Irodalomjegyzék
jellegenként, a megjelenés sorrendjében


Könyvek
Tankönyvek
Könyvek lektorálása
Szakcikkek - tanulmányok
Újságcikkek
Tudományos ismeretterjesztés
Konferencia-előadások
Előadások
Tanfolyam előadások
Hivatalos külföldi utak
Filmek


Könyvek

 1. Szénportüzelésű lángcsöves kazánok, Műszaki, Budapest, 1958
 2. A hasonlóságelmélet alapjai, Műszaki, Budapest, 1967
 3. Bevezetés az égéselméletbe, Mérnöki Továbbképző Intézet, Budapest, 1968
 4. A gáztüzelés alapjai, Műszaki, Budapest, 1970
 5. A hasonlóságelmélet alkalmazása - Modellkísérletek, Műszaki, Budapest, 1970
 6. Dialógusok a műszaki tudományokról, Műszaki, Budapest, 1971 
 7. A hasonlósági módszer és építőipari alkalmazása, ÉTI, Budapest, 1972
 8. Hasonlóság és modell, Műszaki, Budapest, 1972
 9. Dialogi o naukach technicznych, Wyd. Naukowo Techniczne, Warszawa, 1974
 10. Dialógusok a műszaki tudományokról, 2. átdolgozott és bővített kiadás, Műszaki, Budapest, 1974
 11. Épületgépészeti folyamatok, Műszaki, Budapest, 1975 (társszerző: Völgyes István)
 12. Dialoge über technische Prozesse, VEB Fachbuchverlag, Leipzig, 1976
 13. Modelowanie matematyczne w fizyce i technice, Wyd. Naukowo Techniczne, Warszawa, 1977
 14. Beszélgessünk a technikáról, Műszaki, Budapest, 1979
 15. Similitude and Modeling, Elsevier, Amsterdam, 1980
 16. A számítógép tegnaptól holnapig, Műszaki, Budapest, 1987
 17. Képes Diáklexikon - Technika, Minerva, Budapest, 1989 (főszerkesztő)
 18. A számítógép-technika története (1760-1960), Technika ELTE, Budapest, 1993
 19. Komputervilág, Móra könyvkiadó, Budapest, 1995
 20. Magyar Nagylexikon 1...19 (technika, informatika címszavak) MNL Kiadó, Budapest, 1993-2004.
 21. A technika kincsestára. Álom és valóság Verne műveiben. CD (társszerző) Enciklopédia Humana, Budapest, 2004.
 22. Kronológiai lexikon (technika, informatika címszavak) MNL Kiadó, Budapest, 2006.

Tankönyvek

 1. Technika I., Tankönyvkiadó, Budapest, 1978
 2. Technika II., Tankönyvkiadó, Budapest, 1979
 3. Technika és rendszer, Tankönyvkiadó, Budapest, 1980
 4. Technika I., Tankönyvkiadó, Budapest, 1981
 5. Technika és energia I., Tankönyvkiadó, Budapest, 1982
 6. Technika II., Tankönyvkiadó, Budapest, 1982
 7. Tanári segédkönyv a gimnáziumok I.-II. osztályához, OPI, Budapest, 1984
 8. Tanári kézikönyv a gimnáziumi TECHNIKA I. osztályához, Tankönyvkiadó, Budapest, 1986
 9. Technika és energia II., Tankönyvkiadó, Budapest, 1986
 10. Ember és technika I., Tankönyvkiadó, Budapest, 1987
 11. Rendszer és modell I., Tankönyvkiadó, Budapest, 1987
 12. A gimnáziumi nevelés és oktatás terve: Technika és informatika. (Szerk. Szücs Ervin), Országos Pedagógiai Intézet, Budapest, 1989
 13. Rendszer és modell II., Tankönyvkiadó, Budapest, 1990
 14. Rendszer és modell I., Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996
 15. Informatika alapismeretek, Szolnoki Főiskola, Szolnok, 1999
 16. Modellezés elmélete és gyakorlata, Szolnoki Főiskola, Szolnok, 2000
 17. Modellezés matematikai alapjai, Szolnoki Főiskola, Szolnok, 2000
 18. Szövegszerkesztés Word´97, Szolnoki Főiskola, Szolnok, 2000

