Fehér Ottó
Vezetési tanácsadás

ISO 9001 tippek
ISO 9001
tippek

ISO 9001:2008 - A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER EREDMÉNYESSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

Néhány követelmény:

 • Folyamatszemléletű megközelítéssel kell a minőségirányítási rendszer eredményességét fejleszteni,
 • a minőségirányítási rendszer eredményessége fejlesztése során a vevői elégedettséget kell növelni a vevői követelmények teljesítésével,
 • a minőségirányítási rendszert úgy kell kialakítani, hogy
  - a követelményeket megértsék és teljesítsék,
  - a folyamatok átgondolása/kialakítása a hozzáadott érték szerint legyen,
  - objektív mérések alapján történjen a folyamatok fejlesztése,
  - a rendszerkialakításnál és a folyamatok meghatározásánál a PDCA-t kell alkalmazni,
 • az ISO 9001 szabvány követelményeivel összhangban kell fejleszteni a minőségirányítási rendszer eredményességét,
 • a minőségirányítási rendszer eredményességének fejlesztésével kapcsolatban vezetőségnek bizonyítania kell az elkötelezettségét és gondoskodnia kell a megvalósításáról,
 • a felső vezetésnek biztosítania kell a hatékony kommunikációs folyamatokat a minőségirányítási rendszer eredményességével kapcsolatban,
 • a felső vezetésnek át kell vizsgálnia minőségirányítási rendszer eredményességét,
 • a felső vezetésnek döntéseket és intézkedéseket kell foganatosítania a minőségirányítási rendszer eredményességének fejlesztése tárgyában,
 • biztosítani kell azokat az erőforrásokat, amelyek a minőségirányítási rendszer működtetéséhez és az eredményességének fejlesztéséhez szükségesek,
 • ki kell alakítani és működtetni kell azokat a mérési-, elemzési-, figyelemmel kísérési- és fejlesztési folyamatokat, amelyek szükségesek a minőségirányítási rendszer eredményességének folyamatos fejlesztéséhez,
 • a MIR folyamatainak figyelemmel kísérési módszereinek meghatározásakor tekintettel kell lenni az eredményesség fejlesztéséhez szükséges módszerekre is,
 • olyan adatgyűjtési, elemzési módszereket kell meghatározni és működtetni, amelyekkel lehetséges a MIR eredményességének folyamatos fejlesztése,
 • a cégnek folyamatosan fejlesztenie kell a minőségirányítási rendszer eredményességét a minőségcélok, a minőségpolitika, a rendszerfelülvizsgálati értékelések, az adatok elemzése, a megelőző és helyesbítő akciók, valamint a vezetőségi átvizsgálások útján.

A minőségirányítási rendszer működésének értékelési modellje:

ISO 9001 minőségirányítási rendszer értékelése

A minőségirányítási rendszer megfelelőségének értékelése és a szükséges korrekciók megtétele kettő szinten történik:

- az eredmény-orientált irányításba épített rendszerelemek működésének folyamatos figyelése, értékelése: a termékek, a szolgáltatások, a folyamatok minőségszínvonalának megőrzése, javítása, növelése érdekében hozott intézkedések, helyesbítő és megelőző tevékenységek,

- a minőségpolitika-orientált irányításban meghatározottak szerinti tervszerű átvizsgálások alapján végzett értékelések, intézkedések, helyesbítő és megelőző tevékenységek.

A minőségirányítási rendszer működésének figyelemmel kísérése, elemzése és értékelése célja a cégműködés eredményességének a növelése azáltal, hogy a meghozott döntésekkel és intézkedésekkel

- fenn tudjuk tartani a jelenlegi rendszert és a termékek, szolgáltatások minőségszínvonalát,
- javítani tudjunk a működés, a folyamatok, a termékek és szolgáltatások színvonalán,
- a piaci és egyéb hatásokra válaszolva idejében és szakszerűen el tudjuk végezni a szükséges változtatásokat,
- helyes döntéseket hozzunk a fejlesztések meghatározásához és megvalósításához, valamint
- egyfajta alapot adjon az innovációhoz.


