Főoldal

Hírek, beszámolók

Programok, események

Galéria

Templomaink

Határon túli kapcsolataink

Archívum

Bemutatkozás

Választás, politika

Állásfoglalások, felhívások

Kultúra

Népszavazás

Miniszteri „aranyköpések”

Mindenféle

 

ÁLLÁSFOGLALÁSOK, FELHÍVÁSOK

 

Védjük meg a magyar ivóvízkészletet!

Mentsük meg A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem anyanyelvi oktatását!

Szavazás az „Év Polgármestere” címre

2013-ban ismét gyűlöletkampány

Nyírő József hazatérése

Levél José Manuel Barrosonak

Nemzetgyalázás

Felhívás a szlovák nyelvtörvény ügyében

Tiltakozás a Magyar Rádiónál történtek ellen

Tüntessünk a Budai Gyermekkórházért!

Felhívás 2006 november 4-re

Felhívás 2006. szeptember 23-ra

Felszólítás összefogásra

Határon túli magyarokról szóló törvény

Tiltakozás Eörsi Mátyás ellen

Kiképzőtábor Taszáron

Tiltakozás a Szövetség a Nemzetért Alapítvány feljelentése ellen

Gyűlöletbeszéd

Terror Háza

Háború ellenes állásfoglalás

Klebelsberg Kulturális és Művészeti Központ

Népszavazás a kettős állampolgárságért

Dr. Balsai István levele

Lelkiismeret ’88 tüntetés feloszlatása

Szoborgyalázás

Útfelújítás elmaradása

Felhívás a 2004-es Európai Parlamenti választás után

Felhívás Magyarország polgári köreihez – 2005

 

 

VÉDJÜK MEG A MAGYAR IVÓVÍZKÉSZLETET!

Budapest, 2013. augusztus 14., szerda (OS) -

NE LEGYEN A MAGYAR IVÓVÍZKINCS SZABAD PRÉDA!!!

Az ivóvíz nem nyerészkedés- nem profit kérdés! Az ivóvíz emberi jog. Az ODE ezzel

EGYETÉRT

TÁMOGATJA

KÖVETELI

Egyetértésünket Interneten küldjük az EU-ba. Csak a nevünk és személyi igazolványunk száma kell és a magyar ivóvíz kincsünket kivesszük a "tőke szabad áramlásából".

Már 12 EU ország 1,7 millió állampolgára küldte el "egyetértését" az EU-ba.

Az EU létezése óta először volt kénytelen meghátrálni: Michel Barnier EU biztos kénytelen volt levenni az EU napirendjéről az ivóvíz kötelező privatizációját. Ilyen erős a polgári kezdeményezés!!!

Az ivóvíz és a termőföld értékesebb, mint a kőolaj meg a gáz és ezekből Magyarország MÉG rendelkezik. Jobban állunk, mint a környező országok.

2013. SZEPTEMBER 1. az elküldési határidő.

Csak 16.500 "egyetértés" kell és Magyarország is bekerül az ivóvíz kincsüket védő EU országok közé.

Minden párt minden civil szervezet!! Más országoknak kell a magyar ivóvizet helyettünk megvédeni??

Az „Egyetértést” kitöltő útmutató a https://signature.right2water.eu/oct-web-public/?lang=hu -n található. (U.i.:Ezen a linken azonnal magyarul jelenik meg minden szöveg.)
Már csak 2 hét van!

Kiadó: Old Dohányfüstmentes Egyesület

¨       MENTSÜK MEG A MAROSVÁSÁRHELYI ORVOSI ÉS GYÓGYSZERÉSZETI EGYETEM ANYANYELVI OKTATÁSÁT!

Jelenleg Magyarországon, egyelőre a fővárosban gyűjtenek aláírásokat a nagy múltú erdélyi egyetem munkatársai. Kérik a Magyar Országgyűlést, hogy tűzze napirendjére az egyetem anyanyelvi oktatásának kérdését, lépéseket téve Románia kormányánál, hogy tartsák be az erre vonatkozó törvény előírásait. Az egyetem román vezetése ugyanis meg akarja szüntetni a magyar nyelvű oktatást. Az aláírás-gyűjtő ívet feltettük honlapunkra, innen letölthető (jobb egérgomb, „cél mentése másként” opcióval). Mivel a gyűjtési helyszínek változnak, célszerűen nekünk postázzák a kitöltött íveket. Mi továbbítjuk azokat. (Csak papír alapon érvényes, e-mailben küldve sajnos nem.)

Címünk: Pesthidegkúti Polgári Körök Szövetsége, 1028 Budapest, Bükkfa u. 1.

Köszönjük a segítséget!

A Magyar Rádió riportot is készített az egyetem aláírás-gyűjtőivel, amely 2013. július 19-én hangzott el a Kossuth Rádió Határok nélkül c. műsorában. A riport itt hallható.

¨       CIVIL KEZDEMÉNYEZÉS

 

az „Év Polgármestere” cím elnyerésére

 

A Magyar Kormány belügyminisztere védnökségével pályázatot hirdettek az „Év Polgármestere” cím elnyerésére, amelyen több kerületi polgártársammal közösen az alábbi civil kezdeményezést indítjuk el, tisztelettel kérve kerületünk lakóinak támogatását.

 

Kezdeményezzük polgármesterünk, Dr. Láng Zsolt számára az „Év Polgármestere” kitüntető cím adományozását.

 

Tesszük ezt elsősorban azért, mert amióta Dr. Láng Zsolt látja el ezt a feladatot, azóta kerületünknek végre van igazi gazdája. Azt pedig, hogy, hogy milyen felelősséggel gazdálkodik az általunk reá bízott közvagyonnal, ékesen bizonyítja, hogy kerületünknek egyetlen fillér adóssága sincs, az ő polgármestersége alatt bennünket terhelő hitelfelvételre nem került sor! Ez országos viszonylatban önmagában is ritka, bravúros teljesítmény, de különösen méltánylandó a jelenlegi gazdasági-pénzügyi recesszió időszakában. Mindeközben új parkok, játszóterek épültek, a megújult Bel-Budán európai színvonalú sétálóutca fogadja az arra járókat, több száz fővel nőtt a bölcsődei és az óvodai férőhelyek száma, Szociális Kártya segíti az időseket és a nagycsaládosokat, bővült az egészségügyi szolgáltatások köre, a kerületi nyugdíjasok ingyenes tanfolyamokon sajátíthatják el a számítógép- és internethasználat fortélyait és még hosszan sorolhatnánk az elért eredményeket.