Könyvek lektorálása

 1. A kibernetika filozófiai problémái, Gondolat, Budapest, 1963
 2. Arszejev: Földgáztüzelés, Műszaki, Budapest, 1967
 3. Fényes I.: Termosztatika és termodinamika, Műszaki, Budapest, 1968
 4. A mérnök (LIFE sorozat), Műszaki, Budapest, 1973
 5. Rasztrigin: A véletlen világa, Műszaki, Budapest, 1973
 6. Adler - Markova - Granovszkij: Kísérletek tervezése, Mir (Moszkva) - Műszaki, Budapest, 1977
 7. Az energia (LIFE sorozat), Műszaki, Budapest, 1977
 8. Petrovics, N.: Az információról mindenkinek MIR (Moszkva) -, Műszaki, Budapest, 1977
 9. Lovász - Gács: Algoritmusok, Műszaki, Budapest, 1978
 10. Zalotai - Seres - Fejes: FORTRAN programok fizikai-kémiai feladatok megoldására, Műszaki, Budapest, 1978
 11. Gilde - Altrichter: A józan ész furcsaságai, Műszaki, Budapest, 1981
 12. Fekete J.: Technika munkatankönyv az általános iskola 4. osztálya számára, Tankönyvkiadó, Budapest, 1981
 13. Déri J.: Műszaki ábrázolás, Tankönyvkiadó, Budapest, 1984
 14. Szőke József: Barátunk a számítógép, Magyar Úttörők Szövetsége, Budapest, 1985
 15. Bérczi Sz.: Anyagtechnológia I., Tankönyvkiadó, Budapest, 1985
 16. Magyarok a természettudomány és a technika történetében -, MTESZ OMIKK, Budapest, 1986
 17. Horváth Árpád: A tűzgéptől a gázturbináig, Műszaki, Budapest, 1986
 18. Déri J.: Géprendszertan, Tankönyvkiadó, Budapest, 1986
 19. Karácsonyi Rezső: És teremté az ember..., Tankönyvkiadó, Budapest, 1988
 20. Endrei Walter: A programozás eredete, Akadémiai, Budapest, 1992
 21. Cambridge Enciklopédia magyar kiadása technika címszavak, MAECENAS, Budapest, 1992
 22. Kőrösné Mikis Márta: Játsszunk együtt ... informatikát!, Calibra, Budapest, 1993
 23. Iskolatejálló dobozokká vált filozófia, Számítástechnika, Budapest, 1993
 24. Magyar Nagylexikon 1...19 (technika, informatika címszavak) MNL Kiadó, Budapest, 1993-2004.
 25. Kőrösné Mikis Márta: A digitális írástudás gyermekkori megalapozása, Országos Közoktatási Intézet, 2006.
 26. A Magyar Nyelv Nagyszótára, MTA, Budapest, 2006.

 

