28. Ly vagy j ? 5.o. ( 58 pont ) Co. Mészáros István *****2003

 1. Melyik mondat leírása helyes ?


  A feladatsorokat tetszőleges sorrendben is megoldhatod.

  Értékelés az 58. feladat után !

   1. A tavaj megsülyedt folyosó nagy veszélyt jelent a zsölyére is.
   2. A tavaly megsüllyedt folyosó nagy veszélyt jelent a zsöllyére is.
   3. A tavaly megsüjjedt folyosó nagy veszéjt jelent a zsöllyére is.

   __PONTOK =
   1. A hajón kedélyesen zsivajognak.
   2. A hajón kedéjesen zsivajognak.
   3. A hajón kedélyesen zsivalyognak.

   __PONTOK =
   1. Az újság szerint a vályatból olaj szivárog.
   2. Az újság szerint a vájatból olaj szivárog.
   3. Az úlyság szerint a vájatból olaly szivárog.

   __PONTOK =
   1. A máj, a sajt és a telyszín értékes vitaminokat tartalmaznak.
   2. A mály, a salyt és a tejszín értékes vitaminokat tartalmaznak.
   3. A máj, a sajt és a tejszín értékes vitaminokat tartalmaznak.

   __PONTOK =
   1. A varjú a szántások hasznos madara. Bélyegen is ábrázolják.
   2. A varjú a szántások hasznos madara. Béjegen is ábrázolják.
   3. A varlyú a szántások hasznos madara. Bélyegen is ábrázolják.

   __PONTOK =
   1. Olajban sütött ételeinket is ízesíthetjük petrezsejemmel.
   2. Olalyban sütött ételeinket is ízesíthetjük petrezsejemmel.
   3. Olajban sütött ételeinket is ízesíthetjük petrezselyemmel.

   __PONTOK =
   1. A papagály díszmadár, a harkály a fák doktora.
   2. A papagáj díszmadár, a harkály a fák doktora.
   3. A papagáj díszmadár, a harkáj a fák doktora.

   __PONTOK =
   1. A fogoly hatodik csigolyája sérült meg.
   2. A fogoj hatodik csigolyája sérült meg.
   3. A fogoj hatodik csigojája sérült meg.

   __PONTOK =
   1. A meleg kályha mellől jó nézni, hogy nagy pejhekben hull a hó.
   2. A meleg kájha mellől jó nézni, hogy nagy pelyhekben hull a hó.
   3. A meleg kályha mellől jó nézni, hogy nagy pelyhekben hull a hó.

   __PONTOK =
   1. Megismerhettük a béjeggyűjtés szabájait.
   2. Megismerhettük a bélyeggyűjtés szabájait.
   3. Megismerhettük a bélyeggyűjtés szabályait.

   __PONTOK =
   1. A sólyom és a karvaly védett ragadozó madár.
   2. A sólyom és a karvaj védett ragadozó madár.
   3. A sójom és a karvaj védett ragadozó madár.

   __PONTOK =
   1. Az olalykájha golyós szeleppel működik.
   2. Az olajkályha golyós szeleppel működik.
   3. Az olajkályha gojós szeleppel működik.

   __PONTOK =
   1. A máglyát kedélyes társaság állta körül.
   2. A mágját kedélyes társaság állta körül.
   3. A máglyát kedéjes társaság állta körül.

   __PONTOK =
   1. Iluska felkelt a furulya jól ismert hangjára.
   2. Iluska felkelt a furuja lyól ismert hangjára.
   3. Iluska felkelt a furuja jól ismert hangjára.

   __PONTOK =
   1. Az osztály feszülten figyelte a belyárati ajtót.
   2. Az osztáj feszülten figyelte a bejárati ajtót.
   3. Az osztály feszülten figyelte a bejárati ajtót.

   __PONTOK =
   1. A keselyű nem honos hazánkban, de hélyát gyakran látni.
   2. A keselyű nem honos hazánkban, de héját gyakran látni.
   3. A keseljű nem honos hazánkban, de hélyát gyakran látni.

   __PONTOK =
   1. A bolyban elrejtett hangyabábok olyanok, mint a pólyások.
   2. A bojban elrejtett hangyabábok olyanok, mint a pólyások.
   3. A bolyban elrejtett hangyabábok olyanok, mint a pójások.

   __PONTOK =
   1. Ez a boglya első osztályú.
   2. Ez a bogja első osztájú.
   3. Ez a boglya első osztájú.

   __PONTOK =
   1. Néhány kölyök szenvedélyesen ricsalyozik.
   2. Néhány kölyök szenvedélyesen ricsajozik.
   3. Néhány köjök szenvedélyesen ricsajozik.

   __PONTOK =
   1. A zörely, a dörej és a moraly hangutánzó szavak.
   2. A zörej, a dörely és a moraj hangutánzó szavak.
   3. A zörej, a dörej és a moraj hangutánzó szavak.