 

Mindent összefoglalva: polgártársaim megkeresését tolmácsolva, jó szívvel javasolom Dr. Láng Zsolt több éves, a polgárok érdekében kifejtett kiváló tevékenységének az „Év Polgármestere” címmel történő elismerését.

 

A kezdeményezést a www.szferaeuropa.hu honlapon található elektronikus űrlap kitöltésével lehet támogatni. Az űrlap az oldal megnyitásakor automatikusan betöltődik, vagy előhívható a fölső fehér mezőben található, zöld színű, „Szavazás” feliratú gombra való kattintással.

(Megjegyzés: az Internet Explorer nem ad visszajelzést, de rögzíti a szavazatot).

 

Bízva támogatásukban, és megválasztott polgármesterünk sikerében, tisztelettel:

 

 

                                                                   Dr. Mohi Csaba PhD

                                       a Pázmány Péter Katolikus Egyetem korábbi mestertanára,

                                     a II. kerület több  mint 60 év óta és jelenleg is itt lakó polgára

 

¨       A FIDESZ II. KERÜLETI SZERVEZETÉNEK FELHÍVÁSA

¨       NYÍRŐ JÓZSEF HAZATÉRÉSE

A XXI. század Európájának szégyene

Ki gondolta 1989-90-ben, a lélek felszabadulásakor, hogy csaknem negyedszázaddal később szégyenkezve kell a demokrácia szót kiejtenünk?

Ki gondolta, hogy leszegett fejjel, megszégyenítve, megalázva kell Európában magyarságunkat vállalnunk?

Ki gondolta, hogy a szabadságot, demokráciát hirdető Európai Unió elfordítja fejét, ha a magyarokat sérelem, gyalázat éri, de fennhangon ordítozva követeli fejünket, ha saját értékeinket, saját eszmeiségünket kívánjuk tisztelni, érvényesíteni?

... és mégis itt tartunk a XXI. század második évtizedében.

Egy nagy magyar, székely író hamvainak hazatérése is hadiállapotot okoz Romániában. A hazánktól elorozott több mint ezer éves terület elrablói remegő lábakkal figyelik, hogy egy halott író Romániát meg akarja támadni, annak területi egységét veszélyezteti. Ha területi egység veszélyeztetéséről beszélhetünk, az csak Magyarország lehet. A körös-körül megcsonkított ország ezer sebből vérezve is talpon maradt, megőrizte tartását, felemelt fejjel néz ármánykodó, sunyi, kétszínű, áruló európai nemzettársai szemébe.

Nyírő József akkor is itt van velünk, határainkon túl élő nemzettársainkkal is, ha Európa feje tetejére áll.

2012. pünkösd vasárnapján

Jablonkay Gábor

"Magyar, legyen HITED és lészen országod,
Minden nemzetek közt az első, az áldott,
Isten amit néked címeredbe vágott.

Szíved is dobogja, szavad is hirdesse,
Ajkad ezt rebegje, reggel, délben, este,
Véreddé hogy váljon az ige, az eszme:

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában!"

(P.V.E-né Sziklai Szeréna: Hitvallás)

 

¨      LEVÉL JOSÉ MANUEL BARROSONAK, AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK

A PPKSZ tagjait, mint minden hazáját szerető magyar embert felháborítja az a stílus, ahogyan hazánkat kezelik az Európai Parlamentben. Különösen elítélendő, ha ezt egy Biztos, mint Neelie Kroes teszi. E miatt éreztük úgy, hogy hallatnunk kell hangunkat az EP-nél, az EB elnökénél is.

2012. február 22-én írt levelünk olvasható angolul és magyarul is.

¨       NEMZETGYALÁZÁS

A PPKSZ teljes közgyűlését felháborította, hogy – immár sokadik alkalommal – hazájukat, nemzetüket gyalázatos módon ócsároló nyilatkozatok jelennek meg itthon és külföldön is. Jelen esetben Kertész Ákos amerikai megnyilvánulása keltett nagy felháborodást. Nevezett író ráadásul hazájától Kossuth-díjat is kapott. Az ügy kapcsán a PPKSZ közgyűlésének felhatalmazására az alábbi leveleket küldtük el illetékeseknek.

Levél Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettesnek

Levél Dr. Martonyi János külügyminiszternek

Levél Tarlós István főpolgármesternek

¨      FELHÍVÁS A SZLOVÁK NYELVTÖRVÉNY ÜGYÉBEN

Kedves Barátaink!

            A magyarellenes szlovák nyelvtörvény eltörlése érdekében minél célratörőbb és eredményesebb tömeges fellépésre van szükség. Aki fontosnak érzi az elszakított területeken élő magyar testvéreink sorsát, az küldje el a Pesthidegkúti Polgári Körök Szövetsége (PPKSZ) által angol nyelven írt leveleket az Európai Unió valamint az ENSZ illetékeseihez. Minél több levél érkezik a címzettekhez, annál inkább számíthatunk meghallgatásra.

            A teendő a következő:

            1. szerkesszük rá a dátumot és az aláíró nevét,

            2. ha nem fejléces papírra nyomtatjuk, akkor szerkesszük rá az aláíró pontos címét is,

            3. nyomtassuk ki,

            4. írjuk alá, és

            5. küldjük el postán a leveleken megadott címekre, hogy iktatva legyen.

Köszönettel

 

Pesthidegkúti Polgári Körök Szövetsége

Budapest, 2009. október 8.

A hivatkozott levelek alább nyithatók meg ill. letölthetők:

ENSZ-nek                  ENSZ-levél magyarul                        EU-nak

 

¨      TILTAKOZÁS A MAGYAR RÁDIÓNÁL TÖRTÉNTEK ELLEN

Tiltakozás

A Pesthidegkúti Polgári Körök Szövetsége a leghatározottabban tiltakozik a Magyar Rádió munkatársainak eltávolítása, a Rádióból történő kitiltása, legújabban pedig Kondor Katalin volt elnök menesztése ellen. Ha – mint indokolják – más elképzeléseik vannak az új vezetőknek, arról csak egyet gondolhatunk, mint már egy ideje tapasztaljuk is, hogy az értékeket száműzni akarják a közszolgálati rádióból, és kereskedelmi adók mintájára kommersz műsorokat akarnak sugározni.

Követeljük, hogy állítsák meg ezt az értékrombolást.

 

¨      FELHÍVÁS

Tiltakozzunk együtt!

