Fehér Ottó
Vezetési tanácsadás

ISO 9001 tippek
ISO 9001
tippek

ISO 9001:2008 - A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER EREDMÉNYESSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

Néhány követelmény:

 • Folyamatszemléletű megközelítéssel kell a minőségirányítási rendszer eredményességét fejleszteni,
 • a minőségirányítási rendszer eredményessége fejlesztése során a vevői elégedettséget kell növelni a vevői követelmények teljesítésével,
 • a minőségirányítási rendszert úgy kell kialakítani, hogy
  - a követelményeket megértsék és teljesítsék,
  - a folyamatok átgondolása/kialakítása a hozzáadott érték szerint legyen,
  - objektív mérések alapján történjen a folyamatok fejlesztése,
  - a rendszerkialakításnál és a folyamatok meghatározásánál a PDCA-t kell alkalmazni,
 • az ISO 9001 szabvány követelményeivel összhangban kell fejleszteni a minőségirányítási rendszer eredményességét,
 • a minőségirányítási rendszer eredményességének fejlesztésével kapcsolatban vezetőségnek bizonyítania kell az elkötelezettségét és gondoskodnia kell a megvalósításáról,
 • a felső vezetésnek biztosítania kell a hatékony kommunikációs folyamatokat a minőségirányítási rendszer eredményességével kapcsolatban,
 • a felső vezetésnek át kell vizsgálnia minőségirányítási rendszer eredményességét,
 • a felső vezetésnek döntéseket és intézkedéseket kell foganatosítania a minőségirányítási rendszer eredményességének fejlesztése tárgyában,
 • biztosítani kell azokat az erőforrásokat, amelyek a minőségirányítási rendszer működtetéséhez és az eredményességének fejlesztéséhez szükségesek,
 • ki kell alakítani és működtetni kell azokat a mérési-, elemzési-, figyelemmel kísérési- és fejlesztési folyamatokat, amelyek szükségesek a minőségirányítási rendszer eredményességének folyamatos fejlesztéséhez,
 • a MIR folyamatainak figyelemmel kísérési módszereinek meghatározásakor tekintettel kell lenni az eredményesség fejlesztéséhez szükséges módszerekre is,
 • olyan adatgyűjtési, elemzési módszereket kell meghatározni és működtetni, amelyekkel lehetséges a MIR eredményességének folyamatos fejlesztése,
 • a cégnek folyamatosan fejlesztenie kell a minőségirányítási rendszer eredményességét a minőségcélok, a minőségpolitika, a rendszerfelülvizsgálati értékelések, az adatok elemzése, a megelőző és helyesbítő akciók, valamint a vezetőségi átvizsgálások útján.

A minőségirányítási rendszer működésének értékelési modellje:

ISO 9001 minőségirányítási rendszer értékelése

A minőségirányítási rendszer megfelelőségének értékelése és a szükséges korrekciók megtétele kettő szinten történik:

- az eredmény-orientált irányításba épített rendszerelemek működésének folyamatos figyelése, értékelése: a termékek, a szolgáltatások, a folyamatok minőségszínvonalának megőrzése, javítása, növelése érdekében hozott intézkedések, helyesbítő és megelőző tevékenységek,

- a minőségpolitika-orientált irányításban meghatározottak szerinti tervszerű átvizsgálások alapján végzett értékelések, intézkedések, helyesbítő és megelőző tevékenységek.

A minőségirányítási rendszer működésének figyelemmel kísérése, elemzése és értékelése célja a cégműködés eredményességének a növelése azáltal, hogy a meghozott döntésekkel és intézkedésekkel

- fenn tudjuk tartani a jelenlegi rendszert és a termékek, szolgáltatások minőségszínvonalát,
- javítani tudjunk a működés, a folyamatok, a termékek és szolgáltatások színvonalán,
- a piaci és egyéb hatásokra válaszolva idejében és szakszerűen el tudjuk végezni a szükséges változtatásokat,
- helyes döntéseket hozzunk a fejlesztések meghatározásához és megvalósításához, valamint
- egyfajta alapot adjon az innovációhoz.


