Lektorálta Dobó Andor
okl. alk. matematikus

Kertész Ádám
okl. alk. matematikus

©Szücs Ervin; Budapest, 1987 ETO 681.31 ISBN 963 10 7150 2
Kiadja a Műszaki Könyvkiadó Felelős kiadó Szűcs Péter igazgató
A szedés a Műszaki Könyvkiadóban készült
Egyetemi Nyomda 86.5338 Budapest, 1987
Felelős vezető Sümeghi Zoltán igazgató
Felelős szerkesztő Czere Károlyné
Műszaki vezető Kőrizs Károly
Műszaki szerkesztő Marekné Marosi Katalin
A borítót és a kötést tervezte Kováts Tibor
Ívterjedelme 11,9 (A/5) Illusztráció 64
Azonossági szám 31 762 A kézirat lezárva 1986. július
MŰ 3980-h-8789 Készült az MSZ 5601 és 5602 szerint