Szálloda vagy Gyermekkórház?

Utcai demonstrációra várunk mindenkit!

Minden polgárt, aki nem ért egyet a kormány Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Kht. bezárását tervező intézkedéseivel.

Várjuk a szülőket, nagyszülőket, gyermekeket és mindazon támogatókat, akik fontosnak tartják a gyermekek megbízható gyógyítását, az ellátás színvonalát és folytonosságát, hogy békés tüntetéssel fejezzük ki tiltakozásunkat!

 

Időpont: 2007. február 17. , szombat 11 óra

Helyszín: Budapest II. ker. Bolyai u. 5-9.

 

Tiszta Víz Polgári Körök Szövetsége

Pesthidegkúti Polgári Körök Szövetsége

 

¨       A PESTHIDEGKÚTI POLGÁRI KÖRÖK SZÖVETSÉGÉNEK FELHÍVÁSA 2006. november 4-re

FELHÍVÁS

A Pesthidegkúti Polgári Körök Szövetsége felhívással fordul az ország polgári köreihez és minden jóérzésű polgárához, hogy 2006. november 4-én az 1956 november 4-i szovjet orvtámadásra emlékezve és a 2006 október 23-i rendőri brutalitás elleni tiltakozásul helyezzenek el a főútvonalak mentén mécseseket és virágokat. Nem engedhetjük meg, hogy ismét a terror áldozataivá váljunk.

 

¨       A PESTHIDEGKÚTI POLGÁRI KÖRÖK SZÖVETSÉGÉNEK FELHÍVÁSA 2006. szeptember 23-ra

 

A Pesthidegkúti Polgári Körök Szövetségének

FELHÍVÁSA

 az ország polgári köreihez

 

 

Orbán Viktor elnök úr szeptember 23-ra meghirdette a Gyurcsány-csomag elleni tiltakozás céljából a budapesti Hősök terére a Jó reggelt Magyarország! nagygyűlést.

 

Sokan vannak, akik egyetértenek, de esetleg a távolság vagy a költségek miatt nem tudnak Budapestre jönni. Fontos, hogy ők se maradjanak ki, és valódi erőnket mutathassuk meg. Ennek érdekében

azok számára, akik nem tudnak a központi nagygyűlésen részt venni, szervezzünk saját településükön vagy egy környező nagyobb városban hasonló tiltakozó gyűlést,

vagy ha megoldható, köztéri kivetítő segítségével kövessék a budapesti rendezvényt.

Pesthidegkút, 2006. augusztus 11.

 

Pesthidegkúti Polgári Körök Szövetsége

 

Hajrá Magyarország! Hajrá Magyarok!

 

¨       A PESTHIDEGKÚTI POLGÁRI KÖRÖK SZÖVETSÉGE ÁLLÁSFOGLALÁSA


Az önkormányzati választások előtt kezdeményeztük és felszólítottuk a jobboldali pártokat az összefogásra, felhívva a figyelmüket ennek rendkívüli fontosságára és jelezve, hogy ennek elmaradása esetén őket terhel minden felelősség.

Az általunk kezdeményezett összefogás nem valósult meg, a következmények mindenki előtt ismertek.

Ismét, de most már az önkormányzati munkában, összefogásra szólítjuk fel a három – FIDESZ, MDF, MIÉP – nemzeti-jobboldali pártot. Elvárjuk, hogy a kerület és a kerületben élő emberek érdekében tevékenykedjenek a nemzeti-polgári értékrend szellemében.

Ebben a munkában minden tőlünk telhető segítséget megadunk a részükre.

Mind a Szövetség vezetése, mind a Szövetségen belüli munkacsoportok készek támogatni a helyi képviselőket a munkájukban. A munkacsoportjaink tematikája részben azonos az önkormányzati bizottságokat.

A Szövetség részéről folyamatos együttműködést ajánlunk fel és kérjük a képviselőktől is a folyamatos információ cserét.

A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzatban is tevékenyen részt kívánunk venni.

A városrész legnagyobb létszámú társadalmi szervezetként a nemzeti-jobboldali erők támogatásaként legalább egy szavazati joggal rendelkező külső képviselői helyet kérünk, amennyiben a külső képviselői helyek száma nem több mint három.

Támogatjuk, hogy a Városrészi Önkormányzatnak jobb oldali vezetője legyen és a városrészt alpolgármesteri szinten képviselje, azzal a megkötéssel, hogy ez nem jelenthet koalíciós megállapodást a szociál-liberális oldallal.

Ezt az állásfoglalást a Szövetség 2003. 01. 06-i közgyűlése jóváhagyta.Budapest, 2003. január 6.


Kovács Károly
elnök

¨       A PESTHIDEGKÚTI POLGÁRI KÖRÖK SZÖVETSÉGE ÁLLÁSFOGLALÁSA

A Szövetség a Nemzetért Polgári Kör 2003 január 30-án

A HATÁRON TÚLI MAGYAROKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY TÁMOGATÁSÁRA kiadott FELHÍVÁSÁVAL
teljes mértékben egyetértünk és támogatjuk azt.

Az aláirt íveket postázzuk.

Budapest, 2003. február 03.


Kovács Károly
elnök


¨      A PESTHIDEGKÚTI POLGÁRI KÖRÖK SZÖVETSÉGE ÁLLÁSFOGLALÁSA

A Pesthidegkúti Polgári Körök Szövetsége (55 Polgári Kör, 750 fős tagsága) nevében CSATLAKOZUNK A SOPRONI POLGÁRI KÖRÖK SZÖVETSÉGE ALÁBBI TILTAKOZÁSÁHOZ

Mi, magyar állampolgárok tiltakozunk az ellen, hogy dr. Eörsi Mátyás képviselje Magyarországot az Európai Bizottságban, mint EU biztos. Dr. Eörsi Mátyás képviselőként bebizonyította, hogy higgadt, vetélytársait tisztelő, vetélytársainak méltóságát elfogadó politizálásra képtelen. Olyan mértékben elfogult, hogy hazánk minden állampolgárának odaadó képviseletére alkalmatlan.

Tiltakozásunkat a szabad véleménynyilvánítás jogán aláírásunkkal hitelesítjük.

 

2003. január 30.

Sopron

 

Soproni Polgári Körök Szövetsége

(48 soproni Polgári Kör)

Budapest, 2003. február 03.