Szakcikkek - tanulmányok

 1. Szabadegyházi Szeszgyár HK-CW tüzelése, HŐKI, Budapest, 1956
 2. Üzemi tapasztalatok lángcsöves kazánok szénportüzelésével, Energia és Atomtechnika, X. évf. p. 633., Budapest, 1957
 3. Beszámoló jelentés (üzemi gyakorlatról), BME, Budapest, 1958
 4. Az őrölt szén szemcseszerkezetének néhány kérdése, Energia és Atomtechnika, XI. p. 160., Budapest, 1958
 5. Szénörlőmalmok vizsgálata, Energia és Atomtechnika, XII. 9. p. 554, Budapest, 1959
 6. Szénörlőmalmok üzemi vizsgálata, Műszaki, Budapest, 1959
 7. Salakolvasztó tüzelés, Energia és Atomtechnika, XIII. p. 9., Budapest, 1960
 8. Ipari kazántípusok a Szovjetunióban I., Energia és Atomtechnika, XIV. 12. p. 517., Budapest, 1961
 9. Ipari kazántípusok a Szovjetunióban II., Energia és Atomtechnika, XV. 3. p. 113., Budapest, 1962
 10. A Műszaki kutatás módszeréről, Energia és Atomtechnika, XVI. p. 403, Budapest, 1963
 11. Szénporégés reakciókinetikai állandóinak meghatározása, Energia és Atomtechnika, XVI. p. 7., Budapest, 1963
 12. A korszerű hőerőművek és a termodinamika, Fizikai Szemle, XIII. p.354., Budapest, 1963
 13. Bevezetés az égéselméletbe, Energia és Atomtechnika, XVII. 5. p. 237, Budapest, 1964
 14. Hőátadás számítása kazántűzterekben, Energia és Atomtechnika, XVII. 8. p. 372, Budapest, 1964
 15. Aerodinamika sesztigrannoj topki pri szsiganii burüch uglej, Kandidátusi értekezés, V.T.I., Moszkva, 1965
 16. Új szénportüzelő-berendezés lángcsöves kazánokhoz, Élelmezési ipar, XIV. 4. p. 110., Budapest, 1960
 17. A transzportelmélet alkalmazása tüzelési folyamatok kutatásában, Energia és Atomtechnika, XVIII. p. 241, Budapest, 1965
 18. Párhuzamos turbulens sugarak kölcsönhatása, Energia és Atomtechnika, XVIII. p. 91, Budapest, 1965
 19. A Bánhidai Erőmű 320 t/ó kazánjai tűzterének és égőinek modellvizsgálata, Villamosenergiaipari Kutató Intézet, 1965. (p.216-228.)
 20. Előszó Lavrov - Surügin: Az égés- és gázosításelmélet c. könyv magyar kiadásához, Műszaki, Budapest, 1965
 21. Vzaimodejsztvie sztruj pervicsnogo i vtoricsnogo potoka i vlijanije ego na polozsenije fakela, Teploenergetika, XII. p. 86., Moszkva, 1965
 22. Tüzelőanyagok aktiválási energiájának számításáról, Energia és Atomtechnika, XIX. p. 106., Budapest, 1966
 23. A Bánhidai II. Erőmű tűztérmodellezése, Energia és Atomtechnika, XIX. p. 377., Budapest, 1966
 24. A szénhidrogén tüzelőanyagok égésének jellemzői és azok meghatározása, VEIKI, Budapest, 1967
 25. Szénhidrogén tüzelőanyagok égésének jellemzői I., Ipari Energiagazdálkodás, VIII. p. 241, Budapest, 1967
 26. Szénhidrogén tüzelőanyagok égésének jellemzői II., Ipari Energiagazdálkodás, VIII. p. 271, Budapest, 1967
 27. Turbulens olajlángok szerkezete, Ipari Energiagazdálkodás, VIII. p. 59., Budapest, 1967
 28. Előszó Arszejev: Földgáztüzelés c. könyvének magyar kiadásához, Műszaki, Budapest, 1967
 29. matricsnom szposzobe preobrazovanija razmernosztyej, Teploenergetika XIV. p. 65., Moszkva, 1967
 30. Szénhidrogén tüzelőanyagok égésének jellemzői III., Ipari Energiagazdálkodás, IX. p. 25., Budapest, 1968
 31. Similarity Method in Combustion Techniques, Acta Technica 66. 1-3. p. 85., Budapest, 1969
 32. A hasonlósági módszer a tüzeléstechnikában, VEIKI 20 éves, p. 127., Budapest, 1969
 33. Balance Equations of Suspended Sediment Transport, Acta Technica, 69. 1-2. p. 3., Budapest, 1970
 34. On the Interchangebility of Combustibly Gases, IGU, Moszkva, 1970
 35. Az elmélet szerepe a tüzeléstechnikai gyakorlatban, Energia és Atomtechnika, XXIII. p. 545, Budapest, 1970
 36. A tüzeléstechnikai folyamatok vizsgálatáról, Energiagazdálkodás, XI. 11. p. 507., Budapest, 1970
