Integrált rendszer a lakásban

Egy nagyobb épület vagy épületegyüttes televízió-készülékei az "antennaerdő" megszüntetésére épített központi antennáról kapják a jeleket. A kábeltelevízió azonban több mint központi antenna. Ez egy kiépített hálózat, amelyen keresztül külön műsorok is szolgáltathatók az előfizetőknek, és nincs akadálya annak, hogy a tv-készülék tulajdonosa is továbbítson jeleket a központnak. Így nemcsak az válik lehetővé, hogy több (köztük külföldi) adó jó minőségű képe is bejöjjön a lakásba, hanem az is, hogy a kábelen oda-vissza is áramoljanak információk.

Adott a lehetőség, hogy ha összekötjük a tv-vel saját magnetofonunkat és mikroszámítógépünket, olyan integrált rendszer jöjjön létre, amely önállóan is "számítóközpontként" működik. Ez alkalmas arra is, hogy nagy központi számítógépekkel információs kapcsolatba lépjen. A beépített kábeleken keresztül leolvashatók a lakásban levő gáz- és villanyórák; kapcsolat létesíthető az áruházakkal, az OTP-vel; rendelések adhatók fel és számlák egyenlíthetők ki. Párbeszédet folytathatunk szóban és írásban másokkal, és i.t. Egy ilyen rendszerben a lakás egy országos, sőt nemzetközi hálózat szerves részévé válhat, meggyorsítva és megkönnyítve az információszerzés és -továbbítás módját.

Egy ilyen hálózat segítségével friss információkat kaphatunk az érdeklődési körünknek, szakmánknak megfelelő legújabb eseményekről, fejleményekről. Mindez nem álom! Számítógép-hálózatok már ma is léteznek. Egy-egy hazai számítóközpontból a telefonvonalon keresztül kapcsolatot teremthetünk a világ legnagyobb adatbankjaival, és persze megfelelő térítés ellenében naprakész információkat szerezhetünk gazdasági, pénzügyi, tudományos és műszaki területekről.

Mindezekhez hozzásegít századunk egy újabb csodálatos találmánya, az üvegszáloptika. Ez egy olyan vezeték, amelyben fénysugarak továbbítják az információkat hihetetlen sebességgel és sűrűséggel: 300 millió bit másodpercenként! Ezt a határt is a mai félvezető-technika korlátozza csak, amelynek további fejlődésével az átvihető információk sebessége még tovább növelhető. 1980 óta több ezer km hosszúságú optikai kábelt fektettek le, és 1-2 éven belül elkészül az első tenger alatti üvegkábel is Japántól Hawaii-ig.

Az üvegszálban futó lézersugár számítógépes adatokat, hangokat és televízió-képeket képes egyidejűleg továbbítani. A veszteség oly kicsiny, hogy a hálózatba csak 35 km-enként szükséges erősítőket elhelyezni.