A tervezés

A számítógéppel segített tervezésnek csak egyik oldala a rajzolói munka. A felhasználó az elkészült gépekből vagy utakból csak a felszínt látja: a formát, a külalakot. Baj van, ha már arról is tudomást szerez, hogy az esetleg szép külső mögött silány belső, rosszul kialakított szerkezet és nem megfelelő anyag rejtőzik. Az sem közömbös, hogy az új termék előállítása mennyibe került. A megbízható és gazdaságosan előállítható termék tervezéséhez bonyolult számítások szükségesek, amelyet még az is nehezít, hogy a rendelkezésre álló anyagok választéka adott. A hagyományos módon tervező mérnök kezében szinte egyidejűleg volt ott a körző, a vonalzó és a logarléc. A gépelemtáblázatok mellett ott szerepeltek az anyag tulajdonságait, terhelhetőségét és árát jellemző adatok is. A számításokban elkövetett legkisebb hiba is elegendő lehetett arra, hogy a megvalósítás kudarcot valljon. A CAD rendszer nemcsak az elemrajzokat és az egyes elemekhez tartozó adatokat, hanem a tervezés során felhasználandó számítási összefüggéseket is tárolja. A statikai és dinamikai ellenőrző számítások összefüggéseit viszonylag kisebb programrészletek tárolják, amelyek bármikor előhívhatók, és "közlik" az ellenőrző számítások eredményeit.

A mérnöki tervezés nemcsak a gyártmány, hanem a gyártás folyamatának megtervezését is jelenti. Gyakran éppen a gyártástervezés során derül ki a gyártmányterv néhány hiányossága, amely miatt a kivitel gazdaságtalan, vagy egyenesen megvalósíthatatlan. A számítógépes gyártástervezés (Computer Aided Planing: CAP) kiegészíti a CAD-t. Ezek a fejlettebb, integrált rendszerekben már egymással párhuzamosan működnek. Ha visszagondolunk arra, amit a számítógéppel vezérelt szerszámgépekről és robotokról mondtunk, láthatjuk a fejlődést. Előttünk van a számítógéppel segített gyártásnak olyan rendszere, amely a rendelésfelvételtől, az anyagbeszerzéstől a gyártmány- és gyártástervezésen, a teljes gyártási folyamaton keresztül a minőségellenőrzésig (Computer Aided Quality: CAQ), sőt a raktározásig, az eladásig, a forgalmazásig terjed. Ez az összefüggő, ma még csak elképzelésekben meglevő, de elvileg már ma is megvalósítható rendszer neve: CIM (Computer Integrated Manufacturing).

Ebben a rendszerben a központi nagyszámítógépet - egy helyi hálózaton keresztül - számtalan mikroszámítógép, terminál, érzékelő- és beavatkozó szerv segíti, látja el adatokkal, ill. fogadja el utasításait.

Ezzel valóban megvalósulhat az "ember nélküli gyár" elképzelés, amely szerint a gyárat a számítógép irányítja, emberi tevékenységet csak a gépek felügyelete, programozása igényel.