PRITZ PÁL (1944)
egyetemi magántanár, az MTA doktora
ELTE Bölcsészettudományi Kar, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék
e-mail:
telefon: 06 30 9 827 024

Home

Könyvek

Magyarország külpolitikája Gömbös Gyula miniszterelnöksége idején 1932-1936
Bp., 1982. 309 l.
Magyarország a XX. században
Bp., 1985.
(Társszerző; 174-251. l.)
(Kiadói Nívó Díj)
(Második kiadás 1986.)
Hory András: Bukaresttől Varsóig
(Sajtó alá rendezés, bevezető tanulmány és jegyzetek.) Bp., 1987. 493 l.
(Bevezető 7-37., jegyzetek 423-486. l.)
(Kiadói Nívó Díj)
Bárdossy László a Népbíróság előtt
(Sajtó alá rendezés, bevezető tanulmány és jegyzetek.) Maecenas Bp., 1991. 376 l.
(Bevezető 1-20., lapalji jegyzetek.)
(A könyvet 1992-ben a Kiadó jelzés nélküli utánnyomással újból kiadta.)
Boroviczény Aladár: A király és kormányzója
(Szakmai ellenőrzés, jegyzetek, utószó) Európa Kiadó, Bp., 1993.
Iratok a magyar külügyi szolgálat történetéhez 1918-1945
(Válogatás, jegyzetek, archontológiai függelék, szerkesztés) Akadémiai Kiadó 1994. 528 l.
Magyar diplomácia a két háború között
(Tanulmányok) Magyar Történelmi Társulat, Bp., 1995. 356 l.
Integrációs törekvések Közép- és Kelet-Európában a 19-20. században
Bp., 1997.
(Társszerző 159-233.)
A trianoni Magyarország 1918-1945
(Gergely Jenővel közösen) Bp., 1998. 186 l.
Pax Germanica. Német elképzelések Európa jövőjéről a második világháborúban
Bp., 1999. 302 l.
Hungary in the Age of Total War, 1938-1948
(Társszerző 241-254. és 277-302.) Bradenton, Florida, 1999. (Columbia University Press East European Monographs sorozat.)
Bárdossy László
Bp., 2001. 187 l.
A Bárdossy-per
Bp., 2001. 207 l.
Chronik des wiederholten Neubeginns. Deutsch-ungarische diplomatische Beziehungen 1867-2001.
(Hrsg. Gábor Ujváry und Gergely Pröhle) Bp., 2001.
(Társszerző 63-84.)
Újrakezdések krónikája. Magyar-német diplomáciai kapcsolatok 1867-2001.
(Ujváry Gábor és Pröhle Gergely) Bp., 2001.
(Társszerző 57-77.)
Magyar kódex. Magyarok a 20. században
(Köztörténeti fejezet Gergely Jenővel közösen 7-94. l.) Bp., 2001.
A magyar állam és a nemzetiségek. A magyarországi nemzetiségi kérdés történetének jogforrásai 1848-1993
Bp., 2002. (Társzerző 232-302. és 555-657.)
Magyarország helye a 20. századi Európában
Bp., 2002. 212 l. (Szerk. és hasonnevű tanulmány 27-50.)
The War Crimes. Trial of Hungarian Prime Minister László Bárdossy
Columbia University Press, New York 2004.
Magyar külpolitika a 20. században
(Szerk.: Gazdag Ferenc és Kiss J. László) Bp., 2004. (13-35.)
Az a "rövid" 20. század. Történetpolitikai tanulmányok
Magyar Történelmi Társulat, Bp., 2005.
Magyar külpolitikai gondolkodás a 20. században
Magyar Történelmi Társulat, Bp., 2006.
(Szerk.: Pritz Pál, Sipos Balázs, Zeidler Miklós) 9-56.
Az objektivitás mítosza? Hazánk és a nagyvilág. 20. századi metszetek.
Magyar Történelmi Társulat, Bp., 2011, 314 l.
Magyarország a második világháborúban.
(Főszerk.: Romsics Ignác) Kossuth, Hadtörténeti Intézet és Múzeum. Bp., 2011.
(Társszerző 65–72, 91–100.)
A mi 20. századunk
(Szerk.: Kovács Kiss Gyöngy – Romsics Ignác) Komp-Press, Korunk, Kolozsvár 2011. (Társszerző 181–256.)
A relativizálás elfogadhatatlansága. Hazánk és a nagyvilág. Újabb tanulmányok.
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Bp., 2016.