 37. A mikroklíma hasonlósági feltételei, Épületgépészet, XX. 3. p. 106., Budapest, 1971
 38. A transzportelmélet gáztechnikai, épületgépészeti vonásai, MTESZ Konferencia kiadvány, 20., Salgótarján, 1971
 39. A mikroklíma hasonlósági feltételei, Akadémiai, Budapest, 1972
 40. Empirikus függvény, Építési kutatásfejlesztés p. 65, Budapest, 1972
 41. Számítástechnika eszközeinek alkalmazása és a termelésirányítás, MATE szimpozion kiadvány, Budapest, 1972
 42. Römpp Kémiai Kislexikon (egyes címszavak), Műszaki, Budapest, 1972
 43. A hasonlósági módszer és építőipari alkalmazása, Építéstudományi Intézet, Tudományos közlemények, Budapest 1972 (p.219-271.)
 44. Előszó és kiegészítés 'A mérnök' c. könyvhöz, Műszaki, Budapest, 1973
 45. A hasonlósági módszer és építőipari alkalmazása, Doktori értekezés, Budapest, 1974
 46. Tartószerkezetek matematikai és fizikai modellalkotásának néhány kérdése, Építési Kutatásfejlesztés 1-2. p. 2., Budapest, 1974
 47. A számítástechnika alkalmazásának kérdései a kutatásban és a tájékoztatásban, MTESZ, Budapest, 1974
 48. Adatbank rendszerek minikomputerrel, MTESZ, Budapest, 1974
 49. Adatbank előkészítés minikomputerrel, Építési Kutatásfejlesztés, p. 106., Budapest, 1975
 50. Az Építéstudományi Intézet számítástechnikai munkája, Építési Kutatásfejlesztés, p. 69., Budapest, 1975
 51. Minikomputerek és kazettás magnók építőipari felhasználása, Építésügyi Szemle XVIII. p. 205., Budapest, 1975
 52. Előszó és kiegészítés 'Az energia' c. könyvhöz, Műszaki, Budapest, 1977
 53. Technik als Unterrichtsfach mit Systemanschauung, Leuchtturm Verlag, Klagenfurt, 1978
 54. Technikai műveltség - technika tantárgy, A technika tanítása, XI. 4. p. 100., Budapest, 1979
 55. Miért tanulunk technikát?, Köznevelés, XXXV. p. 9., Budapest, 1979
 56. Rendszerelmélet vagy rendszerszemlélet, Magyar Tudomány LXXXV. 4. p. 290., Budapest, 1979
 57. A technika tantárgy audiovizuális információhordozó rendszere, OOK, Budapest, 1980
 58. A technikai műveltség - az általános műveltség szerves része, Kossuth, Budapest, 1980
 59. Miért tanítunk technikát?, A technika tanítása, XII. 1. p. 3., Budapest, 1980
 60. Technikai környezet, technikai műveltség, A technika tanítása, XII. 6. p. 167., Budapest, 1980
 61. Necessity and Drawbacks of Interdisciplinarity, Acta Geologica, 23. p. 117., Budapest, 1980
 62. A technika szakos tanárképzés célja és tananyagának koncepciója, Felsőoktatási Szemle, XXIX. 2. p. 96., Budapest, 1980
 63. A modellezés, Köznevelés, XXXIV. 9. p. 28., Budapest, 1978
 64. Mikroszámítógépek az iskolában, Pedagógiai Technológia, I. 3., Veszprém, 1980
 65. Microcomputers in schools, Educational Technology, 1980-1981 p. 40., Veszprém, 1981
 66. Technical Education as a frame for System Thinking, General Systems, XXVI. p. 261., Washington, 1981
 67. Technika tankönyv a gimnáziumok I. osztálya számára, Köznevelés, XXXVII., Budapest, 1981
 68. Podejscie systemowe a metoda podobienstwa w technice, Nauka technica systemy, Warszawa, 1981
 69. Iskolai és személyi mikroszámítógép alapú számítástechnikai rendszerek, OMFB 16-8006/1-T tanulmány, Budapest, 1981
 70. Mikrovücsszlitel'nüe masinü v skole, Pedagogicseszkaja Technologija 1980-81. p. 45., Veszprém, 1981
 71. A szakmai, az általános műveltség és a tanulmányi versenyek, Oktatáskutató Intézet, Budapest, 1982
 72. A számítógéppel segített oktatás fejlesztési irányai, OMFB 16-8109-It, Budapest, 1982
 73. Energia és technika, A technika tanítása, XIV. 4., Budapest, 1982
 74. Technika tankönyv a gimnáziumok II. osztálya számára, Köznevelés, XXXVIII. 29. p. 20., Budapest, 1982
