Géppel összekötött játékok

g felnőttnek is csodálatos látvány egy óriási terepasztal, amelyen tucatnyi játékvonat halad különböző irányban és sebességgel, időnként meg-megállnak, vagonokat kapcsolnak le, vesznek föl; mintha magasból szemlélnénk egy pici ország vasúthálózatát. Akkora a forgalom, hogy egyedül már senki sem tudná irányítani: ezt a számítógép segíti.

Egy másik, kissé egyszerűbb kép: matchboxokkal versenyeznek a gyerekek. Menet közben a számítógép képernyőjén megjelenik az egyes autók sebessége, a futam végén a helyezési sorrend, majd az eddigi eredmények összesített értékelése.

Diaképet vetítünk. A vetítőgépet a kezünkben levő mikrofonba mondott utasításoknak megfelelően a számítógép vezérli: előre-hátra egy vagy éppen több képpel léptetjük a motort. Közben a gép ki- vagy bekapcsolja a világítást, kísérőzenét indít a magnetofonon, vagy ha úgy tetszik, egyszerre két vetítőgépet is kezel: egymásba úsztatva a képeket megvalósítja a házi dioráma műsort.

Kis discoműsor a lakásban. A zene hangjaira fényorgonaként világítanak a színes lámpák: a hangszínnek és hangerőnek megfelelően váltogatják a színt és a fényerőt.

Még folytathatnánk, hiszen itt is kimeríthetetlenek a lehetőségek, és mindez egyáltalán nem utópisztikus álmodozás. Viszonylag olcsó és egyszerű elektronikus eszközökkel kötöttük össze a mikroszámítógépet, amely ezen eszközök (ún. illesztőegységek, interfészek) segítségével kapcsolatba került a világgal. Jeleket fogadhat, adhat, érzékelhet, és beavatkozhat a környezetünkben végbemenő folyamatokba. Ez aztán játék a javából; mégpedig olyan játék, amely valóban az életre, a jövő életére készít fel. Szobánkba hozza a XXI. század háztartási és termelési technikáját, játékos formában tanít meg arra, hogy ne csak megértsük a számítógép által nyújtott lehetőségeket, hanem élni is tudjunk azokkal. A gyerekek a játékok kapcsán már nagyon korán megismerkednek a géppel: előbb-utóbb nem elégíti ki őket az adott program által nyújtott lehetőség, újabb változatokon törik a fejüket.

Az újabb játék megvalósítása érdekében megpróbálkoznak a programok módosításával, esetleg újabbak készítésével is. Így megtanulják akár a programozást is. Itt már elmosódik a - sokak által oly fontosnak tartott - különbség játék és tanulás között.