Levél az Olvasóhoz
"Minthogy itt az ideje, hogy befejezzük beszélgetésünket, csak még egy kéréssel fordulok Hozzád. Ha nagyobb nyugalomban ismét átgondolod fejtegetéseimet és közben olyan nehézségekre és ellenvetésekre bukkansz, melyeket nem cáfoltam meg kielégítő módon, bocsáss meg hibámért; egyrészről az eszme újdon volta, másrészről szellemem gyengesége, végül a tárgy nagysága miatt."
GALILEI
Tisztelt Olvasóm!

Türelmet és segítséget kértem a legelső beszélgetésünkön, és mindkettőt megkaptam. Bizonyítja ezt, hogy idáig eljutottunk, végigkövetve a nem éppen üdítő gondolatmeneteket is. A könyvnek ugyan a végére értünk, de témája még korántsincs lezárva. Számos olyan terület maradt ki beszélgetésünkből, amelyeken bizonyára hasonló sikerrel használható fel a transzportelméleti szemléletmód. Ezzel a szemléletmóddal olyan tudós ismertetett meg, akinek nevéhez fűződik az elmélet következetes kiépítése és egzakt megalapozása: FÉNYES Imre professzor. Tulajdonképpen Ő inspirált e könyv megírására, és - e levél kivételével - lektora is volt a szövegnek. Ennek köszönhetem, hogy a népszerűsítésre és egyszerűsítésre való törekvés nem juttatott a vulgarizálás zsákutcájába.

A könyv formája - dialógus. Távol álljon tőlem még a gondolata is annak, hogy PLATÓN, GALILEI vagy akár az újabb "dialógusirodalom" babérjaival akarnék ékeskedni. Úgy éreztem azonban, hogy ez a hangvétel, - amely nagyon sok esetben ténylegesen lefolyt beszélgetéseket is tükrözött - közvetlenebb és így a célnak jobban megfelel. A választott formával nem a platóni, hanem a Galilei féle tárgyalásmódot tekintettem példaképnek, amelyek ugyan szerkezetükben hasonlók, de tartalmukban éles különbség van közöttük. Ennek megfelelően a "vita" nem a filozófiai, társadalmi kérdések körül forgott. Célom az volt, hogy különféle műszaki szaktudományok speciális összefüggéseinek közös alapját, egységes szemléletét mutassam be, elősegítve ezzel a szakemberek együttműködését, a műszaki felsőoktatás egységes alapra helyezését, a közös, interdiszciplináris nyelv kialakulását. Nem a szakterületek speciális folyamatait, törvényeit kívántam részletesen elemezni. (Nincs olyan ember, aki valamennyi tárgyalt témában egyidejűleg szakember lehetne.)

A műszaki feladatok rendszerint valamilyen konkrét berendezéssel kapcsolatosak. A vizsgálat során jelentős idő- és költségmegtakarítást érhetünk el, ha előzetesen minél több információt szerzünk: tájékozódunk az irodalomban.

Az irodalomban való helyes tájékozódáshoz, a könyvek és cikkek "feldolgozásához" olyan rendszerező elvekkel kell rendelkezni, amelyek birtokában az egyes műszaki feladatok helye és egymással való kapcsolata világosan meghatározható. Az ilyen rendszerező elv lehetővé teszi az irodalom viszonylag gyors áttekintését és a koncepciózus válogatást, és arra is jó, hogy saját gondolatainkat, elképzeléseinket helyes irányba terelje, ezzel megóvjon súlyos hibák elkövetésétől. Ilyen rendszerező elv bemutatása mennyire sikerült, azt csak az Olvasó tudja eldönteni.

Nagy örömömre szolgált, hogy beszélgetéseink 1971. évi első kiadását követte a lengyel, majd a német fordítás és 1974-ben az is lehetővé vált, hogy - több helyen átdolgozva és jelentősen kiegészítve - másodszor is megjelenjen magyar nyelven. Mindezt az Olvasó érdeklődésének, aktív közreműködésének köszönhetem. Kritikáit és tanácsait követtem jelen kiadás sajtó alá rendezésekor. Előre is megköszönöm, ha szóban és írásban továbbra is felkeresnek észrevételeikkel.

Budapest, 1974. november

Szücs Ervin

Vissza: Beszélgessünk tartalomjegyzéke - HONLAP tartalomjegyzéke