BEVEZETÉS

-         A megbízó megrendelése alapján, elvégezzük a villamosberendezések, Érintésvédelmének, Szabványossági Felülvizsgálatát

-         A jelentés az üzemszerűen feszültség alatt nem álló, de meghibásodás következtében esetleg, feszültség alá kerülő, villamosberendezések fém, vagy egyéb, villamos szempontból, vezetőanyagú részeinek, érintésvédelmi módjával, az érintésvédelem hatásosságának ellenőrzésével, és szabványosságának, felülvizsgálatával foglalkozik.

 

 

-         A villamosberendezések érintésvédelmének szükségességét, és időszakos ellenőrzését, az MSZ 172/1-86 Érintésvédelmi Szabályzat, kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések számára, c. szabvány írja elő.   Újabban az MSZ 2364

-         A vizsgálatot a létesítési és üzembentartási előírások alapján, valamint az MSZ 4851 Érintésvédelmi Felülvizsgálatok c. szabványsorozat előírásai szerint végezzük el.

 

-         A felülvizsgálat célja, az érintésvédelem hibáinak feltárása, ezáltal a villamos balesetek megelőzése.

 

-         Ellenőrzésünk eredményessége, a vizsgálati szabványok helyes alkalmazásán túl, megbízónk jelenlévő képviselőjénel, -kisérőnknek- helyes adatszolgáltatásától is nagymértékben függ.

 

-         A jelentésben felsorolt adatokat, a fogyasztó megnevezését, biztosító vagy zárlatkióldó névleges értékét, az áramkörök hovatartozását, kisérőnkkel közösen állapítjuk meg. A vizsgálatot elvégezzük mindazon villamosberendezésen, melyet a rendelkezésünkre bocsájtott kisérő bemutat.

 

-   A minősítő irat adatai a felülvizsgálat idején fennálló helyzetet rögzíti.

        

A felülvizsgálat alapját képező szabványok és rendeletek

 

MSZ. 172/1-86        (megszünt)        Érintésvédelmi Szabályzat kisfeszültségű erősáramú                villamosberendezésekben.

ME-04-115-1982                      Az egyenlő potenciálrahozás hálózatának kialakítása.

MSZ.4851                                          Érintésvédelmi vizsgálati módszerek.

MSZ.1600/1-77      Létesítési biztonsági szabályzat, 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű,        erősáramú villamosberendezések számára.Általános előírások.

OTSZ                                  Országos Tűzvédelmi szabályzat

MSZ 2364    Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű, erősáramú villamos berendezések létesítése.