A FOLYAMAT

1. Az értékelési folyamatok, folyamatelemek megtervezése

1.1. A minőségirányítási rendszer megtervezésénél aktualizáljuk/határozzuk meg az eredmény-orientált és a minőségpolitika-orientált folyamatokat.
1.2. Az eredmény-orientált folyamatokba építsük be a minőségpolitika-orientált folyamatok, módszerek és követelmények megfelelő rendszerelemeit.
1.3. Folyamatonként határozzuk meg az adatgyűjtési, mérési, elemzési, értékelési pontokat, a szükséges forrásokat és a módszereket.
1.4. A cég eredményessége és a rendszer megvalósíthatósága, fenntarthatósága, gazdaságossága szempontjából ellenőrizzük le az értékelések alapján várható eredmény/ráfordítás mutatókat.
1.5. Végezzük el a szükséges korrekciókat a véglegesítéshez.

2. Az értékelési rendszerelemek bevezetése

2.1. Az új minőségirányítási rendszer kísérleti bevezetésénél kísérjük figyelemmel az elemzésekkel, értékelésekkel kapcsolatos tevékenységek hatásosságát és eredményességét.
2.2. Végezzük el a szükséges korrekciókat.

3. Az értékelési rendszerelemek hatásosságának értékelése, tökéletesítése, fejlesztése

3.1. A minőségirányítási rendszer hosszabb idejű működtetése adja az egyik lehetőséget az értékelési módszerek felülvizsgálatára, fejlesztésére:
- meghatározhatók az értékelések gyenge pontjai, a redundanciák,
- feltárhatók a továbbfejlesztéshez szükséges/hiányzó információk.
3.2. A cég dinamikus változásait figyelembe véve
- vizsgáljuk felül az értékeléseket és azok eredményeit, használhatóságát és értékességét,
- határozzuk meg a változásoknak megfelelő új értékelési rendszerelemeket és vezessük be.

MEGVALÓSÍTÁS, DOKUMENTÁLÁS, IGAZOLÁS

- A vonatkozó dokumentumban rögzítsük a figyelemmel kísérési, az adatgyűjtési, a mérési, az elemzési, az értékelési és intézkedési tevékenységeket,
- alakítsuk ki a legegyszerűbb formulákat a figyelemmel kísérésre, az adatok gyűjtésére, elemzésére, értékelésére és az intézkedések meghozatalára,
- a vonatkozó feljegyzésekkel igazoljuk a szabvány által előírt tevékenységek megvalósítását,
-a vonatkozó vezetőségi feljegyzéssel igazoljuk a minőségirányítási rendszer és folyamatai értékelését, megfelelőségét, eredményességét és fejlesztését.


Megjegyzés
A minőségirányítási rendszer értékelésének, az eredményesség növelésének számos útja van.
Mindig a józan ész alapú gondolkodásmódot alkalmazzuk!


Vállaljuk:
 • MIR és egyéb rendszerek értékelési rendjének kidolgozását,
 • a rendszerek auditálásának kifejlesztését és végrehajtását.
A felhasználói élmények fenntartása érdekében a weboldal nem nyom cookie-t sehova!

E-mail küldés: feherotto@t-online.hu
Telefon: (1) 250 - 4573
E-mail: feherotto@t-online.hu
Copyright ©2001-2018 Fehér Ottó, SIRIUS Bt. Minden jog fenntartva
Kiadás: 2001. október 5.
47. változtatás: 2018. január 1.
ISO 9001 TIPPEK

Minőségcélok  Célok lebontása  Vevőközpontúság  Minőségpolitika  Értékelés  Folyamatos fejlesztés  Rendszertervezés  Eljárás szerkezet  Adatok elemzése  Univerzális feljegyzések  Folyamatok kapcsolódásai  Munkaköri leírás  Infrastruktúra biztosítás  Kockázatkezelés  Szervezet és környezet 

ISO GYŰJTŐLAP