Fehér Ottó
Vezetési tanácsadás

ISO 9001 tippek
ISO 9001
tippek

ISO 9001:2008 - A VEVŐKÖZPONTÚSÁG

Néhány követelmény:

A vevői igényteljesítéshez a vevőkör-azonosítás megközelítése

ISO 9001 vevőközpontúság

A FOLYAMAT

1. A vevőközpontúság értelmezése a saját cégkörnyezetre

Értelmezzük a vevőközpontúságot a cég működésében: mit jelent a vevőközpontúság a termékeknél és a szolgáltatásoknál, a fejlesztésnél, a minőségirányítási rendszer megtervezésénél, a szervezet kialakításánál, a folyamatok kialakításánál, a belső kommunikációban, a feladatok kiadásában, stb.
Szisztematikusan menjünk végig a lehetséges tárgykörökön és kérdezzük meg, hogy "ki a vevő és milyen igényei vannak, lehetnek?".

2. A vevők azonosítása

A vevői igények és követelmények meghatározásához azonosítsuk, hogy milyen vevőknek, milyen igényeit kívánjuk kielégíteni.

3. A vevői igények meghatározása

A külső vevői értékeket, igényeket az azonosított vevők, vevőcsoportok szerint határozzuk meg, figyelembe véve, hogy milyen értékszintű terméket, szolgáltatást kívánunk nyújtani.
A külső vevői igények megértése és meghatározása - többek között - a potenciális és az aktuális vevőktől, a terméket/szolgáltatást használóktól, a piactól származó információk folyamatos gyűjtése és feldolgozása alapján történhet.

Hasonlóan járjunk el a belső vevőkkel kapcsolatban is.

4. A vevői igények beépítése a termékekbe/szolgáltatásokba

A külső vevői/felhasználói vágyakat, érzéseket, szándékokat, véleményeket, nyilatkozatokat, elvárásokat, igényeket, követelményeket, előírásokat, valamint a szabványokat, a törvényi-, hatósági előírásokat és egyéb információkat mérhető és igazolható paraméterekké alakítva építsük be a termékek/szolgáltatások megvalósítási dokumentációiba.

5. A vevői igények, követelmények beépítése a folyamatokba

A külső vevői igényeket teljesítő érték-megnyilvánulások alapján tervezzük meg és alakítsuk ki az értékelőállítási és az egyéb folyamatokat.

Hasonlóan járjunk el a belső vevőkkel kapcsolatban is.

6. A vevői igények, követelmények, értékek beépítése a szervezeti működésbe

A szervezet vevőközpontú működésének kialakítását és a vevők szolgálatának tudatosulását kell elérnünk a külső és a belső vevőkre vonatkoztatottan.

7. A vevői elégedettség mérése, értékelése

A vevői elégedettség növeléséhez, a folyamatos termékfejlesztéshez, a piacbővítéshez, stb. szükséges a külső vevők elégedettségének az értékelése.
A cég, a termékek, a szolgáltatások, a külső vevők és az adott környezet sajátosságai szerint alakítsuk ki a vevőkkel a kapcsolattartást, az információk gyűjtésének, feldolgozásának, értékelésének és a szükséges intézkedések megvalósításának rendjét.

Hasonlóan járjunk el a belső vevőkkel kapcsolatban is.

MEGVALÓSÍTÁS, DOKUMENTÁLÁS, IGAZOLÁS

- A vonatkozó dokumentumban rögzítsük a vevőközpontúság megvalósítását, és azt hogy a minőségirányítási rendszert úgy alakítottuk ki, hogy növelje a vevői elégedettséget a vevői követelmények teljesítése által,
- a vonatkozó dokumentumban rögzítsük, hogy külső erőforrások igénybevétele esetén is biztosítjuk a vevői követelmények teljesülését,
- a vonatkozó dokumentumban rögzítsük, hogy a felső vezetőség a felelős azért, hogy meghatározzák a vevői követelményeket és teljesítsék is a vevők megelégedettségének biztosítása és fokozása céljából,
- a vonatkozó dokumentumban rögzítsük, hogy a MIR képviselőjének feladata az egész szervezetre kiterjedően a vevői követelményekkel kapcsolatos tudatosság támogatása,
- a vonatkozó dokumentumban írjuk elő, hogy a vezetőségi átvizsgálásoknál bementként kell biztosítani a vevői visszajelzések információit,
- a vonatkozó dokumentumban írjuk elő, hogy a vezetőségi átvizsgálás kimenetének tartalmaznia kell a vevői követelmények szerinti termékkövetelmény fejlesztéseket,
- a vonatkozó dokumentumban rögzítsük, hogy hogyan biztosítjuk azokat az erőforrásokat, amelyek a vevői követelmények teljesítése által hozzájárul a vevői elégedettség fokozásához,
- a vonatkozó dokumentumban igazoljuk, hogy a vevő által előírt követelményeket meghatároztuk még a kiszállítás utáni állapotra, feladatokra is,
- a vonatkozó dokumentumban igazoljuk, hogy meghatároztuk azokat a vevői követelményeket is, amelyeket a vevő nem határozott meg, de nyilvánvalóan szükségesek a teljesítéshez és a termék használatához,
- a vonatkozó dokumentummal igazoljuk, hogy a szállítási kötelezettség vállalása előtt átvizsgáltuk a vevői követelmények teljesíthetőségét,
- a vonatkozó dokumentumokkal igazoljuk, hogy még a vállalás előtt meghatároztuk a vevői követelményeket, és megerősítést küldünk abban az esetben is, ha a vevő nem adott igazolt követelmény leírást,
- a vonatkozó dokumentumokkal írjuk elő és igazoljuk, hogy a vevővel tartjuk a kapcsolatot,
- a vonatkozó dokumentumokkal igazoljuk, hogy előírtuk a vevő tulajdonának gondos kezelését és betartjuk azt,
- a vonatkozó dokumentumban írjuk elő, hogy a MIR működtetés egyik mértékeként a vevői észleléseket és elégedettséget figyelemmel kísérjük, és a vonatkozó feljegyzéssel igazoljuk,
- a vonatkozó dokumentumban írjuk elő, hogy a vevői elégedettségről adatelemzést kell készíteni, és a vonatkozó feljegyzéssel igazoljuk,
- a vonatkozó dokumentummal igazoljuk, hogy olyan eljárást készítettünk és működtetünk, amely tartalmazza a vevői panaszok kezelését is.

Megjegyzés
A vevőközpontúság megvalósításának számos útja van.


Vállaljuk:
A felhasználói élmények fenntartása érdekében a weboldal nem nyom cookie-t sehova!

E-mail küldés: feherotto@t-online.hu
Telefon: (1) 250 - 4573
E-mail: feherotto@t-online.hu
Copyright ©2001-2016 Fehér Ottó, SIRIUS Bt. Minden jog fenntartva
Kiadás: 2001. szeptember 2.
49. változtatás: 2016. április 8.


ISO 9001 TIPPEK
Minőségcélok  Célok lebontása  Vevőközpontúság  Minőségpolitika  Értékelés  Folyamatos fejlesztés  Rendszertervezés  Eljárás szerkezet  Adatok elemzése  Univerzális feljegyzések  Folyamatok kapcsolódásai  Munkaköri leírás  Infrastruktúra biztosítás  Kockázatkezelés 

ISO GYŰJTŐLAP