 75. Vélemények és elképzelések a társadalomtudományi képzés megújításáról, OPI p. 94-102, 112-149, Budapest, 1982
 76. Technics, Culture and Education, Akadémiai, Philosophy and Culture, p. 127., Budapest, 1983
 77. TECHNISYST - gimnáziumok I. osztálya részére, OOK, Veszprém, 1983
 78. Warum wird in Ungarn Technik als Schul- und Studienfach unterrichtet, tu, 30., Klosterring, 1983
 79. Kultúra és technika, A technika tanítása, XV. 3., Budapest, 1983
 80. Könyvismertető (Kapolyi László 'Ásványi eredetű természeti erőforrások' c. könyvéről), Magyar Tudomány, XC. p. 244., Budapest, 1983
 81. Modulelvű taneszköz-rendszer, Pedagógiai Technológia, IV. 2. p. 1., Veszprém, 1983
 82. Mi lett volna, ha … (Jedlik Ányos német gyáros), RTV - Minerva, Budapest, 1983
 83. Szellőzőkút, VI. Fűtés- és légtechnikai konferencia kiadványa, Budapest, 1970
 84. Az ipariforma tervezés széleskörű elterjesztésének rendszerszemléletű megközelítése, OMFB, Budapest, 1984
 85. Gáztechnikai kézikönyv, Rendszertechnika c. fejezet, Műszaki, Budapest, 1984
 86. Rendszerszemlélet a technika tantárgyban, Tankönyvkiadó, Budapest, 1984
 87. A pedagógusképzés és a társadalmi igények, JPTE, in: Dolgozatok a nevelés köréből, 2., Pécs, 1985
 88. A pedagógusképzés tartalma és a társadalmi igények, OPI, in: "Az ált. képző iskolák …" p. 157., Budapest, 1985
 89. A számítógép és az iskolai környezet összekapcsolása, XXII. Nyári Pedagógiai Egyetem, Szeged, 1985
 90. A technikai nevelésről, Baranyai művelődés, 3. p. 42. (MTA - EKB), Pécs, 1985
 91. Tervezet a TECHNIKA fakultáció programjára, OPI, Pécs, 1985
 92. Robottechnika és kultúra, Acta Philosophica 12. p. 193., Budapest, 1985
 93. Robotok és interfészek (in: A középiskolai fizikatanítás évkönyve 1985), HORIZONT - MTESZ, p. 85., Budapest, 1985
 94. Robotok és interfészek, A technika tanítása, XVII. 5. p. 138., Budapest, 1985
 95. Szoderzsanie podgotovki pedagogicseszkih kadrov i obscsesztvennüe potrebnosztyi, Akademia Pedagog. Nauk SzSzSzR i OPI VNR, Moszkva, 1985
 96. Általános műveltség és mikroelektronika, Magyar Elektronika II. 6. p. 67., Budapest, 1985
 97. Kultúra és technika, Társadalmi Szemle, XI. 10. p. 101., Budapest, 1985
 98. A PNK gimnáziumi technika-informatika fakultációjának tanterve, OPI, Pécs, 1986
 99. High School Education in Engineering and System Thinking, System Research Yearbook 1985, Moszkva, 1986
 100. Technicseszkoje voszpitanije i szisztemnoe müslénie, Nauka, Moszkva, 1986
 101. Technikai nevelés - közlekedési nevelés, Közlekedéspedagógiai füzetek 86/1-4. OKBT-OPI, Budapest, 1986
 102. Tervezet a rendszertechnikus képzés programjára, OPI, Pécs, 1986
 103. Javaslat a technika tanterv korrekciójára, A technika tanítása, XVII. 6. p. 168., Budapest, 1986
 104. Könyvismertető (Imre László 'Hőátvitel összetett szerkezetekben' c. könyvéről), Fizikai Szemle, XXXIV. 3-4. p. 158., Budapest, 1984
 105. Robotok és interfészek, Fizikai Szemle, XXXVI. 7. p. 261., Budapest, 1986
 106. Informatika az iskolában, Köznevelés, Budapest, 1986
 107. A számítógép az iskolában, Pedagógiai Szemle XXXVI. 3. p. 195, Budapest, 1986
 108. U progu wieku komputerow, Wychowanie Techniczne w Szkole, XXVI. 237. 3. 164, Warszawa, 1986
 109. A technika tantárgy fejlesztési és korrekciós koncepciója, OPI, Budapest, 1987
 110. Az általános technikai műveltség és a szakképzés, Szakképzési Szemle III. 3. p. 9., Budapest, 1987
 111. Az informatikai alapműveltség az általános és középiskolában, OPI, Budapest, 1987
 112. Computer at School, UNESCO, Szófia, 1987