Kovács Károly
elnök
Pesthidegkúti Polgári Körök Szövetsége

 

¨       A PESTHIDEGKÚTI POLGÁRI KÖRÖK SZÖVETSÉGE ÁLLÁSFOGLALÁSA

KIÁLTVÁNY


AZ ORSZÁG VALAMENNYI POLGÁRÁHOZ, POLGÁRI KÖRÉHEZ!

Aggodalommal tölt el bennünket, hogy a magyar kormány az Egyesült Államokkal kötött megállapodás alapján iraki ellenzékiek számára kiképző tábort rendezett be a Kaposvár melletti Taszáron. Már életbe léptek a rendkívül szigorú biztonsági intézkedések és a napokban meg is érkezett a bázisra az első iraki csoport.
A kormány dezinformál, egymásnak ellentmondó, zavaros nyilatkozatokat tesz és nemtelen támadásokat indít a hazáját, városát féltő polgárok ellen.
Ismert, hogy a regnáló magyar kormány nemzetközi felhatalmazás nélkül ajánlotta fel háborús célokra térségünket.

Mi kaposváriak, féltjük városunkat, a Taszáron és környékén élőket, féltjük hazánkat!

NEM A MI HÁBORÚNK!

FÉLTJÜK BIZTONSÁGUNKAT!

Tiltakozunk az ellen, hogy a Taszári Katonai Bázist háborús gócponttá tegyék, hazánk - hadi ösvényre lépve - a terroristák célországa legyen, ezzel kockára téve gyermekeink, unokáink biztonságát!
Követeljük, hogy pontos felvilágosítást adjanak a bázissal kapcsolatos tervekről, biztonsági intézkedésekről, az ott folyó kiképzésről!

Tisztelt Polgári Körök! Honfitársaink!

Kérjük, vállaljatok velünk szolidaritást, hiszen itt nemcsak Kaposvárról van szó, hanem az egész országról.

Kérjük a polgári köröket, a közélet szereplőit, a tudomány képviselőit, az egyházi méltóságokat, művészeket és sportolókat, csatlakozzanak felhívásunkhoz, és nyilatkozatban ítéljék el a kormány nemzetközi felhatalmazás nélküli háborús készülődését.

Kaposvár, 2003. január 30.KAPOSVÁRI POLGÁRI KÖRÖKA Pesthidegkúti Polgári Körök Szövetsége (55 polgári kör 750 fős tagsága) csatlakozik a fenti KIÁLTVÁNY-hoz és támogatásunkról biztosítjuk kaposvári barátainkat.


Budapest, 2003. február 3.

Kovács Károly
elnök


Hajrá Magyarország ! Hajrá Magyarok !


¨       A PESTHIDEGKÚTI POLGÁRI KÖRÖK SZÖVETSÉGE ÁLLÁSFOGLALÁSA

FŐVÁROSI FŐŰGYÉSZSÉG

Budapest, Akadémia u.13.
1054

Tárgy: Tiltakozás


Mélységes felháborodással vettük hírét, hogy Önök - Keller László (MSZP) államtitkár feljelentése alapján -ügyészi vizsgálatot kezdeményeztek

a Szövetség a Nemzetért Alapítványa ellen,

az alapítvány vagyoni helyzete tárgyában.

Mi, a Pesthidegkúti Polgári Körök Szövetsége - 55 polgári kör nevében - tájékoztatjuk Önöket, hogy az Sz.N. Alapítvány székházának megvásárlásához
mi is hozzájárultunk!

Tiltakozunk és nem értjük, hogy az adózott jövedelmünk elköltését milyen jogszabály akadályozza meg, hogy egy alapítvány részére felajánljuk.

Tiltakozunk, hogy a Szövetség a Nemzetért Alapítványa ellen - kimondottan politikai kezdeményezésre - bármilyen vizsgálatot folytassanak le.

Budapest, 2003.03.04.

Pesthidegkúti Polgári Körök Szövetsége - 55 polgári kör nevében

Kezdeményezésünkre  majdnem 300 polgári kör csatlakozott a Jobb-kapcsolat
szervezésében.


Csatlakozók:
Három Nemzedék Polgári Kör
Szociáldemokrata Polgári Kör
Soproni Polgári Körök Szövetsége
Kós Károly Polgári Kör
Tiszta Víz Polgári Körök Szövetsége (35 polgári kör nevében)
Összefogásért Polgári Kör
Értékmegorzo Baráti Társaság
Új Forrás Polgári Kör
Pellényi Lajos Polgári Kör
GÓBÉ Polgári Kör
Gödölloi Tiszta Lelkiismeret Polgári Kör
Összefogás a Polgári Körökért Egyesület (mintegy 140 gyori és Gyor környéki
polgári kör nevében)


¨       A Pesthidegkúti Polgári Körök Szövetsége 55 polgári kör csatlakozunk a Soproni Polgári Körök Szövetségének Felhívásához:

Felhívás

A gyűlöletbeszéd szóképet a hazai szocialisták és liberálisok kreálták és vezették be a köztudatba. Ez a kifejezés nem más, mint az ellenfeleik ellen használandó fegyver. Jogi képtelenség, mely egy jogállam szellemiségébe beilleszthetetlen és számos jogértelmező is kifogásolta már használatát.

A balliberálisok szakadatlan zúdítják ellenfeleikre, mint szitokszót. Alkalmazásának igazi oka a megfélemlítés, kirekesztés és a degradálás. Azt sulykolják a társadalomba, hogy szigorúan büntetni kell az általuk megbélyegzetteket, azt a látszatot keltve, mintha már érvényben lenne a tiltás.

A gyűlöletbeszéd kifejezés használata nem más, mint olcsó manipuláció és provokáció az igaz szó kimondása ellen! El akarják hallgattatni azokat, akik nevén nevezik a dolgokat, az igenre igent, a nemre, nemet mondanak. Ismerjük az álságos kommunista gyökereket, ahol a megszállás felszabadítás, a forradalom ellenforradalom, a népi demokrácia diktatúra volt. Nem egyéb, mint lelki terror, egy eszköz a cenzúra bevezetéséhez. Szánalmas támadás a gondolat- és véleményszabadság ellen!

A szocialisták és szabad demokraták szerint amit Voltaire, Petőfi és G.B.Shaw írt, mind gyűlöletbeszéd lenne?

Tiltakozunk e szókép abszurditása és tragikomikuma miatt. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a magyar nyelvben ez a kifejezés meghonosodjon. Elég volt már a félrevezető, hamis elnevezésekből. Tudatosítsuk társadalmunkban, hogy ez nem más, mint egy újabb blöff!

