Szabályozás - információ

A zavaró hatások ellen csak úgy tudunk védekezni, ha a bekövetkező változásokról időben hírt kapunk. Ezen hírek olyan adatokat szolgáltatnak, amelyekről korábban nem volt tudomásunk, ezért információt jelentenek. Ezek ismeretében módunk van a folyamatba beavatkozni és megakadályozni, kivédeni a súlyosabb károsodásokat. Minden olyan folyamatot, amelyben a véletlenszerű zavaró hatásokról kapott információ alapján a rendszerbe beavatkozva a zavarások káros hatását kivédjük és a folyamatot céljainknak megfelelő értékek között tartjuk, szabályozásnak nevezzük. A szabályozott rendszerek akkor is a célnak megfelelően működnek, ha a környezeti változások egyébként tönkretennék a rendszert.

Életünk minden pillanata szabályozott folyamatok sokaságából tevődik össze. Szabályozással működik pupillánk (élesebb fényre szűkül, gyengébb fényre tágul), ér- és légzőrendszerünk, amelyek működése a fizikai megterheléssel arányosan gyorsul vagy lassul. Szabályozott folyamat maga a járás is, de különösen az, amikor forgalmas úttesten akarunk átkelni. A gépkocsi vezetéséhez elengedhetetlenül szükséges, hogy a környezet változásairól állandóan információkat kapjon a vezető. Egy út szélén álló KRESZ-tábla is információt jelent (pl. várakozni tilos), és ezzel szabályozza is tevékenységünket, mert ennek megfelelően kell vagy ajánlatos cselekednünk. De továbbmehetünk egészen az államigazgatásig, vagy akár a nemzetközi szervezetekig. Mint egy csúcsra fordított gúla, úgy növekszik a működéshez szükséges információk mennyisége minél feljebb és feljebb haladunk a társadalomban. Információ nélkül nincs élet. Még az egysejtű is a környezetéből kapott információk alapján változtatja helyét. Az információvevők károsodása súlyos következménnyel jár. Vonatkozik ez nemcsak a fülre, a szemre, a fájdalomérzékelésre, hanem magasabb szinten a vezetés tájékoztatására szolgáló szervekre is.

Az információszerzéshez azonban nemcsak érzékelők, hanem adatszerző szervek is szükségesek. Az embert állandóan a jelek özöne veszi körül, ezekből azonban csak néhányra van szüksége, amelyeket ki kell szűrni a híráramból. Maradjunk most csak szöveges információknál. Könnyű dolga volt a múlt század emberének, hiszen legfeljebb csak néhány újságból, egy-két tucat könyvből kellett évente válogatnia. Könnyen megállapíthatta, hogy mit kell feltétlenül elolvasnia, megtanulnia, de napjaink hírözöne ezt a válogatást szinte lehetetlenné teszi. Lehet, hogy a híráradatban pontosan azok az adatok úsznak el, amelyek a számunkra legfontosabb információkat jelentenék. Ismét konfliktus van a szükséglet és a lehetőség között. Az egyre bonyolultabb folyamatok - egyéni és társadalmi életünk, napi munkánk és jövőnk elkerülhetetlenül szükségessé teszik újabb és újabb információk szerzését, ugyanakkor az embernek egyenesen lehetetlen a szinte végtelennek tűnő hírözönben tájékozódnia.