Fehér Ottó
Vezetési tanácsadás

ISO 9001 tippek
ISO 9001
tippek

ISO 9001:2015 - A MINŐSÉGCÉLOK MEGHATÁROZÁSA ÉS TELJESÍTÉSE

Néhány követelmény:

A célok
A minőségcélok meghatározásának és lebontásának általános modellje:

ISO 9001 minőségcélok lebontása

1. A minőségcélok megközelítése

A minőségcélok azonosításánál figyelembe kell vennünk az eredmény-orientált vezetés és a politika-orientált vezetés sajátosságait és az azokhoz rendelt célokat.

Az eredmény-orientált irányítási célokhoz tartoznak például az éves bevételi célok, az elérendő nyereség, a gyártandó termékek mennyisége, a fejlesztési célok vagy a hozzáadott érték arányának növelése. Ezek mérhetőek, számszerűsítettek.
Az eredménycélok közül válasszuk ki a minőségcélként is értelmezhető célokat, vagy az eredménycélok eléréséhez hozzárendelt feladatokat értelmezzük a minőségszempontú irányítás szerint, például: egy üzem átszervezéséhez hozzárendelhetjük a folyamatminőség javítás vagy a munkakörnyezet minőségének javítása minőségcélokat is.

A minőségpolitika-orientált irányításhoz tartozó célkijelöléseket az aktuális minőségpolitika ráutaló vagy határozott formában tartalmazza, például: elkötelezettség a minőségirányítási rendszer eredményességének folyamatos fejlesztése iránt, vagy a vevői elégedettség fenntartása, növelése.
Az általános minőségcélokból határozzuk meg az aktuális célokat, vagy határozzuk meg az aktuális minőségpolitika-orientált feladatokat és azokhoz rendeljünk célokat.


2. A minőségcélok összehangolása

Az eredménycélokból és a minőségpolitikából származtatott célokat vessük össze és harmonizáljuk úgy, hogy az eredménycélok és a minőségcélok kapcsolódjanak egymáshoz, egy irányba mutassanak, egy-egy jól körülhatárolható irányterületet öleljenek fel.

Például:
eredménycél: a költségek csökkentése 10%-kal, ebből a
minőségcél: X termék gyártási selejt csökkentése 3%-kal.

A minőségcélok közül fontosság szerint rangsoroljunk és válasszunk:

3. A minőségcélok kijelölésének bizonyítása

Nincs egyértemű utalás arra, hogy mikor tekinthetők teljesítettnek a minőségcélokkal kapcsolatos követelmények. A "lényegesség" a fontos, először harározzuk meg, hogy melyek a lényeges funkciók, szintek és folyamatok, amelyekhez minőségcélokat kell rendelni.
Lényeges funkció lehet például a raktározás, lényeges szint lehet az operatív munkairányítás és lényeges folyamat lehet a gyártás.

A legegyszerűbb megoldás, ha készítünk egy 3 dimenziós lefedettségi mátrixot, amely tartalmazza a lényeges funkciókat, a lényeges szinteket és a lényeges folyamatokat, valamint az elérendő minőség eredményeket. Így igazolhatjuk, hogy semmi lényeges nem maradt ki.


4. A minőségcélok lebontása

Lesznek egyedi célok, amelyek egy funkcióra vagy egy folyamatra vagy egy termékre vagy szintre irányulnak és lehetnek olyan célok, amelyek több helyen is megjelennek.

A dokumentálásnál törekedjünk a legegyszerűbb megoldásokra.
A termékekre vonatkozó célokat a termékdokumentációk igazolhatják, a folyamatokra vonatkozó célokat a szabályozási leírásban is rögzíthetjük.
Az alvállalkozókkal kapcsolatos elvárt minőség eredményeknél hivatkozhatunk a vonatkozó szerződésekre.
Lehetnek több szervezeten átívelő célok is.


5. A minőségcélok elérésének tervezése és megvalósítása

A szabvány egy meghatározott kaptafát ír elő a célok elérésének tervezésére. Ezt igazolnunk kell a tanúsító auditon minden minőségcél vonatkozásában.

Egy példa a minőségirányítási rendszerrel kapcsolatos cél teljesítésére.

Cél: az ISO 9001:2015 szabvány szerinti tanúsító okirat megszezése.

