Pelles Tamás honlapja

 

 

Megjelent

A magyar-olasz két tanítási nyelvű oktatás

című könyvem.

borito_kicsi

 

Dokumentumok

a magyar-olasz két tanítási nyelvű oktatás történetéből

 

 

fiume_gimn_ert

 

Online publikációim

* (1999) A budapesti olasz iskola története levéltári dokumentumok tükrében

* (1999) Storia della scuola italiana di Budapest alla luce dei documenti d’archivio

* (1999) Il liceo di lingua italiana a Pannonhalma (1939-48)

* (2000) A pannonhalmi olasz gimnázium

* (2000) Fest Aladár (1855-1943)

* (2000) Alfredo (Aladár) Fest (1855-1943)

* (2000) La posizione della lingua ungherese nel ginnasio di Fiume dal 1779 al 1918

* (2000) A tannyelv kérdésének alakulása Fiuméban 1779-től 1919-ig

* (2000) Olasz célnyelvű iskolák Közép-Kelet-Európában

* (2001) A fiumei Tengerészeti Akadémia (recenzió)

* (2001) A Katolikus Egyház nyelvhasználata a II. vatikáni zsinat után

* (2001) A magyar nyelv Fiume közoktatásában

* (2002) A milánói magyar iskola (1934-1943)

* (2002) Szaknyelvoktatás a pécsi Kodály Zoltán Gimnázium magyar-olasz két tanítási nyelvű tagozatán

* (2003) A Szentszék nyelvpolitikájának magyar vonatkozásai

* (2003) Szótár és oktatás (recenzió)

* (2004) A tartalom-alapú nyelvoktatás másik oldala

* (2005) A terminológia szerepe a megértésben – példák a matematikából

* (2006) A magyar-olasz két tanítási nyelvű oktatás (könyv)

* (2007) L’istruzione bilingue italo-ungherese dall’esperienza fiumana (1868-1918) ad oggi