A mondat *** Co. Mészáros István 2008 Mondatelemzés 1.

El kell menni katonának.

I. Írd ki az állítmányt és a mondat szerkezeteit!
Több válasz esetén elválasztásra _ ( SHIFT - ) vonalat használj!

Mit állítok?
Mi kell?
Mi végett menni?

II. Írd le a szerkezetekre vonatkozó kéttagú kérdéseket!
el kell menni
elmenni katonának

III. Írd a kiemelt szókapcsolatok mellé a szerkezet típusszámát!
el kell menni
  1. predikatív ( A--Á ) szerkezet
  2. tárgyas szerkezet = tárgy + ige vagy igenév
  3. határozós szerkezet = határozó + ige vagy igenév
  4. jelzős szerkezet = jelző + főnév ( más névszó főnévként )
elmenni katonának

IV. Írd ki a mondat szerkezetes állítmányát és szerkezetes alanyát, ha van!
Ha nincs, írj egy kötőjelet a sorba!

Szerkezetes állítmány
Szerkezetes alany

V. Írd a kiemelt mondatrészek mellé a szófaj típusszámát!
Á = kell
  1. igei
  2. névszói-igei
  3. névszói
A = elmenni
  1. névszó
  2. főnévi igenév


Programok a honlapon____INTERAKTÍV OKTATÁSTECHNIKA PORTÁL