Mi a robot?

A robot egy mechanikai szerkezetű kéz és kar, amelyet számítógép vezérel. Fontos, hogy megkülönböztessük, ugyanakkor egységében lássuk a technológia két oldalát; a mechanikát és az irányítást. A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) meghatározása szerint: Az ipari robot szabályozott mozgású, újraprogramozható, többcélú manipulátor több szabadságfokkal, és amely különféle programozható mozgások közepette anyagokat, alkatrészeket és szerszámokat, speciális eszközöket kezelhet. A robotnak öt sajátos képessége van:

1. Tanítható (előírt mozgásokra, viselkedésre).

2. Munkát végez (a környezetében levő tárgyak állapotát az előírt módon megváltoztatja).

3. Érzékel (a környezetéből érkező jeleket felfogja).

4. Adatokat dolgoz fel (a kapott jeleket a megadott program szerint értékeli).

5. Viselkedését módosíthatja (az adatfeldolgozás eredményétől függően).

A robotok nemcsak abban hasonlítanak az emberre, hogy tervszerűen hajtják végre a munkát, hanem abban is, hogy konstrukciójuk és képességeik jellege "emberszerű". Még az egyes elnevezések is: az agy (a komputer), a kezek (a fogószervek), a karok, a szemek és i.t., amelyek lényegében az emberi központi vezérlésnek, a beavatkozó- és érzékelő szerveknek felelnek meg.

A robot lényegében egy olyan számítógép, amely érzékelő- és beavatkozó szervekkel van összekötve, tehát a betáplált program szerint képes a külvilágból jeleket fogadni, azokat feldolgozni, értékelni és ennek megfelelően beavatkozó szervei részére utasításokat adni. A programban nem rögzített jelek a számára érdektelenek, a programban nem rögzített döntésekre nem képes, a programban nem szereplő beavatkozó jeleket kiadni nem tud. Lényegében tehát egy nagyon összetett algoritmikus gép, ami sem most, sem a jövőben nem lesz alkalmas a nem algoritmizálható problémák megoldására.

Nem minden robot rendelkezik a felsorolt képességekkel. Az ún. első generációs robotokat csak az 1. és 2. képességgel ruházták fel. Már ez is nagyszerű dolog, hiszen az állandóan ismétlődő tevékenységet már nem kellett az embernek ellátnia. Ez még - elvében nem nagyon különbözik a bütyköstengellyel vezérelt mechanizmusoktól. Legfeljebb "csak" annyiban, hogy a számítógépes vezérléssel

1954-ben George Devolt szabadalmaztatta az első programozható robotot, és egy új szót alkotott: univerzális automata. 1956-ban Engelbergerrel megalakították az UNIMATION céget, amely rövid idő alatt meghódította az amerikai piacot. Az ügyes gépek fokozatosan terjedtek, mert megbízhatóan működtek… hacsak váratlan esemény nem következett be.