2003.03.03.

¨       A Pesthidegkúti Polgári Körök Szövetségének közleménye

A Pesthidegkúti Polgári Körök Szövetsége felhívja a kormánypártok figyelmét, hogy amennyiben továbbra is ilyen szinten és ilyen gátlástalanul avatkoznak be a Terror Háza kiállítási anyagába és a kuratórium összetételébe, akkor a Szövetség ezt a beavatkozást a kiállítás szörnyűségeit létrehozó terror szellemiségével való azonosulásuknak tekinti és annak, hogy ismét el akarják titkolni az ott kiállított tényeket. Ilyet nem tehet egyetlen nyilvánosságot és átláthatóságot hirdető, magát európainak valló párt sem!

Ezért felszólítjuk a kormányon levő koalíciós pártokat, hogy határolódjanak el a beavatkozásoktól és Demszky Gábor, a ház külalakját is megváltoztatni szándékozó ténykedésétől.


Budapest 2003-03-04

Csatlakozásokat várunk minél előbb, minél többet.

¨       A Pesthidegkúti Polgári Körök Szövetsége (55 polgári kör 750 fős tagsága
nevében) csatlakozik a Szövetség a Nemzetért Polgári Kör háborúellenes
állásfoglalásához.
Azzal teljes mértékben egyetért és támogatja azt.
Követeljük a kormánytól, hogy minden háborús, és háborúval kapcsolatos
cselekedetet azonnal szüntessen be és az ország nevében ezektől határolja el magát.
Bejelentjük, hogy részt veszünk a béketüntetésen.
Felhívjuk az ország összes polgári körét és minden békeszerető embert, hogy csatlakozzon az állásfoglaláshoz.

PPKSZ: Kovács Károly elnök

¨       Állásfoglalás
PPKSZ

A PPKSZ honlapján olvasható a Templom utcai beruházás 2005-ig közel 1 milliárd Ft lesz címmel megjelent cikk. Horváth Csaba polgármester úr válaszaival kapcsolatosan az alábbi észrevételeket tesszük.

„A jövőbe mutató kérdések” véleményünk szerint nagyon is aktuálisak a II. ker. kulturális életének minden napjaira, a kulturális örökségünk védelmére – amely alatt mi nem csak az épített örökségek, hanem minden kulturális, szellemi alkotás védelmét értjük – napi szinten meghatározóak. A válaszok ezzel ellentétben számunkra úgy tűnnek, mintha másról szólnának, mintha a polgármester úr nem a neki feltett kérdésekre válaszolt volna, mert csak néhány gondolattal érinti a problémákat.

Így többek között:

A közreműködési jogosultság és az együttműködési kötelezettség nem más kerületek, önkormányzatok és az állam valamint a II. kerületi önkormányzat viszonylatában, hanem érthető módon számunkra elsősorban a II. kerület önkormányzat és az itt élő polgárok ill. társadalmi szervezetek közötti közreműködési jogosultság és az együttműködési kötelezettség vonatkozásában fontos.

Ön, tisztelt polgármester úr, erre sem adott választ.

Ugyanakkor örömmel olvashatjuk Horváth Csaba személyes véleményét, hogy „minden nemzet jövője attól is függ, hogyan tudja múltját megbecsülni és kezelni. A kulturális örökség védelmét egyértelműen kötelességemnek érzem és az önkormányzat emberi és lehetőség szerinti anyagi forrásaival is támogatni fogom.”

Személyes vállalásával és az állam és a kerületi önkormányzat együttműködési kötelezettségével összhangban kérjük tegyen meg mindent, – mint országgyűlési képviselő is --, hogy az örökös állami tulajdonba vett Klebelsberg Kuno kastély és az épülő szomszédos Klebelsberg Kuno Kulturális és Művészeti Központ jövőbeni együttes hasznosítása valóban minél hamarabb megvalósuljon.

Az elfogadott 2003-as költségvetés sajnos a régi maradványelvű elosztást tükrözi, mint ahogy a polgármesteri válaszból is ez a szemlélet tűnik ki, miszerint „az oktatás, az egészségügy, stb. mint önkormányzati kötelezettségek teljesítése nélkül –„megállna a kerületben az élet” .

Megjegyeznénk, kultúra nélkül meg egyáltalán nincs emberi élet!

A kulturális támogatások rendszerére vonatkozó témakörben úgy gondoljuk, nem lehet elintézettnek tekinteni, hogy vannak különböző „alapok”. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a bizottságok kiírták a pályázatokat általánosságban, majd a beérkezett pályázati ötletek, javaslatok elbírálásában merült ki munkájuk. Jó lenne, ha az egyes pályázatokat kiíró bizottságok nyilvánosságra hoznák, hogy az oktatásra, kultúrára, tömegsportra, stb. mennyi az egyes területekre fordítható pénzalap és ebből mennyi a nonprofit szervezetek támogatására pályázattal elnyert összeg. Ezzel láthatóvá válik, kik, milyen arányban és hogyan teljesítették vállalt feladataikat, kötelezettségüket.

Végül az utolsó kérdésre adott válaszra, egész kérdéscsoport fogalmazódott meg bennünk.

Nem gondolhatja egyetlen illetékes azt, aki lehetőséget biztosít a képzőművészeknek a Hidegkúti Galériában és a Vizivárosi Galériában rendezett kiállításokkal, hogy az ott véletlenül eladott alkotásaikból a kiállítók jelentős bevételre tesznek szert. Avagy más művészeti ágban tevékenykedők „bemutatkozásaikkal” a kerületi művelődési intézményekben kapott tiszteletdíjaikból jelentősen javítani tudnák megélhetőségi körülményeiket. Nem beszélve azon alkalmakról amikor fellépéseikért tiszteletdíjat nem kapnak, avagy meg sem hívják őket a Pesthidegkúti Nyári Fesztiválra. Az ilyen „kezelésben” benne foglaltatik a kultúra, az örökségünk egész mibenléte.

Végezetül, véleményünk szerint a művészek a kultúrában szolgálatot vállaló anyagi, erkölcsi megbecsülése nem csak személy szerint egyéni problémájuk, hanem az őket hallgatók, a művészetet és kultúrát igénylők megbecsülése is.

