Helyesírási és nyelvtani ismeretek 5-8.o.
Feladatlapok
Co. Mészáros István 2008
TÁVOKTATÁS

Töltsd ki a tesztet, majd értékeltesd! Az eredményt kinyomtathatod. ***
1. Javítsd ki a szöveg hibásan írt szavait az üres sorba!
** A megoldások közé alsó kötőjelet _ (SHIFT-) tegyél!
** Az ékezetekre figyelj!2. A felsorolt szavakból írd ki a hasonlókat a példák mellé!
** A megoldások közé alsó kötőjelet _ (SHIFT-) tegyél!
** A mássalhangzókra figyelj!


gyújtsák, azonban, otthon, hagyja, szégyellni, tanulja, színpadon
fonjátok, visszhang, hordja, egyezkedik, adóztatják, keresgél, csipdes
költség, szénpor, barátság, hányjuk
ellenben :_
mintázta :_
bontsa! :__
futják :___
hallgat :__
bátyjai :__
3. Melyik a kakukktojás? Vizsgáld meg az oszlopok szavait!
** Jelöld ki azt a szót, amelyik nem hasonlít a többire!
** A szavak szerkezetére figyelj! Oszloponként egy szó!

4. A felsorolt szavakból írd ki a hasonlókat a példák mellé!
** A megoldások közé alsó kötőjelet _ (SHIFT-) tegyél!
** A jelentésre figyelj!

egyezség, rohanni, lélegzet, fülledt, rólam, alatta, savanyú, függvény, lagzi
ujjnyi, széjjel(néz), technika, ventilátor, kilogramm, plüss, könyvel, légy (szíves),
helyre(állít), háromnegyed tíz, bokszol, milliméter, kefir, ekképpen, renddel, szállni
helyes, bólingat, reccsen, heged, pünkösd, kapzsi, ósdi, különb, (vásárlás) végett
főnév :_________
melléknév :____
számnév :______
névmás :_______
ige :___________
igekötő :_______
főnévi igenév :_
névutó :_______
5. Egészítsd ki a szólásokat, közmondásokat!
** A jelentésre figyelj!


közmondás :Amilyen a , olyan a munkája.
közmondás :Nehezebb a fenntartani, mint megkötni.
közmondás :Nem mind , ami fénylik.
közmondás :Kéretlen ajándék legbb.
közmondás :Akinek nem , ne vegye magára.
szólás : húz valakivel.
szólás :Idegen ékeskedik.
szólás :Saját ra dolgozik.
szólás :Előre iszik a re.
szólás :t tör valaki mellett.


Programok a honlapon____INTERAKTÍV OKTATÁSTECHNIKA PORTÁL