bemutatkozás

iskolák/
jogosultság

szakmai
hitvallás/
üzleti
profil

képek/
rajzok

kapcsolat

     
 

s z e m é l y e s   a d a t o k :
név: Kiss Csaba Ede
szül.hely, idő: Marcali, 1974-04-03.
családi állapot: nős

n y e l v i s m e r e t :
német középfokú komplex (C) típusú
nyelvvizsga
Österreichisches Sprachdiplom
Zertifikat Deutsch/
            egynyelvű vizsgarendszer

s z a k m a i   j á r t a s s á g :
A főiskolai diploma megszerzése után tervezési gyakorlatot szereztem É-1 jogosultságú vezető tervező mellett Fonyódon.                    
Ezután

 
     
     
 

2002 és 2008 között Fonyód Város Önkormányzat Építéshatósági és Műszaki Osztályán építéshatósági ügyintézői munkakört töltöttem be, főként fonyódi és balatonfenyvesi kijelölt területtel (eközben szakirányú posztgraduális képzésben vettem részt, az egyetemi diploma megszerzése érdekében).

2008. évben nyertem felvételt a Somogy Megyei Építész Kamarába, elsősorban épületek tervezésével, valamint műszaki tanácsadással foglalkozom egyéni vállalkozóként.

 
     

K i s s     C s a b a     E d e

okleveles építésztervező művész