A Word indítása

A program neve a telepítéstől függően valószínűleg a Start menü Programok csoportjában közvetlenül vagy azon belül a Microsoft Office csoportban található. Ha megtaláltuk, akkor az egér baloldali gombjára kattintva a program elindul.

Ha gyakran használjuk, célszerű kitenni a program parancsikonját az Asztalra. Ehhez az előbbi módon keressük meg a program nevét, de most a jobboldali gombra kattintsunk. A következő szöveg jelenik meg:

Kijelöljük a Küldés - Asztal mint parancsikon. Visszatérve az Asztalhoz, ott találjuk a Word ikonját. (Ha nem látjuk, akkor a jobboldali gombbal “frissítsük” a képernyőt.) Az asztalon lévő ikonra kettőt kattintva a program elindul. Megjelenik a Word képernyője. A képernyő felépítése Elsőként szükséges néhány elnevezéssel megismerkednünk. A Word behívása után képernyőna következő (vagy attól kisebb részletekben eltérő) kép jelenik meg. (Ennek tartalmátváltoztathatjuk, “testreszabhatjuk”, de erről majd később lesz szó.)
A vonalzók segítségével tájékozódhatunk az egyes szövegrészek elhelyezkedéséről. Az eszköztárakban lévő ikonok segítenek a szöveg szerkesztésében. A bal alsó kis ikonok a dokumentum megjelenési nézeteinek kiválasztására szolgálnak. A legfelső menüsor szöveges menüiben választhatunk az utasítások közül.

Erre az ábrára és a megnevezésekre még visszatérünk. Most még nem érdemes “megtanulni”, a továbbiakban úgyis “megszokjuk” a használatát.

A Word nézetei és megjelenése

A Word-del dolgozva munkánk során a programot ötféle nézetben használhatjuk attól függően, hogy az adott szituációban melyik Nézet a leghasználhatóbb. Az öt nézet:

A nézetek váltása a Nézet (szöveges) menü első öt parancsával, vagy a szerkesztőterület bal alsó sarkánál elhelyezkedő négy ikonnal lehetséges.

Vegyük sorra az egyes nézetek legfontosabb jellemzőit!

Normál nézet

Ez az alapértelmezett nézet. Dokumentumok szerkesztésekor, begépelésekor érdemes használni, mivel a szöveg egyszerűsített ablakban jelenik meg, és így gyorsabbá válik a munka. Ebben a nézetben nem jelennek meg például az élőfejek és élőlábak és a szöveggel körbefuttatott képek. Célszerű a szöveg írásakor ezt a nézetet használni.

Tallózás nézet

A dokumentumot olyan elrendezésben láthatjuk, amely a képernyőn történő olvasáshoz a legelőnyösebb. A szöveg nem a nyomtatási képének megfelelően látszik, hanem nagyobb, és az ablakot teljesen kitölti. A Word egy külön ablakban automatikusan megjeleníti a Dokumentumtérképet, amelynek segítségével a dokumentumban könnyen mozoghatunk, és könnyen követhetjük, hogy éppen hol álunk.

Oldalkép nézet

Ezt akkor érdemes használni, ha látni akarjuk, hogyan fog kinézni a nyomtatott dokumentum.

Tagolás (Vázlat) nézet

A dokumentumot szintek szerinti felosztásban jeleníti meg. Ebben a nézetben automatikusan látható a Tagolás eszköztár.

Az egyes részek szintjét a vízszintes nyilakkal (Előléptetés, Lefokozás), sorrendjét pedig a függőleges nyilakkal (Feljebb, Lejjebb) szabályozhatjuk. Az 1...7 számokkal megadhatjuk, hogy milyen mélységig lássuk a dokumentumot. A “csak az első sor” megjelölésével minden bekezdés első sora is látható a képernyőn.

A vázlat nézet elsősorban a szöveg szerkezeténeknek kialakítását támogatja. Tetszőleges mélységig megjeleníthetjük az adott szintekhez tartozó szövegeket. Egy-egy szinthez tartozó részt fel vagy le mozgathatunk. Ezzel módunk van a dokumentum gyors átrendezésére.

Fődokumentum nézet

Erről a dokumentumok összefűzésével kapcsolatban lesz szó.

Feladat

A továbbiakhoz szükséges, hogy egy oldalnyi (tetszés szerinti) szöveget írjon. Ne feledje a "Néhány tanács" figyelmeztetését: “A szöveg írásakor (fogalmazás közben) ne törődjünk a formával, a betűk típusával, aláhúzásával, kiemelésével, a sorok végével. Csak azzal foglalkozzunk, hogy mit írunk, és ne törődjünk azzal, hogy hogyan. (Célszerű a Nézet oszlopban a Normál vagy a Vázlat kijelölést választani.)