Mit kell tenni
Szükséges erőforrások
Ki a felelős
Mikorra teljesül
Hogyan értékelik
Feladat/folyamat
Erőforrások
Felelős/szint
Határidő
Értékelés módja
Az ISO 9001:2015 szabvány szerinti MIR kifejlesztése. Képzett személyzet, számítógép, pénz, alvállalkozó. MIR képviselő. 2017. január 9. A szabvány mondatai szerinti teljesítés ellenőrzés és az igazolások megléte.
Az új MIR bevezetése, működtetése. Képzett személyzet, számítógép, pénz, alvállalkozó. MIR képviselő, a szervezeti szintek alkalmazottai. 2017. január 27. A szabályozási előírások és az igazolások megléte.
A MIR szakmai- és működési megfelelőségének az értékelése. Képzett személyzet, vezetőség. Ügyvezető igazgató, MIR képviselő. 2017. május vége. Vezetőségi átvizsgálás, belső audit és minősítés.
A MIR tanúsíttatása. Vezetőség és audit feltételek biztosítása. Ügyvezető igazgató, MIR képviselő. 2017. június egyeztetett időpontban. Az okirat átvétele, átolvasása.


6. A minőségcélok teljesülésének értékelése

A célteljesítés igazolása pártatlan bizonyítékok alapján történhet. A szabvány nem írja elő, hogy csak akkor igazolható a rendszer megfelelősége, ha minden célt teljesítettek.
A minőségcélok teljesülésének mértékét a vezetőségi átvizsgálás végrehajtásakor kell figyelembe venni.

7. A minőségcélok frissítése

Határozzuk meg a célok frissítési időpontját vagy a frissítés szükségességének indokát, ami miatt el kell végezni a frissítést. Adjuk meg a frissítésért való felelősségeket.
Frssítsük a célokat a szabvány frissítési előírásai szerint.
A megkülönböztetésre használhatjuk a verzió számozást is, ahogy a szoftverek frissítésénél teszik.
Olyan célokat válasszunk, amelyeket nem kell gyakran frissíteni.

MEGVALÓSÍTÁS, DOKUMENTÁLÁS, IGAZOLÁS

- A vonatkozó dokumentumban rögzítsük a célmeghatározás módját,
- a vonatkozó feljegyzésben dokumentáljuk a minőségcélokat és a hozzáférhetőslget,
- a vonatkozó feljegyzésben táblázatban igazoljuk a minőségcélok és a minőségpolitika összhangját, összerendelését,
- a vonatkozó dokumentumokkal igazoljuk a termékek/szolgáltatások minőségcél meghatározását,
- a vonatkozó feljegyzéssel igazoljuk, hogy a vezetőség gondoskodott a minőségcélokhoz való hozzájárulás tudatosításáról,
-a vonatkozó vezetőségi feljegyzésben rögzítsük a célok teljesítési folyamatának figyelemmel kísérését, a megvalósulást és az értékelést,
- a vonatkozó vezetőségi feljegyzésben igazoljuk, hogy a minőségcélok felülvizsgálata és aktualizálása (frissítése) megtörtént,
- készítsük elő azokat a bizonyítékokat, amelyek igazolják, hogy a felügyelet alatt lévő alvállalkozóknál is megtörtént a minőségcélok tudatosítása.


Megjegyzés
A minőségcélok kitűzésénél és teljesítésénél számos megoldási lehetőség közül választhatunk.


Vállaljuk:
A felhasználói élmények fenntartása érdekében a weboldal nem nyom cookie-t sehova!
E-mail küldés: feherotto@t-online.hu
Telefon: (1) 250 - 4573
E-mail: feherotto@t-online.hu
Copyright ©2001-2017 Fehér Ottó, SIRIUS Bt. Minden jog fenntartva
Kiadás: 2001. szeptember 2.
57. változtatás: 2017. június 9.

ISO 9001 TIPPEK
Minőségcélok  Célok lebontása  Vevőközpontúság  Minőségpolitika  Értékelés  Folyamatos fejlesztés  Rendszertervezés  Eljárás szerkezet  Adatok elemzése  Univerzális feljegyzések  Folyamatok kapcsolódásai  Munkaköri leírás  Infrastruktúra biztosítás  Kockázatkezelés 

ISO GYŰJTŐLAP