   __PONTOK =
   1. Rejtély, hogy a seregély miért dézsmálja a szőlőt zajos csapatokban.
   2. Relytély, hogy a seregéj miért dézsmálja a szőlőt zajos csapatokban.
   3. Relytéj, hogy a seregéj miért dézsmálja a szőlőt zalyos csapatokban.

   __PONTOK =
   1. Muszály az ilyen szennyezett talajt kicserélni.
   2. Muszáj az ijen szennyezett talajt kicserélni.
   3. Muszáj az ilyen szennyezett talajt kicserélni.

   __PONTOK =
   1. A székejek szívélyesen, mosolyogva fogadják vendégeiket.
   2. A székejek szívélyesen, mosojogva fogadják vendégeiket.
   3. A székelyek szívélyesen, mosolyogva fogadják vendégeiket.

   __PONTOK =
   1. A rostély alól halk sikoly hallatszott.
   2. A rostéj alól halk sikoj hallatszott.
   3. A rostély alól halk sikoj hallatszott.

   __PONTOK =
   1. A pujkát pikkejes tarélya kevéjnek mutatja.
   2. A pulykát pikkelyes taréja kevélynek mutatja.
   3. A pulykát pikkejes taréja kevéjnek mutatja.

   __PONTOK =
   1. Az aszáj akadályozza a cserlyék fejlődését.
   2. Az aszáj akadájozza a cserjék fejlődését.
   3. Az aszály akadályozza a cserjék fejlődését.

   __PONTOK =
   1. Apáj idején a partszegéj teljes hosszában járható.
   2. Apály idején a partszegéj teljes hosszában járható.
   3. Apály idején a partszegély teljes hosszában járható.

   __PONTOK =
   1. Övén szablya lógott, tarsojában pisztolyt relytegetett.
   2. Övén szablya lógott, tarsolyában pisztolyt rejtegetett.
   3. Övén szabja lógott, tarsojában pisztolyt rejtegetett.

   __PONTOK =
   1. Súlyos kehellyel díjazták a helyezetteket.
   2. Sújos kehellyel dílyazták a helyezetteket.
   3. Súlyos kehejjel díjazták a hejezetteket.

   __PONTOK =
   1. A muja fiúcska jukas skatujába tette a szárított ibolyát.
   2. A muja fiúcska lyukas skatulyába tette a szárított iboját.
   3. A mulya fiúcska lyukas skatulyába tette a szárított ibolyát.

   __PONTOK =
   1. A nyavajásnak annyi pénze van, mint a pelyva.
   2. A nyavajásnak annyi pénze van, mint a pejva.
   3. A nyavalyásnak annyi pénze van, mint a pelyva.

   __PONTOK =
   1. A vásárló óhaja szerint kicsontozták a karajt.
   2. A vásárló óhaja szerint kicsontozták a karalyt.
   3. A vásárló óhalya szerint kicsontozták a karajt.

   __PONTOK =
   1. Kopjával és gerellyel mérkőztek a versenyzők.
   2. Kopjával és gerejjel mérkőztek a versenyzők.
   3. Koplyával és gerellyel mérkőztek a versenyzők.

   __PONTOK =
   1. A persely használata csekéj megtakarítást eredményezett.
   2. A persej használata csekéj megtakarítást eredményezett.
   3. A persely használata csekély megtakarítást eredményezett.

   __PONTOK =
   1. A guzsaj, a paszuly és a kristály a népmesék gyakori elemei.
   2. A guzsaly, a paszuj és a kristáj a népmesék gyakori elemei.
   3. A guzsaly, a paszuly és a kristály a népmesék gyakori elemei.

   __PONTOK =
   1. Olyan nagy a pocsoja, hogy tutallyal is alig lehet rajta átkelni.
   2. Olyan nagy a pocsolya, hogy tutajjal is alig lehet rajta átkelni.
   3. Ojan nagy a pocsolya, hogy tutallyal is alig lehet rajta átkelni.

   __PONTOK =
   1. Melyik komoly borbéjnak nincs engedéllye?
   2. Melyik komoly borbélynak nincs engedélye?
   3. Melyik komoj borbélynak nincs engedéje?

   __PONTOK =
   1. Sóhajtozás hejett fortéjjal növelheted az esélyeidet.
   2. Sóhalytozás helyett fortéllyal növelheted az eséjeidet.
   3. Sóhajtozás helyett fortéllyal növelheted az esélyeidet.

   __PONTOK =
   1. A csukjások fákjával bolyongtak a homályban.
   2. A csuklyások fáklyával bojongtak a homájban.
   3. A csuklyások fáklyával bolyongtak a homályban.