A dokumentum

A dokumentum egy fájl névvel ellátott szöveg, a hozzátartozó ábrákkal együtt. Az ezzel kapcsolatos legfontosabb fogalmakat tárgyalja ez a fejezet.

A dokumentum részei

Bármilyen rendszerről is legyen szó, annak kezeléséhez elengedhetetlenül szükséges felépítésének (hierarchiájának) ismerete. Ebben a fejezetben a dokumentumok részeivel foglalkozunk.

Karakter

A dokumentum eleme (legkisebb része). Legegyszerűbben egy billentyű leütésével állíthatunk elő egy karaktert. Már utaltunk arra, hogy a billentyűn látható és a képernyőn megjelenő karakter “között” az éppen beállított betűtípus program teremt kapcsolatot. Ezt a Formázás eszköztár betűtípus ablakának legördülő menüjéből vagy a Formátum menü Betűtípus sorában megjelenőpárbeszédablakból választhatjukki. A szokásos (Arial, Courier, Verdanaés - a leggyakrabban használt - Times Roman) típusoknál - hamagyar szövegetírunk - a CE (= CentralEuropean, Középeurópai) kiterjesztéstválasszuk. Haegynél több nyelvenakarunk írni, akkora WindowsVezérlő Billentyűzet párbeszédablakjában a Nyelv fülre kattintva kell hozzáadni további nyelveket (pl. ha cirill betűket is akarunk írni, akkor az Oroszt). Ha egynél több nyelv van megadva az Asztal alján megjelenő kis piros négyzetben látjuk az aktuális nyelvet. Erre kattintva megjelenő menüből (vagy a CTRL + SHIFT + TAB lenyomásával) válthatunk más nyelvre.

A Beszúrás menü Szimbólum táblázatából is bevihetők karakterek. A szimbólumok beviteléhez ki kell választani a betűtípust (ábránkon Wingdings):
Választhatjuk a Különleges karakterek fület, majd megjelöljük a megnevezett sorban lévőt (pl. nem törhető szóköz, vagy feltételes kötőjel).
Látható, hogy különleges karaktereket a CTRL billentyű segítségével is előállíthatunk. (A CTRL billentyűvel sokféle utasítás adható a gépnek. Részletesebben lásd a mellékletet.)

Szó

Egy vagy több karakterből álló rész. A szó végét mindig szóköz (space) jelzi, kivéve a bekezdés utolsó szavát (amely után bekezdésvég ¶ jele áll).

Mondat

Egy vagy több szóból álló rész. A mondat végét mindig pont vagy felkiáltó- illetve kérdőjel jelzi, kivéve a címeket (amelyben a bekezdésvég jel is lezárhat mondatot).

Bekezdés

Egy vagy több mondatból álló rész. A bekezdés végét mindig az Enter lenyomásával adjuk meg. Minden egyes bekezdést egy bekezdésjel zár le. A bekezdésjeleket a Szokásos eszköztár Mindent mutat ¶ gombjával jeleníthetjük meg.

Szakasz

Egy vagy több bekezdésből álló rész. A dokumentum állhat egyetlen szakaszból is. Olyankor van szükség új szakasz (szakaszok) létrehozására, amikor a dokumentumban a többitől eltérő beállításokat akarunk létrehozni. Pl.: kéthasábos rész vagy fekvő oldal.

Új szakaszt kétféleképen hozhatunk létre:

1. Kijelölünk egy vagy több bekezdést és a Formátum Hasábok párbeszédablakában beírjuk a szükséges Hasábszámot. Ilyenkor a kijelölt rész külön szakaszba kerül, a szakasztörést a Word automatikusan elhelyezi. (Ugyanez az eredmény, ha a Szokásos eszköztár hasábok  ikonjára kattintunk.) (Lásd még a "Hasáb" fejezetet.)

2. Szakasztörést szúrunk be oda, ahol új szakaszt szeretnénk kezdeni. A szakasztörés tárolja az előző szakasz formázási tulajdonságait (például margóbeállítások, laptájolás, élőfejek, élőlábak és oldalszámozás). A szakasztörés dupla pontozott vonalként jelenik meg, és tartalmazza a “Szakasztörés” feliratot. Vigyük a kurzort arra a pontra, ahová szakasztörést. szeretnénk beszúrni. A Beszúrás Töréspont párbeszédablakban az Új szakasz valamelyik választókapcsolóját megjelöljük.

