Változik az iskola

A számítógép a korábbi passzív demonstráció, a bemutatás helyett a diákok aktív közreműködését igényli még az elméleti anyag tanulmányozásakor is. Bizonyos, hogy egyes adatok, algoritmizálható levezetések, logikai következtetések gyakoroltatása a számítógépre bízható, ettől az unalomig ismétlődő munkától a tanárt mentesíteni lehet. Így a tanár valóban a pedagógusi tevékenységgel lesz elfoglalva, azzal, amit a gép sohasem helyettesíthet: a nevelő, motiváló, érdeklődést felkeltő és tehetséget kibontakoztató munkával. Még nagyobb azonban a számítógép jelentősége a kísérleti, gyakorlati tevékenységeket igénylő iskolai munkában. Az egész gyakorló tevékenység, a kísérletezés megváltozik, ha könnyen kezelhető illesztő egységekkel (interfészekkel) kötjük össze kísérleti eszközeinket és a számítógépet. A mérési eredményeket a gép közvetlenül kijelzi. A diák által készített programnak megfelelően a gép beavatkozhat a kísérlet menetébe - a beavatkozó szerveken keresztül. Még azok számára is izgalmassá válhat pl. egy titrálási feladat, akik valamilyen oknál fogva nem szeretik a kémiát. Mennyivel tanulságosabb a mosógép működését egy számítógéppel összekötött üvegedényben szemlélni, mint csak könyvből tanulni. Diák és tanár együtt dolgozva szinte egyenrangú társként fedezheti fel az újabb és újabb lehetőségeket, olyan természetes eszközként használva a számítógépet, mint egy karórát vagy egy töltőtollat.

Természetesnek kell vennünk, hogy a számítógép iskolai használata vissza fog hatni egész iskolai rendszerünkre is, de csak olyan értelemben, mint a művészetre. A jövő iskolarendszerében az ember központi szerepe, a pedagógus embersége nemhogy csökkenni, hanem növekedni fog. Ha a gépnek csak annyi szerepe lenne, hogy átveszi az iskolai adminisztráció időrabló munkáját, már az is óriási nyereség - erről elég akármelyik pedagógust megkérdezni.

Egy amerikai szerző írja, hogy a legérdekesebb törekvés, amit a számítógépes műveltség elterjesztésének területén látott az az, hogy a gyerekeket megtanították a számítógépeket (széles körű gyakorlat és alkotó tevékenység során) használni.

"Speciálisan tervezett tananyagokat használva több száz gyereket beavattak a számítógépek alapfunkcióinak tudományába, és megtanították őket meglepően bonyolult programok készítésére is. Lehetőséget adtak nekik arra, hogy olyan különböző műveletekben használják a számítógépeket, mint pl. helyesírásuk tökéletesítése, üdvözlőkártyák tervezése, a világítás szabályozása otthonaikban. Azoknak a felnőtteknek, akik nem biztosak abban, hogy képesek megtanulni a számítógépek használatát, csak meg kell nézniük e gyerekek érdeklődését és lelkesedését, akik megtanulták, hogy a kívánságuknak megfelelővé tegyék a számítógépet. "