 113. Technika, informatika, oktatás, OOK, Veszprém, 1987
 114. Iskola: informatika és technika?, Pedagógiai Technológia VIII. 3. p. 12., Veszprém, 1987
 115. Technika, műveltség, politika, Propagandista, XI/6. p. 77., Budapest, 1987
 116. A technika - közismereti tárgy, Pedagógiai Technológia, IX. (1988) 1. p. 7., Veszprém, 1988
 117. Közlekedési rendszer és algoritmikus gondolkodás, OKBT - Tanítóképző, Kaposvár, 1988
 118. Vücsiszlitelnaja masina v skole, (Pedagogicseszkije obozrénije, Budapest, 1988
 119. Vitafórum Felsőoktatási Szemle, 1988. 4. p. 252., Budapest, 1988
 120. Az informatika oktatása a Szovjetunióban, Pedagógiai Technológia IX.(1988) 4. p. 84., Veszprém, 1988
 121. A technika és az emberiség globális fejlődése, MSzMP KB Társadalomtudományi Intézet, Budapest, 1989
 122. Prepodavanie tehniki i informatiki v VNR, SZU Pedagógiai Akadémia, Moszkva, 1989
 123. Technika, kultúra, ksztalcenie, Prakszeologia 4 (105) p. 175, Warszawa, 1989
 124. A számítástechnikai alapműveltség tartalmi kérdései az ált. és a középfokú iskolában, Magyar Pedagógia, 1988/3, Budapest, 1989
 125. Umweltwirtschaft und Informatik in der allgemeinbildenden Techniklehre in Ungarn, GATWU & Internationale Arbeitskreis, Sonnenberg, 1990
 126. Allgemeiner Technikunterricht und Lehrerausbildung für die Gymnasien (Sekundarstufe 2), Technische Hochschule, Darmstadt, 1991
 127. Collegium Technicum Hungaricum (Tempus), TH, Darmstadt, 1991
 128. Ein ungarischer Ingenieur und der Technikunterricht, arbeiten + lernen, Hamburg, 1991
 129. Informatik und Technikunterricht, arbeiten + lernen, Hamburg, 1991
 130. Studienordnung für das Unterrichtsfach Technik an der Technische Hochschule Darmstadt, Technische Hochschule, Darmstadt, 1991
 131. Systemanschauung und Techniklehre, tu (Technik im Unterricht), Klosterring, 1991
 132. Technika az oktatásban - nemzetközi konferencia Finnországban, Iskolakultúra I. évf. 5. sz., Budapest, 1991
 133. Gyermeklexikon technika címszavak, Móra, Budapest, 1992
 134. School Technology Education in Hungary in: From Nordic to Global Models, (TE Conf.) National Course of Education Course Centre, Helsinki, 1992
 135. Technika, kultúra és oktatás, OMIKK (Magyarok szerepe, III. Tud. találkozó, Budapest, 1992
 136. Gyermeklexikon (technika címszavak) kiegészítés, Móra könyvkiadó, Budapest, 1992
 137. Informatics and Technology Education, MEDACTA 93 - Vysoká Skola Pedagogická, Nyitra, 1993
 138. Technikai műveltség nélkül nincs társadalmi haladás, In: Rendszerváltás az oktatástechnológiában, HUNDIDAC - OMIKK, Budapest, 1993
 139. Technology Education and its Mission, MEDACTA 93 - Vysoká Skola Pedagogická, Nyitra, 1993
 140. Ungarische Ehrfahrungen für die Entwicklung des Eurocurriculums, EGTB, Innsbruck, 1993
 141. Curriculum Development in Hungary in: Technology Education p. 199, TU Institut für Arbeitslehre, Berlin, 1993
 142. Systemansatz und technische Bildung, TH, Darmstadt, 1994
 143. Systemansatz und technische Bildung, in: Festschrift für Ákos Paulinyi, Verlag für Geschichte der Naturwissenschaft u. Technik, Stuttgart, 1994
 144. Technological Literacy and Humanization in Technology Education in School and Industry, Springer Verlag, Berlin, 1994
 145. Tézisek a műveltségkép szerkezetéről, Iskolakultúra IV. 5. p. 32…37, Budapest, 1994
 146. Technological Literacy in Hungary, UNESCO, Brüsszel, 1995
 147. A technikai műveltség helye az általános műveltségben és az iskolai oktatási rendszerben Iskolakultúra, V., 1995. 8-9. p. 44-49., Budapest, 1995
 148. Ajánlások a digitális írástudás megalapozásához, Tanító, XLIV., 2006. 7. p.12.