A FOLYAMAT

1. Az értékelési folyamatok, folyamatelemek megtervezése

1.1. A minőségirányítási rendszer megtervezésénél aktualizáljuk/határozzuk meg az eredmény-orientált és a minőségpolitika-orientált folyamatokat.
1.2. Az eredmény-orientált folyamatokba építsük be a minőségpolitika-orientált folyamatok, módszerek és követelmények megfelelő rendszerelemeit.
1.3. Folyamatonként határozzuk meg az adatgyűjtési, mérési, elemzési, értékelési pontokat, a szükséges forrásokat és a módszereket.
1.4. A cég eredményessége és a rendszer megvalósíthatósága, fenntarthatósága, gazdaságossága szempontjából ellenőrizzük le az értékelések alapján várható eredmény/ráfordítás mutatókat.
1.5. Végezzük el a szükséges korrekciókat a véglegesítéshez.

2. Az értékelési rendszerelemek bevezetése

2.1. Az új minőségirányítási rendszer kísérleti bevezetésénél kísérjük figyelemmel az elemzésekkel, értékelésekkel kapcsolatos tevékenységek hatásosságát és eredményességét.
2.2. Végezzük el a szükséges korrekciókat.

3. Az értékelési rendszerelemek hatásosságának értékelése, tökéletesítése, fejlesztése

3.1. A minőségirányítási rendszer hosszabb idejű működtetése adja az egyik lehetőséget az értékelési módszerek felülvizsgálatára, fejlesztésére:
- meghatározhatók az értékelések gyenge pontjai, a redundanciák,
- feltárhatók a továbbfejlesztéshez szükséges/hiányzó információk.
3.2. A cég dinamikus változásait figyelembe véve
- vizsgáljuk felül az értékeléseket és azok eredményeit, használhatóságát és értékességét,
- határozzuk meg a változásoknak megfelelő új értékelési rendszerelemeket és vezessük be.

MEGVALÓSÍTÁS, DOKUMENTÁLÁS, IGAZOLÁS

- A vonatkozó dokumentumban rögzítsük a figyelemmel kísérési, az adatgyűjtési, a mérési, az elemzési, az értékelési és intézkedési tevékenységeket,
- alakítsuk ki a legegyszerűbb formulákat a figyelemmel kísérésre, az adatok gyűjtésére, elemzésére, értékelésére és az intézkedések meghozatalára,
- a vonatkozó feljegyzésekkel igazoljuk a szabvány által előírt tevékenységek megvalósítását,
-a vonatkozó vezetőségi feljegyzéssel igazoljuk a minőségirányítási rendszer és folyamatai értékelését, megfelelőségét, eredményességét és fejlesztését.


Megjegyzés
A minőségirányítási rendszer értékelésének, az eredményesség növelésének számos útja van.


Vállaljuk:
 • MIR és egyéb rendszerek értékelési rendjének kidolgozását,
 • a rendszerek auditálásának kifejlesztését és végrehajtását.
A felhasználói élmények fenntartása érdekében a weboldal nem nyom cookie-t sehova!

E-mail küldés: feherotto@t-online.hu
Telefon: (1) 250 - 4573
E-mail: feherotto@t-online.hu
Copyright ©2001-2016 Fehér Ottó, SIRIUS Bt. Minden jog fenntartva
Kiadás: 2001. október 5.
46. változtatás: 2016. április 8.
ISO 9001 TIPPEK

Minőségcélok  Célok lebontása  Vevőközpontúság  Minőségpolitika  Értékelés  Folyamatos fejlesztés  Rendszertervezés  Eljárás szerkezet  Adatok elemzése  Univerzális feljegyzések  Folyamatok kapcsolódásai  Munkaköri leírás  Infrastruktúra biztosítás  Kockázatkezelés 

ISO GYŰJTŐLAP