Fehér Ottó
Vezetési tanácsadás

ISO 9001 tippek
ISO 9001
tippek

ISO 9001:2015 - A MINŐSÉGPOLITIKA

Néhány követelmény:

A minőségpolitika származtatásának egyszerűsített logikai folyamata (az ábra nem tartalmazza a filozófia, a célok, a stratégiák és a taktikák lebontását, kölcsönhatását valamint a működés dinamikájából adódó sajátosságokat):

ISO 9001 minőségpolitika

A FOLYAMAT

1. A logikai folyamat

1.1. A küldetés meghatározása

A tulajdonosok határozzák meg a cég küldetését.

1.2. A jövőkép meghatározása

A tulajdonosok vázolják fel, határozzák meg a cég jövőképét.

1.3. Az értékek meghatározása

A tulajdonosok és a felső vezetőség határozza meg a cég működtetésével kapcsolatos értékeket és értékrendet.

1.4. A vállalati politikák meghatározása

A jövőképből származtatott aktuális célok alapján a tulajdonosok és a felső vezetőség határozza meg az aktuális eredmény-orientált irányításhoz a politikákat, a stratégiákat és a taktikákat.

1.5. A minőségpolitika meghatározása

A felső vezetőség határozza meg a jelenlegi helyzet és a célok alapján a teljes szervezetre vonatkozó, a többi politikával összhangban lévő aktuális minőségpolitikát.

2. A megfogalmazás

2.1. A politika értelmezése

Hasonlatokkal értelmezzük a "politika" fogalmát a minőségre. Segítséget nyújthatnak a korábban megfogalmazott céges politikák, például a piacpolitika, vagy a magasabb szintű politikák (pl.: külpolitika). Értelmezzük a szabvány meghatározása szerint a minőségpolitikát.

2.2. A minőségpolitika körvonalazása

A teljességre törkedve határozzuk meg a minőséggel kapcsolatos legfontosabb dolgokat a jelenlegi helyzet, a vállalati célok és a jövőterv tükrében. Egy gondolattérkép könnyű áttekinthetőséget nyújthat.

2.3. A minőségpolitika szintetizálása

A teljes körből válasszuk ki a jelenlegi legfontosabbakat, vagy a fontosak jelentéstartalmát gyűjtsük egybe 3-5-7 vonatkozási területbe.

2.4. A minőségpolitika megfogalmazása

A vonatkozási területeket egy-egy szóval, kifejezéssel vagy kerek mondattal azonosítsuk. Ezek lesznek a minőségpolitika kulcsai, vezérmondatai - pontjai.
A kulcsok, vezérmondatok alatt 1-3 értelmező mondatban fejtsük ki a pontok jelentéstartalmát.

2.5. A minőségpolitika ellenőrzése

A minőségpolitika megfogalmazását a következők szerint ellenőrizzük:
2.6. A minőségpolitika első véglegesítése

Az ellenőrzés és hatásértékelés alapján véglegesítsük a minőségpolitika szövegét.


3. A tudatosítás

3.1. Könnyű megjegyezhetőség

Sokkal könnyebb tudatosítani és megjegyeztetni mondjuk 5 szót, mint egy egyoldalas, folyamatos szöveget - mind a saját, mind a felügyelet alatt dolgozó külsősök esetében.


3.2. Kommunikáció

A minőségpolitikát a megfelelő módon rendelkezésre kell bocsátani a lényeges érdekelt felek részére a dokumentált információkra vonatkozó előírások szerint.


3.3. Alkalmazás

A minőségpolitika alkalmazását igazolni kell.


MEGVALÓSÍTÁS, DOKUMENTÁLÁS, IGAZOLÁS


- Önálló anyagban is rögzítsük a minőségpolitikát,
- a tudatosítást és a közzétételt igazoljuk,
- a minőségpolitika szövegében rögzítsük az elkötelezettséget az alkalmazható követelmények teljesítésére és a rendszer folyamatos fejlesztésére,
- a vonatkozó leírásban (táblázatos formában) mutassuk be a minőségpolitika a minőségcélok összhangját,
- a vonatkozó vezetőségi feljegyzésben rögzítsük a minőségpolitika fenntartását.


Megjegyzés
A minőségpolitika kidolgozásának és megvalósításának számos útja van.

Vállaljuk:
A felhasználói élmények fenntartása érdekében a weboldal nem nyom cookie-t sehova!

E-mail küldés: feherotto@t-online.hu
Telefon: (1) 250 - 4573
E-mail: feherotto@t-online.hu
Copyright ©2001-2016 Fehér Ottó, SIRIUS Bt. Minden jog fenntartva
Kiadás: 2001. szeptember 2.
47. változtatás: 2017. június 9.

ISO 9001 TIPPEK
Minőségcélok  Célok lebontása  Vevőközpontúság  Minőségpolitika  Értékelés  Folyamatos fejlesztés  Rendszertervezés  Eljárás szerkezet  Adatok elemzése  Univerzális feljegyzések  Folyamatok kapcsolódásai  Munkaköri leírás  Infrastruktúra biztosítás  Kockázatkezelés 

ISO GYŰJTŐLAP