Újságcikkek

 1. A technika, mint tantárgy, Műszaki, Budapest, 1979
 2. Technika és kultúra, Magyar Nemzet, Budapest, 1980
 3. Technika és műveltség, NÉPSZABADSÁG, Budapest, 1981
 4. Számítástechnika, technika, kultúra, NÉPSZABADSÁG, Budapest, 1984
 5. Technika az iskolában, TECHNIKA XXVIII. 9. p. 11., Budapest, 1984
 6. A komputerkor küszöbén, NÉPSZABADSÁG, karácsonyi szám, Budapest, 1985
 7. Technika és számítógép 01., TECHNIKA XXIX. 4. p. 16., Budapest, 1985
 8. Technika és számítógép 02., TECHNIKA XXIX. 5. p. 16., Budapest, 1985
 9. Technika és számítógép 03., TECHNIKA XXIX. 7. p. 15., Budapest, 1985
 10. Technika és számítógép 04., TECHNIKA XXIX. 9. p. 21., Budapest, 1985
 11. Technika és számítógép 05., TECHNIKA XXIX. 10. p. 12., Budapest, 1985
 12. Technika és számítógép 07., TECHNIKA XXIX. 12. p. 19, Budapest, 1985
 13. Robotok a valóságban, TECHNIKA XXIX. 9. p. 1-2., Budapest, 1985
 14. Technika és számítógép 09., TECHNIKA XXX. 3. p. 16., Budapest, 1986
 15. Technika és számítógép 10. TECHNIKA, XXX. 4. p. 15., Budapest, 1986
 16. Technika és számítógép 11., TECHNIKA XXX. 5. p. 16., Budapest, 1986
 17. Technika és számítógép 12., TECHNIKA XXX. 6. p. 18., Budapest, 1986
 18. Útban az ember nélküli gyár felé, Élet és tudomány, 27., Budapest, 1984
 19. Műveltség vagy "computomania", Impulzus II. (XLI.) 15. p. 20., Budapest, 1986
 20. Informatika - társadalom - család, NÉPSZABADSÁG 1987. karácsonyi szám, Budapest, 1987
 21. Mi köze a számítógépnek a műveltséghez? (riport) Németh Ferenc (készítette), Élet és Tudomány XLIII. (1988) 12. p. 360., Budapest, 1988
 22. Számítanak a számítógépek?, Technika Magazin p. 59., Budapest, 1986
 23. Zavar a technikában - még egyszer, Magyar Hírlap, Budapest, 1989
 24. Miért voltam, vagyok és maradok kommunista?, Új fórum I. 11. p. 20…21, Budapest, 1989
 25. A kor követelményeihez kell igazítani a technika tanítását (Beszélgetés Sz.E.-vel) riporter Novák Gábor, Köznevelés XLV. 12., Budapest, 1989
 26. Őrizzük meg arcunkat, Szabadság III. évf. 18. sz., Budapest, 1991