¨       A PESTHIDEGKÚTI POLGÁRI KÖRÖK SZÖVETSÉGE ÁLLÁSFOGLALÁSA

AZ MVSZ NÉPSZAVAZÁST KEZDEMÉNYEZ A KETTŐS ÁLLAMPOLGÁRSÁGÉRT

Az MVSZ elnöksége több órás vita nyomán ellenszavazat nélkül döntött arról, hogy haladéktalanul népszavazást kezdeményez annak érdekében, hogy a külhoni magyarok, kérelem alapján, magyar állampolgárságot nyerhessenek.

A Pesthidegkúti Polgári Körök Szövetsége (55 polgári kör) feltétel nélkül csatlakozik a kezdeményezéshez, és részt vesz az aláírás-gyűjtésben.

¨       A PESTHIDEGKÚTI POLGÁRI KÖRÖK SZÖVETSÉGÉNEK KÖZLEMÉNYE ÉS ÁLLÁSFOGLALÁSA

A Budai Polgár c. Bp. II. kerületi lapban megjelent egy olyan cikk, amelynek végén Horváth Csaba polgármester dehonesztáló megjegyzést tett Dr. Balsai István országgyűlési képviselőnkre. A képviselő úr elküldte nekünk erre reagáló levelét. Ezzel kapcsolatban a Pesthidegkúti Polgári Körök Szövetsége (PPKSZ) állásfoglalását csatolta a levélhez. Alább közöljük mindkettőt.

Dr. Balsai István levele:

Tisztelt Választóim!

A „Budai Polgár” című, az önkormányzat által kiadott lapban a polgármester cikket írt az önkormányzat és a Kereskedelmi & Hitelbank között létrejött ügyletekről. E cikkben többek között azt állította, hogy az Önöknek írt levélben ezzel összefüggésben valótlant állítottam, majd úgy folytatja, hogy ezáltal becsaptam a választókat, és mint ilyennek nincs helyem a közéletben.

Nos, ezzel szemben, a polgármester által említett levélben a következő kérdéseket tettem fel:

 „Mint bizonyára Önök előtt is ismert, a K&H bankbotrány hullámai kerületünket is elérték. A kerületi választópolgárok tisztán látása érdekében továbbra is várjuk Horváth Csaba szocialista polgármester válaszát többek között azzal kapcsolatban, hogy milyen üzleti kapcsolatban álltak és állnak cégei a Britton Kft.-vel és más, az ügyben érintett cégekkel? Az önkormányzat 700 milliónyi szabad pénzeszköz lekötéséről szóló döntésnél miért nem a legmagasabb kamatot biztosító ajánlatot választották ki?  Volt –e köze Kulcsár Attilának és a K&H ügyben érintett cégeknek Horváth Csaba 2002. évi országgyűlési és önkormányzati kampányának finanszírozásához?”

Mint látható, kérdéseket tettem fel, semmit sem állítottam.

Most is csak kérdezek, pusztán ez minden mondanivalója a polgármester úrnak?

Budapest, 2003. október 18.

                                                                                       Baráti üdvözlettel:

Dr. Balsai István

Budapest II. kerület országgyűlési képviselője

A Pesthidegkúti Polgári Körök Szövetségének állásfoglalása:

Felháborodással olvastuk a Budai Polgár-ban azt a cikket, amelyben Horváth Csaba polgármester nemtelen támadást intézett Dr. Balsai István országgyűlési képviselőnk ellen. Visszautasítjuk ezt a stílust. Sokkal inkább világos választ várunk azokra a kérdésekre, amelyeket képviselőnk Horváth úrhoz intézett. Ezek ugyanis a választópolgárok által befizetett adóforintok sorsára vonatkoznak.

¨       A Pesthidegkúti Polgári Körök Szövetségének állásfoglalása:

A Pesthidegkúti Polgári Körök Szövetsége 2003. december 1-i közgyűlése közben értesült a Lelkiismeret ’88 által a BAH-csomóponthoz szervezett tiltakozó tüntetés rendőri feloszlatásáról és egyes résztvevők őrizetbe vételéről. A PPKSZ elítéli a demokráciával összeegyeztethetetlen, nyilvánvalóan politikai indíttatású erőszakos intézkedéseket és a sajtó képviselőinek megfenyegetését.
Tiltakozásunkhoz várjuk polgári körök csatlakozását.

¨       A Pesthidegkúti Polgári Körök Szövetségének állásfoglalása

STOP!

Értetlenül és mély felháborodással értesültünk a Pesthidegkúti Ófalu-i Templom kültéri szobrainak meggyalázásáról, valamint a kereszt ledöntéséről.
A II. kerületben élő emberek, családok ilyen tettre nem vetemednek, vallástól és pártállástól függetlenül mélyen elítélik ezt a gaztettet.
Ezért tudatjuk azokkal, akik az országban, médiában gátlástalanul hiszterizálják és egymásnak próbálják uszítani a II. kerületi lakosait, hogy ITT NEM JÁRHATNAK SIKERREL.
Felkérünk minden pártot, civil szervezetet és egyesületet, hogy a fenti közleményt csatlakozásukkal erősítsék meg.

Budapest, 2004. február 6.

¨       Levél Horváth Csaba polgármester úrnak a Hidegkúti út felújításának elmaradása miatt

Budapest Főváros II. ker. Polgármesteri Hivatala         Budapest, 2004. március 23.

Horváth Csaba

Polgármester úr részére

Tárgy: Útfelújítás - Pesthidegkút hátrányos megkülönböztetése

Tisztelt Polgármester Úr!

A Fővárosi Önkörmányzat 2004. évi tervében szerepelt a Hidegkúti út Báthori László utca - Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása (mint nagyfelületű útjavítás), annak balesetveszélyes volta miatt.

Meglepetéssel értesültünk arról a tényről, hogy a március 25-i közgyűlési előterjesztésben az Ön kérése alapján – kelt 2004. február 3-án – ez már nem szerepel a 2004. évi tervben.

Indoklása szerint beruházás indul a közeljövőben a jelzett útszakaszon. Ez aligha elfogadható indok, mert a Budai Polgár 2004. február 19-i számában Ön azt nyilatkozta, hogy „Hamarosan ötletpályázatot írunk ki a hidegkúti városközpont kialakítására.” Ez a Hidegkúti útnak csak a Báthori László utca - Máriaremetei út közti szakaszát érinti, kb: 80 - 100 métert!

Ettől még a Hidegkúti útnak a Máriaremetei út - Kossuth Lajos utca közti szakaszát nyugodtan fel lehet újítani! Az ötletpályázat kiírásától a városközpont beruházásának befejezéséig évek telnek el, az út egyes szakaszai pedig már most igen rossz állapotúak és balesetveszélyesek.