   __PONTOK =
   1. Dagály idején a gályák a bójákon belül horgonyozhatnak.
   2. Dagáj idején a gállyák a bólyákon belül horgonyozhatnak.
   3. Dagály idején a gáják a bójákon belül horgonyozhatnak.

   __PONTOK =
   1. Az Alföld jellegzetes állatai a gulyák marhái és a gólyák.
   2. Az Alföld jellegzetes állatai a guják marhái és a gólyák.
   3. Az Alföld jellegzetes állatai a gulyák marhái és a góják.

   __PONTOK =
   1. Az erkéj alatti tuját gömbölyűre nyírták.
   2. Az erkély alatti tulyát gömbölyűre nyírták.
   3. Az erkély alatti tuját gömbölyűre nyírták.

   __PONTOK =
   1. A szilaj huszárok egyszerre rántották ki a hüvelyből szablyájukat.
   2. A szilaly huszárok egyszerre rántották ki a hüvejből szablyájukat.
   3. A szilaj huszárok egyszerre rántották ki a hüvelyből szabjájukat.

   __PONTOK =
   1. Felhólyagzott talpa ellenére folytatta útját.
   2. Felhójagzott talpa ellenére fojtatta útját.
   3. Felhólyagzott talpa ellenére fojtatta útját.

   __PONTOK =
   1. Fojik a szertartás, sűrű füst gomolyog.
   2. Folyik a szertartás, sűrű füst gomolyog.
   3. Folyik a szertartás, sűrű füst gomojog.

   __PONTOK =
   1. A zsíros főtt tarlya mellett összefagyott gombolyagként meredeztek a spagettihalmok.
   2. A zsíros főtt tarja mellett összefagyott gombolyagként meredeztek a spagettihalmok.
   3. A zsíros főtt tarlya mellett összefagyott gombojagként meredeztek a spagettihalmok.

   __PONTOK =
   1. A tartáj nagy robajjal sülyedt a mélybe.
   2. A tartály nagy roballyal süllyedt a méjbe.
   3. A tartály nagy robajjal süllyedt a mélybe.

   __PONTOK =
   1. Az éjszakai viharban lesúlytott a villám az uszájra.
   2. Az élyszakai viharban lesújtott a villám az uszályra.
   3. Az éjszakai viharban lesújtott a villám az uszályra.

   __PONTOK =
   1. A perje nem ehető fűféle, a paralyból viszont főzeléket készíthetünk.
   2. A perje nem ehető fűféle, a parajból viszont főzeléket készíthetünk.
   3. A perlye nem ehető fűféle, a paralyból viszont főzeléket készíthetünk.

   __PONTOK =
   1. A zavaros akváriumban néhány rája tévelyeg.
   2. A zavaros akváriumban néhány rája tévejeg.
   3. A zavaros akváriumban néhány rálya tévelyeg.

   __PONTOK =
   1. A bájos kis templom zsindelyteteje megbúvik a terebélyes fák között.
   2. A bályos kis templom zsindejteteje megbúvik a terebélyes fák között.
   3. A bájos kis templom zsindelyteteje megbúvik a terebéjes fák között.

   __PONTOK =
   1. A tégelyben zsájafőzetet tartottak.
   2. A tégelyben zsályafőzetet tartottak.
   3. A tégejben zsályafőzetet tartottak.

   __PONTOK =
   1. Vetélytársa halyas babát kapott karácsonyra.
   2. Vetélytársa hajas babát kapott karácsonyra.
   3. Vetéjtársa hajas babát kapott karácsonyra.

   __PONTOK =
   1. Az ünnepéj viszálykodás nélkül zajlott le.
   2. Az ünnepély viszájkodás nélkül zajlott le.
   3. Az ünnepély viszálykodás nélkül zajlott le.

   __PONTOK =
   1. A vájú hossztengejében a repedések mentén apró sarjnövények fejlődtek.
   2. A vájú hossztengelyében a repedések mentén apró sarlynövények fejlődtek.
   3. A vályú hossztengelyében a repedések mentén apró sarjnövények fejlődtek.

   __PONTOK =
   1. Szája szélesre húzódott, s feje rázkódott az erős kacajtól.
   2. Szája szélesre húzódott, s feje rázkódott az erős kacalytól.
   3. Szálya szélesre húzódott, s feje rázkódott az erős kacajtól.

   __PONTOK =
   1. A szakszerűtlenül épített vályogház könnyen vizesedik.
   2. A szakszerűtlenül épített vállyogház könnyen vizesedik.
   3. A szakszerűtlenül épített vájogház könnyen vizesedik.

   __PONTOK =
   1. Óhajának teljesítésében kisebb balyok akadályozták.
   2. Óhajának teljesítésében kisebb bajok akadályozták.
   3. Óhalyának teljesítésében kisebb bajok akadájozták.

   __PONTOK =

Programok a honlapon____INTERAKTÍV OKTATÁSTECHNIKA PORTÁL