PRITZ PÁL (1944)
egyetemi magántanár, az MTA doktora
ELTE Bölcsészettudományi Kar, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék
e-mail:
telefon: 06 30 9 827 024

Home

Recenziók

Antonio Labriola: Tanulmányok a történelmi materializmusról. Sz 1969/1. 146-148. l.

Ady Endre összes prózai művei. VIII. kötet. Sz 1970/2. 43O-434. l.

Molnár Erik: Válogatott tanulmányok. Az MTA II. Osztályának Közleményei (a továbbiakban: OK) 1971. 173-179. l.

Mucsi Ferenc: A Kristóffy-Garami paktum. Sz 1971/5. 1020-1026. l.

Ormos Mária: Franciaország és a keleti biztonság 1931-1936. OK 1972. 147-152. l.

Kovács Endre: Magyar-lengyel kapcsolatok a két világháború között. OK 1972. 309-314. l.

Harrer Ferenc: Egy magyar polgár élete. Sz 1972/4-5. 1182-1185. l.

L. Nagy Zsuza: A budapesti liberális ellenzék. 1919-1944. OK 1973. 131/134. l.

Soós Katalin: A nyugat-magyarországi kérdés. Magyar Nemzet 1973. április 1.

I.D. Ovszjanij: A második világháború előkészítésének titkai. Sz 1974/1. 523-524. l.

Kende János: A magyarországi szociáldemokrata párt és nemzetiségi kérdés. 1903-1919. OK 1974. 332-334. l.

Galántai József: Magyarország az első világháborúban 1914-1918. OK 1975. 169-174. l.

Farkas Dezső: Az MSzDP és az agrárkérdés 1900-1914 között.

Kende János: Az MSzDP és a nemzetiségi kérdés 1903-1919.

Varga Lajos: Az MSzDP ellenzéke és tevékenysége 1906-1911. (E három munkáról összehasonlító kritika) Sz. 1975/2. 427-434. l.

Juhász Gyula: Magyarország külpolitikája 1919-1945. Kortárs, 1978/l0. 1660-1662. l.

Vigh Károly: Bajcsy-Zsilinszky Endre külpolitikai nézeteinek alakulása. Sz 1981/6.

Kirschner Béla: A KMP stratégiai irányvonalának alakulása 1919-1921. Sz 1983/1.

Diplomáciai iratok Magyarország külpolitikájához 1936-1945. V. kötet. Magyarország külpolitikája a nyugati hadjárattól a Szovjetunió megtámadásáig 1940-1941. Könyvvilág. 1983. február

Aussenpolitik Ungarns vom Feldzug Deutschlands im Westen bis zum Überfall der Sowjetunion 1940-1941 (Dokumente zur ungarischen Aussenpolitik 1936-1945. Bd. 5.) Redigiert von Gyula Juhász. Vorbereitung der Akten zum Druck: Gyula Juhász und Judit Fejes. Acta Historica 1985. 3-4.sz. 446-451.

Hitler hatvannyolc tárgyalása 1939-1944. Könyvvilág, 1983. május

Székely Gábor: Hitler hatalomrajutása. Könyvvilág 1984. január

Schönwald Pál: A Károlyi-per. Könyvvilág. 1985. április

Gergely Jenő: A püspöki kar tanácskozásai. Népszabadság, 1985. április 18.

Tilkovszky Loránt: A Szociáldemokrata Párt és a nemzetiségi kérdés Magyarországon 1919-1945. Könyvvilág, 1986. március

L. Nagy Zsuza: Liberális pártmozgalmak 1931-1945. Könyvvilág, 1986. június

Újpétery Elemér: Végállomás Lisszabonban. Hét év a magyar királyi külügy szolgálatában. Könyvvilág 1987. március

Borsányi György: Válságévek krónikája 1919-1933. Népszabadság 1987. március 7.

Ormos Mária: Mussolini. Népszabadság 1987. X. 1.