Ismereteink szerint a Hidegkúti út helyett a Törökvészi út felújítására kerülne sor.

Ezért tiltakozunk Pesthidegkút hátrányos megkülönböztetése ellen.

Tisztelettel

Jablonkay Gábor

elnök

Pesthidegkúti Polgári Körök Szövetsége

¨     FELHÍVÁS

Mindnyájunknak öröm a győzelem, amit az európai választáson elértünk. Ebből is biztosan láthatjuk, az eredményhez a polgári körök kitartó és kemény munkája is hozzájárult. E mozgalom bebizonyította, hogy a nemzeti értékeket vallók sikeresen képesek együttműködni, függetlenül attól, hogy a jobboldal melyik pártjához tartoznak.

Győzzétek meg társaitokat, hogy hamis az a szélsőséges nézet, ami szerint az MDF csak akkor marad önálló párt, ha ellenszenvet táplál a jobboldal vezető erejével szemben. Az MDF jelenlegi vezetői árulónak bélyegzi azokat, akik az MDF-ben együttműködésre törekednek a Fidesz MPSZ-el. Az MDF elnöke másról nem is igen beszélt a nyilvánosság előtt, mint arról, hogy mi kifogása van a vele szövetségben álló párttal és annak elnökével szemben. Az MDF képviselői színvonalas munkát végeznek az országgyűlésben, az önkormányzatokban és a helyi szervezetekben. Az Elnökasszony ezt nem tartotta fontosnak ismertetni, helyette szövetségesének politikáját bírálta, néha a rágalmazás szintjére süllyedve.

Ezzel sok MDF tag nem értett egyet, viszont a párt egységének megőrzése érdekében a kritikai hangok visszafogottan, többnyire „házon” belül szóltak. Június 13-án azonban megváltozott a helyzet. Józan politizálással, a győzelem után, most össze lehetne fogni az MDF minden csoportosulását a 2006-os célok érdekében!

Ehelyett máris elkezdődött a leszámolás, az Elnökasszony és tanácsadói politikáját, nívótlan kampány-mocskolódást ellenző tagok, szervezetek ellen. Ezzel elindul a mára már „szétvert” pártokat vezető elnökök tevékenységét mintázó folyamat. Az MDF a kisgazdapárt és a kereszténydemokrata néppárt sorsára jutva feldarabolódik, a nevetségessé váló pereskedések itt is a teljes összeomláshoz vezetnek. Kinek áll ez érdekében?

Az MDF II. kerületi szervezete tartósan eredményes munkát mutatott fel. A kerületben 1990 óta minden alkalommal MDF-es országgyűlési képviselőt választottak és az önkormányzatban is sikerrel működnek. A mostani választáson, Budapesten, a harmadik legeredményesebb kerület volt. A szervezet korrekt módon együttműködik a helyi Fidesz MPSZ-el, ünnepségeiken együtt lépett fel Dávid Ibolya Orbán Viktor Miniszterelnök Úrral. Az MDF budapesti választmánya most feloszlatását indítványozza az MDF II. kerületi szervezetének.

Kedves Barátaink! Felhívással fordulunk Hozzátok!

Ne engedjük a bosszúállás bolsevik anarchiáját elszabadulni! Építkezzünk az összefogásból, amit a polgári körök mozgalma jelent! Ne engedjük, hogy a régi bevált módszerrel, KIZÁRÁSOKKAL és FELOSZLATÁSOKKAL az MDF-et szétverjék! Fogjunk össze és védjük meg a szervezeteinket és az önálló gondolkodásunkat, az eddig elvégzett munkánk eredményét!

Budapest, 2004. június 18.

Pesthidegkúti Polgári Körök Szövetsége

Kérjük azokat a polgári köröket, MDF tagokat és szervezeteket, civil szervezeteket és magánszemélyeket, akik felhívásunkkal egyetértenek, jelezzék a c4268@axelero.hu vagy a ppksz@fw.hu e-mail címen.

 

¨         FELHÍVÁS MAGYARORSZÁG POLGÁRI KÖREIHEZ és kísérőlevele

 

A kísérőlevél

 

Tisztelt Hölgyem/Uram!

 

Alulírottak – a feltüntetett polgári körök képviseletében - két örökbecsű mondattal ajánljuk tisztelt figyelmébe – az Ön támogatását kérve - „Felhívás Magyarország Polgári Köreihez” című közös programunkat.

 

1998-ban az Orbán kormány mottója: „Csak úgy válhatunk az új európai egység részévé, ha a nemzet erősödik általa, megtartva nemzeti kultúránkat, természeti értékeinket és az egész Kárpát-medencére kiterjedő szellemi, lelki, nemzeti megújulásunkat.”

 

Neumann János, aki nélkül ma nincs számítógépnyelv, így nyilatkozott:

„Közép - Európában, így Magyarországon külső nyomás alatt volt a társadalom, bizonytalanságban volt az egyén. Szokatlant kellett tenni, hogy túléljük!”

 

2005. január 25-én az Európai Néppárt brüsszeli elnökségi ülésén Orbán Viktor alelnök jelen időben ismételte meg azt, amit 1998-ban mondott. Majd - Magyarország mai helyzetét elemezve - szinte szó szerint ugyanazt mondta, mint Neumann János fél évszázaddal ezelőtt: „…nyomás alatt van a társadalom, bizonytalanságban van az egyén.” - Neumann „optimista” múltidejét a mai kormánykoalíció ismét jelen időre  változtatta.

 

Mi úgy gondoljuk, hogy a polgári köröknek jól meghatározható feladatai vannak a nemzeti érdek érvényesítésében. Neumann nyilatkozatának utolsó mondata megadja az „irányt”:

 

 

Szokatlant kell tennünk, hogy túléljük!

 

 

Ezért gondoljuk: el kell kezdenünk a felkészülést a 2006-os országgyűlési választásokra és reméljük, hogy a Szövetség tagozatai és a választókörzetek elnökei segíteni fogják azt, - gondosan megtervezve – „együttes” munkánkat mind a 176 választókörzetben.

 

Kezdeményezésünk lényege, hogy a polgári körösök – a Tagozatokkal és a választókerületi elnökökkel együttműködve – „foglalják el” a szavazóköröket; ne maradjon egyetlen szavazókör sem a nemzeti oldal képviselete nélkül.