Szakasztörés törlése

Ha Oldalkép nézetben dolgozunk, a szakasztöréseket a ¶ (Mindent mutat) gombra kattintva tehetjük láthatóvá. Válasszuk ki a törölni kívánt szakasztörést és nyomjuk meg a DELETE gombot

Figyelem! Szakasztörés törlésénél a szakaszra vonatkozó szövegformázási beállításait is töröljük. A szöveg a következő szakasz részévé válik, és annak a szakasznak a formázását veszi fel.

Új dokumentum létrehozása

Két lehetőség van:
1. Kattintsunk a Szokásos eszköztár  (Új üres dokumentum) ikonjára. Új, teljesen üres dokumentumot nyit a Word.

2. Válasszuk ki a Fájl menü Új dokumentum parancsát. Ekkor egy párbeszédablak jelenik meg, amelyben választhatunk, hogy dokumentumot vagy sablont akarunk nyitni. (Most válasszuk az üres dokumentum lehetőséget, a többiről később lesz szó.)

Létező dokumentumok megnyitása

Itt három lehetőség van:

1. Kattintsunk a Szokásos eszköztár Megnyitás gombjára
2. Üssük le egyidejűleg a CTRL + O (=open) billentyűket.
3. Válasszuk ki a Fájl menü Megnyitás parancsát.
Mindhárom esetben a megjelenő ablakban megkeressük a dokumentum nevét (szükség esetén azt az alkönyvtárt, amelyben tároltuk), majd kettős kattintással megnyitjuk.

A dokumentum mentése

Ezt négyféle módon érhetjük el:

1. Kattintsunk a Szokásos eszköztár Mentés gombjára.
2. Válasszuk ki a Fájl menü Mentés parancsát.
3. Üssük le egyidejűleg a CTRL + S (=save) billentyűket.
4. Válasszuk ki a Fájl menü Mentés másként parancsát. Ez esetben a Word más fájlnéven menti a dokumentumot.
Az első három mód esetén a fájl nevét csak az első mentés esetén kérdezi meg a gép, a későbbiekben már automatikusan erre a névre ment. A 4. esetben viszont mindig megjelenik a szokásos tallózó párbeszédablak, és ott határozhatjuk meg a fájl helyét (mappáját) és nevét.
Ügyeljünk azonban arra, hogy a Fájltípus rovatban mi szerepel. A legördülő menüből előhívható típusokat felvittük az ábrára. Sokan “csalódtak” már, amikor visszahívták hosszú munkával elkészített dokumentumukat, és abban nem találták az ábrákat, de még a formátumot sem. Nem figyeltek ugyanis arra, hogy az első mentésnél nem “Word dokumentum”, hanem “Csak szöveg” szerepelt a Fájltípusban.

Az első mentés után előírhatjuk, hogy meghatározott idő eltelte után az akuális állapotot a gép automatikusan elmentse. Ehhez az Eszközök menü Beállítások sorának Mentés fülével előhívható párbeszédablak nyújt segítséget.

A dokumentum bezárása

Erre kétféle lehetőségünk van:

1. Kattintsunk a dokumentum jobb felső sarkában lévő  gombra.
2. Válasszuk ki a Fájl menü Bezárás parancsát.
Mindkét esetben (amennyiben az utolsó mentés óta változtattunk valamit a dokumentumon) a program megkérdezi: Menti a (nevű) dokumentum módosításait? Válaszunk lehet Igen, Nem vagy Mégsem.

Feladat

Az alábbi mintadokumentum szemlélteti az egyes elemek megjelenését a dokumentumokban. Alakítsuk át hasonlóan a saját (az 1. feladatban javasolt) szövegünket:
 

Ez az első bekezdéshez tartozik, amely a dokumentum első szakaszában található. Minden egyes bekezdésnek van egy stílusa is, alapesetben Normál. Minden bekezdést az ENTER billentyűvel zárunk le, amelyet - ha “mindent mutat” be van kapcsolva - egy ¶ jel mutat. 

======== Szakasztörés (folyamatos) ========

Itt egy szakasztörés, mivel ezt a szöveget kijelöltük és kéthasábosra változtattuk. Ilyenkor a szakasztörést a Word automatikusan elhelyezi. 

= Szakasztörés (folyamatos) =

Ha az újabb szöveget kijelölés után egyhasábosra változtatjuk, újabb szakasztörés kerül a dokumentumba. 

======== Szakasztörés (folyamatos) ========