A közép- és dél-kelet-európai államok a két világháború között. Szerkesztette: Incze Miklós. Sz 1987/2-3. 496-500.

Tilkovszky Loránt: Teleki Pál titokzatos halála. Könyvvilág 1989. XII. 8. o.

Kisantant, kisantant... (Ádám Magda: A kisantant és Európa 1920-1929. c. munkájáról) Könyvvilág 1990.III. 10.o.

A történelem rekonstrukciója (Gosztonyi Péter: Vihar Kelet-Európa felett. A második világháború utolsó évének magyar vonatkozású eseményei c. munkájáról) Könyvvilág 1990. V. 14. o.

Térkép csata után (Arday Lajos: Térkép csata után. Magyarország a brit külpolitikában 1918-1919 c. munkájáról) Könyvvilág 1990. VIII. 2. o.

Jörg K. Hoensch: Geschichte Ungarns. 1867-1983. Kohlhammer Verlag. Stuttgart, Berlin,Köln Mainz 1984. - Sz 1988/3. sz. 514-517.

300 Jahre Zusammenleben - Aus der Geschichte der Ungarndeutschen. Internationale Historikerkonferenz in Budapest (5-6.Maerz 1987) Bp. 1988. Sz 1992/1.162-166.

Tildy Zoltán életútja. (Vigh Károly könyve) In: Rendszerváltás történész szemmel. Bp., 1992. 272-276.

Loránt Tilkovszky: Teufelskreis. Die Minderheiten-frage in den deutsch-ungarischen Beziehungen 1933-1938. - Sz 1992/2. 322-325.

A moszkvai magyar követség jelentései 1935-1941. Bp. 1992. - Magyar Tudomány 1993/2. 239-240.

Horthy Miklós dokumentumok tükrében. Egy forráskiadvány margójára. Magyar Tudomány 1994/7. 884-886.

Konferencia rólunk -- Amerikában. Magyarország és a nagyhatalmak. Szerk. Romsics Ignác. Bp. 1995. -- Magyar Nemzet 1995. júl. 4.

A terror anatómiája. Egy háborús bűnös élete és munkássága. Magyar Nemzet 1996. aug.

John Lukacs: A történeti Hitler Századok 1998/6. 1384-1389.

Tilkovszky Loránt: Nemzetiségi politika Magyarországon a XX. században. Magyar Tudomány 1999/5. 625-627.

Emóció és ráció. Herczegh Géza: A szarajevói merénylettől a potsdami konferenciáig. Magyar Szemle 2000. 5. sz.

Imrédy Béla a vádlottak padján Magyar Tudomány 2000/6. 790-793.

Fodor Ferenc: Teleki Pál. Magyar Tudomány 2002/8. 1115-1119.

Gömbös Gyula hatalomra kerülése és kormányzása 1932-1936. Antal István sajtófőnök emlékiratai. Sz 2004/6. sz. 1498-1500.

Hornyák Árpád: Magyar-jugoszláv diplomáciai kapcsolatok 1918-1927. Sz 2005/6. sz. 1589-1592.

Ablonczy Balázs: Teleki Pál. Sz 2006/2. sz. 528-532.

Murányi Gábor: Egy epizodista főszerepe. Lajos Iván történész élete és halála. Múltunk 2007/3. sz. 276-284.

Gecse Géza: Bizánctól Bizáncig. Az orosz birodalmi gondolat. Múltunk 2008/2. 286-296.

Földes György: Magyarország, Románia és a nemzetiségi kérdés. 1956-1989. Magyar Tudomány 2008/8.

Erdődy Gábor: Tradicionális történelmi identitás - modern politikai eszmerendszer. Antall József kereszténydemokrata politikai filozófiája és annak nemzeti történelmi beágyazottsága. Külügyi Szemle 2011/4. 191-196.

Szakály Sándor: A 2. vkf. osztály. Tanulmányok a magyar katonai hírszerzés és kémelhárítás történetéből Századok 2015/4. sz. 1314-1317.