Tudományos ismeretterjesztés

 1. Beszélgessünk a technikáról Városi, könyvtár, Hódmezővásárhely, 1980
 2. TV. Fiatalok órája, MTV, Budapest, 1983
 3. Számítógép az iskolapadon, Magyar Rádió, Budapest, 1984
 4. Napközben, Magyar Rádió, Budapest, 1985
 5. Perpetuum mobile, MTV, Budapest, 1986
 6. A számítógép - múlt, jelen, jövendő, TIT Szabadegyetem, Budapest, 1987
 7. Robotok uralma?, TIT Szabadegyetem, Budapest, 1987
 8. A számítógép tegnaptól holnapig - a mában, NJSzT Publikációs és Terminológiai Bizottság, Budapest, 1988
 9. Információ, informatika és technika az őskortól napjainkig, TIT Szabadegyetem, Budapest, 1988
 10. Modell és információ, TIT Szabadegyetem, Budapest, 1988
 11. Rendszerek a technikában, TIT Szabadegyetem, Budapest, 1988
 12. Tanári továbbképző és tanulmányi verseny, Komárom megyei Pedagógiai Intézet, Tata, 1988
 13. A modellezésről, MTV, Budapest, 1970
 14. Holtig tanulunk?, Vitaműsor III. rész Magyar Rádió, Budapest, 1979
 15. Technikáról tanítóknak, TIT, Nyíregyháza, 1980
 16. Mit ránk hagytak a századok, Magyar Rádió, Budapest, 1980
 17. Aki dudás akar lenni, Magyar Rádió, Budapest, 1980
 18. Technika vagy politechnika, Magyar Rádió, Budapest, 1981
 19. Beszélgetés a számítástechnikáról, MTV, Budapest, 1984
 20. Mire jó a számítógép?, Úttörő tábor, Csillebérc, 1985
 21. Programozni vagy használni?, Úttörő tábor, Csillebérc, 1986
 22. Technika és számítógép, Baranya m. Úttörő technika-szaktábor, Sikonda, 1986
 23. Tanakodó a technika oktatásáról, Magyar Rádió, Budapest, 1986
 24. Gondolkodó, MTV, Budapest, 1987
 25. Honnan jött és hová tart a technika?, TIT Szabadegyetem, Budapest, 1987
 26. Alkalmi tudósklub, Magyar Rádió, Budapest, 1987
 27. Gondolkodó, MTV, Budapest, 1987
 28. Gondolkodó, MTV, Budapest, 1987
 29. Humán-reál 100 percben, Magyar Rádió, Budapest, 1987
 30. Szerpentin - az INTART-ról, Magyar Rádió, Budapest, 1987
 31. A számítógép tegnaptól holnapig, Tanítóképző Főiskola, Kaposvár, 1988
 32. Korszerű oktatási eszközök alkalmazása a nevelő-oktató munkában, XII. ker. Tanács Művelődésügyi osztály, Budapest, 1988
 33. Gondolkodó, MTV, Budapest, 1988
 34. A technikai műveltségről, MTV Magiszter, Budapest, 1992

Vissza a Tartalomjegyzékhe