 

Mi a saját területünkön maradéktalanul végre fogjuk hajtani a mellékletekben részletesen ismertetett programunkat. Annak érdekében, hogy kezdeményezésünk országos szinten is megvalósulhasson és elérje célját, a polgári oldal választási győzelmét – tudva azt, hogy Ön különféle rendezvényeken rendszeresen találkozik az ország polgári köreinek tagjaival, valamint a nemzeti oldal pártjainak képviselőivel is – arra kérjük tisztelettel és bizalommal, hogy támogassa elképzelésünket oldalunk civil- és pártköreiben egyaránt.

 

Budapest, 2005. január 25.

 

 

 

A Pesthidegkúti Polgári Körök Szövetsége,

Örömvölgy Polgári Kör,

Dicső Fölébredés Polgári Kör,

„Ne-felejcs” Polgári Egyesület,

Járóka Polgári Kör,

„A polgári kör” Polgári Kör,

Pártiumi Polgári Kör,

Új Hevesi Napló Baráti Kör,

Halas-VPK,

Egri Végvár Polgári Körök Fóruma Egyesület,

Csorna Korona Polgári Együttműködési Egyesület

 

nevében és egyetértésével:

 

Bánffy György

Kossuth-díjas színművész

A Pesthidegkúti Polgári Körök Szövetségének tiszteletbeli elnöke

 

Bődey Kati és Sándor,  Péch Antal Polgári Kör  (Bp. II. ker.)                                                                                                                                 

Zupán Tamás, Három Nemzedék Polgári Kör (Pomáz)

 

 

FELHÍVÁS

Magyarország Polgári Köreihez

 

I.

 

Mottó: . Nem tudom, hogy mit kell csinálni, maguk ezt jobban tudják, de valamit csinálni kell, hogy az összefogás meglegyen és efölött semmilyen egyéni és pártérdek nem állhat! Ez nagyon fontos dolog! (Orbán Viktor -2004-10-01)

 

Mi, polgári körösök arról ismerszünk meg, hogy tagjaink között - függetlenül attól, milyen párttal szimpatizálunk – csak olyan emberek vannak, akik teljes mértékben elkötelezettek a nemzeti oldal mellett. Egymástól nem kérdezzük, ki kivel szimpatizál, annál inkább közösen tesszük a dolgunkat a legnagyobb egyetértésben. 

 

Közös érdekünk az, hogy a nemzeti oldal a 2006-os országgyűlési választásokon sikeresen szerepeljen. Győzelemhez, azonban az első forduló után félre kell tennünk érzéseinket és a második fordulóban a legtöbb szavazatot szerző, a nemzeti oldalt képviselő jelöltet kell támogatnunk, a tőlünk független „párt-matematikától”.

 

Nem szabad engednünk az „okoskodó” szavaknak! Nekünk, polgári körösöknek célunk csak egy lehet:

 

Mind a 176 választókörzetben, a nemzeti oldalt nyeréshez segíteni!

 

II.

 

Mottó: Wass Albert, akitől fiai az alábbi útravalót kapták:

„- Emberi értékedet abban lehet lemérni, amit teszel, nem abban, hogy mid van.

- A nevedet becsüld meg, ne a vagyonodat. A jó hírnevet lassan lehet felépíteni de annál gyorsabban le lehet rombolni.

- A civilizáció tégláról téglára épül: apró szívességek és megfontolások éppúgy számítanak, mint az óriási teljesítmények. Az a dolgod, hogy civilizáltabbá tedd a világot. Kezdd el otthon, majd folytasd a közösségben, melynek tagja vagy mind szélesebb körben, ahogy az Isten erre talentumokkal felruházott.”

 

Te, polgári körös mit csinálsz?!

 

3200 önkormányzatból 1000-ben vannak polgári körök. A kistelepüléseken azonban 4 millió ember él!! 2200 településen nincsen polgári kör, gyakorlatilag főleg kistelepüléseken! Ez 19 megyére levetítve, átlagosan 116/megye önkormányzattal számolhatunk. Ehhez kell rendelni megyénként aktív 58 polgári kört.

 

Minden megyében érezzék a polgári körök legfontosabb céljának, hogy ne maradjon egyetlen szavazó kör a nemzeti oldal képviselete nélkül! Meg tudjuk csinálni?!

 

Foglaljuk el a szavazóköröket!

 

III.

 

Mottó: „… megbűnhődte már e nép a múltat s jövendőt.”

 

4 millió ember él a kistelepüléseken, akikhez nem jut el a jobboldali média, elvették tőlük a postát, az iskolát, a közlekedést. Ők, akik hordozzák a nemzet identitását. Ők, akik őrzik a szellem „génjeit”, a hagyományt és a népi kultúrát. De az „immunrendszerük” sérült…

 

Erősítsük meg a 4 millió nemzettársunk immunrendszerét! De ehhez a polgári köröknek nincs elég erejük. Ezért a polgári körök segítséget kérnek minden megyében a választó körzeti elnököktől és a Fidesz Szövetség Tagozataitól.

 

 

 

Minden megyében a polgári körösök keressék az együttműködést a Tagozatokkal és a választókörzeti elnökökkel.

 

 

Kelt, Budapest, 2005-01-25

 

Péch Antal Polgári Kör (BP. II. ker.):         Bődey Kati és Sándor

Három Nemzedék Polgári Kör (Pomáz):    Zupán Tamás

Pesthidegkúti Polgári Körök Szövetsége:  Jablonkay Gábor, elnök

Örömvölgy Polgári Kör (Bp. II. ker.):          Makra Kriszta

Dicső Fölébredés Polgári Kör (Bp. II. ker.)  Jablonkay Magdolna

„NE-felejcs” Polgári Egyesület (Győr)        Fehérné Markó Kamilla elnök

                                                             Polczer Ferenc alelnök

Járóka Polgári Kör (Bp. II. ker.)                 Küzdy Lászlóné

„A polgári kör” Polgári Kör. (Győr)             Herold Gyula

Partium Polgári Kör (Debrecen)                Scheirer Emese

Új Hevesi Napló Baráti Kör (Eger)             Murawski Magdolna

Halas-VPK (Kiskunhalas)                         Kiss Zoltán

Egri Végvár Polgári Körök Fóruma            Csákvári Antal elnök

Egyesület                                               Saárossy Kinga tiszteletbeli elnök

Csorna Korona Polgári

Együttműködési Egyesület (Csorna)          Neuberger Imre elnök

 

Információ: c4268@axelero.hu (Bődey Sándor)

 

 

¨