PRITZ PÁL (1944)
egyetemi magántanár, az MTA doktora
ELTE Bölcsészettudományi Kar, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék
e-mail:
telefon: 06 30 9 827 024

Home

Könyv-, illetve folyóiratszerkesztés

Tudományos ülésszak a Magyar Tanácsköztársaság kikiáltásának 60. évfordulója alkalmából. Akadémiai Kiadó, 1980. (Köpeczi Bélával közösen)

Az új Magyarország négy évtizede. Bp. 1985. (Kulcsár Kálmánnal közösen)

Pamlényi Ervin: Pályák és irányok. Historiográfiai és művelődéstörténeti tanulmányok. (Az előszót Diószegi István írta) Akadémiai Kiadó, 1989.

Limes 2008. évi 2-3. számának (Magyarságkép a 20. században) vendégszerkesztése

Emlékirat és történelem. A VII. Hungarológiai Kongresszus (Kolozsvár, Cluj-Napoca, 2011. augusztus 22-27.) azonos című paneljének anyaga. Magyar Történelmi Társulat, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Bp., 2012. (Horváth Jenővel közösen.) Bevezető tanulmány 6-16.