzet

A pályázati felhívások, a megrendelők alapvető követelményként igénylik az ISO 9001 szabvány szerinti tanúsítottságot.
A munkák elnyeréséhez, a cég fennmaradásához elengedhetetlenül szükséges a tanúsítás megszerzése.
A megrendelések megtartása érdekében megbízóink felé nyilatkozatot adtunk az ISO 9001 minőségirányítási rendszer kifejlesztésére és tanúsíttatására.

3.2. A cél kijelölése

A cél: az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti tanúsítás megszerzése öt hónapon belül (dátum) a következő tevékenységekre és alkalmazási területre: .......


A célállapot/eredmény: a tanúsítási okirat megléte, bemutatása a megbízóknak és a leendő megrendelőknek.

Összhang a minőségpolitikával:
a kitűzött cél a minőségpolitika 1. pontjában (vevőközpontúság), és az 5. pontjában (rendszerek folyamatos fejlesztése) megfogalmazottak teljesülését segíti elő.

Összhang a szervezet környezetével:
a megrendelők elvárják a tanúsítottságot.

Összhang a stratégiai irányvonallal:
a kitűzött cél összhangban van a cég üzleti stratégiai irányvonalával.


3.3. A célteljesítés megtervezése


Mit kell tenni
Szükséges erőforrások
Ki a felelős
Mikorra teljesül
Hogyan értékelik
Feladat/folyamat
Erőforrások
Felelős/szint
Határidő
Értékelés módja
Az ISO 9001:2015 szabvány szerinti MIR kifejlesztése. Képzett személyzet, számítógép, pénz, alvállalkozó. MIR képviselő. 2017. január 9. A szabvány mondatai szerinti teljesítés ellenőrzés és az igazolások megléte.
Az új MIR bevezetése, működtetése. Képzett személyzet, számítógép, pénz, alvállalkozó. MIR képviselő, a szervezeti szintek alkalmazottai. 2017. január 27. A szabályozási előírások és az igazolások megléte.
A MIR szakmai- és működési megfelelőségének az értékelése. Képzett személyzet, vezetőség. Ügyvezető igazgató, MIR képviselő. 2017. május vége. Vezetőségi átvizsgálás, belső audit és minősítés.
A MIR tanúsíttatása. Vezetőség és audit feltételek biztosítása. Ügyvezető igazgató, MIR képviselő. 2017. június egyeztetett időpontban. Az okirat átvétele, átolvasása.


(A cél sajátosságait tekintve a működési minőség fejlesztésére, a jelenlegi helyzet megváltoztatására/fejlesztésére és a vevői elégedettség elérésére irányul.)


3.4. A tanúsítás megszerzésének megtervezése

3.4.1. A felkészülési ütemterv

1. A szabvány beszerzése, tanulmányozása. Felelős, határidő: .......
2. Ajánlatkérés a felkészítő és a tanúsító cégtől. Felelős, határidő: .......
3. A támogatási pályázat beadása. Felelős, határidő: .......
4. Szerződéskötés a felkészítő, tanúsító cégekkel. Felelős, határidő: .......
5. A minőségirányítási rendszer kialakítási és bevezetési tervének elkészítése. Felelős, határidő: .......
6. A minőségirányítási rendszer megtervezése és bevezetése. Felelős, határidő: .......
7. Az előaudit és a tanúsító audit végrehajtása. Felelős, határidő: .......


3.4.2. A források biztosítása

1. A pénzügyi források biztosítása
- felkészítési díj: .......
- tanúsítási díj: .......
- a mérőeszközök kalibrálási, hitelesítési díjai: .......
- nyomtatás, másolás, adminisztrációs költségek: .......
- egyéb költségek: .......

A pénzforrások elkülönítése megtörtént, a vezetés biztosítja a tanúsításhoz szükséges költségek fedezetét. Felelős, határidők: .......

2. Az emberi erőforrások biztosítása
- a minőségirányítási rendszer képviselője: .......
- a minőségirányítási rendszer képviselő leterheltsége a felkészülés alatt: átlag 2 nap/hét,
- adminisztrátor biztosítása átlag 1 nap/hét munkaigénnyel, adminisztrátor: .......
- a felkészítő tanácsadó megfelelő rendszerszervezési tapasztalattal, szaktudással és minőségügyi referenciával rendelkezik,
- oktatások: a felkészülési program szerint.

A minőségirányítási képviselő kinevezése megtörtént, az adminisztrátori kapacitás biztosított.
Az oktatások szervezéséért felelős: .......

3. Az infrastruktúra és munkakörnyezet biztosítása
- elkülönített hely/iroda, szekrények, tárolók biztosítása a dokumentumoknak,
- papír, dossziék, mappák biztosítása,
- számítógép, nyomtatás, másolás biztosítása,
- a szabvány követelményeit teljesítő infrastruktúra, munkakörnyezet átrendezés/biztosítás igényei: .......
- egyéb igények: .......

A felkészüléshez szükséges infrastruktúra és munkakörnyezet biztosított, az ellátásért felelősök, határidők: .......

4. A technológia, a módszerek biztosítása
- az MSZ EN ISO 9001:2015 szabványban előírt elvek, módszerek,
- a folyamatok ügyrendi szabályozási technológiáját a felkészítő cég biztosítja,
- az új folyamatok módszerei, amelyeket a felkészítő cég dolgoz ki és tanít be: .......
- a felkészítő cég által biztosított szellemi technológiák és alkalmazási területek: .......
- az értékelőállítás fő és segédfolyamatai szabályozottak, dokumentáltak, változtatást nem igényelnek,
- egyéb technológia, módszer igények: .......

A felkészüléshez és az alkalmazáshoz szükséges technológiák, módszerek biztosítottak, az alkalmazásért felelősök: .......


3.4.3. A felkészülés megvalósítása

1. A feladatok, a felelősök, a határidők meghatározása: a felkészülési programtervben rögzített.
2. A feladatok végrehajtása: a felkészülési programterv szerint.
3. Az előrehaladás figyelemmel kísérése: a felkészülési programterv szerint.
4. A felkészülés, a minőségirányítási rendszer értékelése: a felkészülési programterv szerint.
5. Tartalékidők: a felkészülési programterv szerint.

A felkészülési programterv, a rendelkezésre álló kapacitások, a források, a módszerek, a tartalékok biztosítják a kijelölt határidőre (dátum) történő tanúsíttatást.


Megjegyzés
A minőségcélok megközelítésének, értelmezésének, kijelölésének számos útja van.


Vállaljuk:
 • minőségcélok kidolgozását és megvalósításának irányítását,
 • MIR bevezetést és tanúsításra felkészítést,
 • MIR dokumentumok kifejlesztését.
A felhasználói élmények fenntartása érdekében a weboldal nem nyom cookie-t sehova!

E-mail küldés: feherotto@t-online.hu
Telefon: (1) 250 - 4573
E-mail: feherotto@t-online.hu
Copyright ©2002-2017 Fehér Ottó, SIRIUS Bt., Minden jog fenntartva
Kiadás: 2002. április 30.
45. változtatás: 2017. június 16.

ISO 9001 TIPPEK
Minőségcélok  Célok lebontása  Vevőközpontúság  Minőségpolitika  Értékelés  Folyamatos fejlesztés  Rendszertervezés  Eljárás szerkezet  Adatok elemzése  Univerzális feljegyzések  Folyamatok kapcsolódásai  Munkaköri leírás  Infrastruktúra biztosítás  Kockázatkezelés 

ISO GYŰJTŐLAP