Szücs Ervin

Dialógusok a műszaki tudományokról

2., átdolgozott és bővített kiadás

MŰSZAKI KÖNYVKIADÓ, BUDAPEST, 1976

 Megjelent: 1976. július

"RENDSZERINT JOBBAN MEGGYŐZNEK MINKET AZOK AZ ÉRVEK,
AMELYEKRE MAGUNK JÖTTÜNK RÁ, MINT AZOK, AMELYEK MÁSOKNAK JUTOTTAK ESZÜKBE."
PASCAL

Szakmailag ellenőrizte:
Fényes Imre
a fizikai tudományok doktora,
egyetemi tanár

A grafikákat készítette:
Gábor Éva
grafikus


© dr. Szücs Ervin, 1970
ETO: 001.61: 53/54
ISBN: 963 10 1213 1
Felelős kiadó: SOLT SÁNDOR igazgató
Felelős szerkesztő: GULLER JÁNOSNÉ villamosmérnök
Stíluslektor: SINGER GYÖRGYNÉ
Műszaki vezető: Hegedűs Ernő
Műszaki szerkesztő: Veress Károly
Borítóterv: Szabó János

A könyv formátuma: AK-40 - Ívterjedelem: 12,375 (A5)
Ábrák száma: 27 - grafikák száma: 55
Példányszám: 3000 - Papírminőség: 80 g ofszet
Betűcsalád és méret: times monó petit (a CD-n VERDANA 14)
Azonossági szám: 60 714 - MŰ: 2279-k-7678
Készült az MSZ 5601-59 és 5602-55 szerint
75-2433 - Szegedi Nyomda

Előszó  -  Tartalom