V a r g a   D o m o k o s  G y ö r g y   h o n l a p j a

 

 

                    

 

 

 

Jelzőfüst

 

 

▼▼▼▼

 

(Egy hozzászólás margójára)

Kedves Orosz Ferenc, kedves Olvasó!

Mivel alapos megfontolásból kivonultam a politikai újságírásból, nem engedhetem meg magamnak, hogy szóban forgó témánkban a nyilvánosság előtt (számára) bővebb fejtegetésbe fogjak. Ezért kurtán-furcsán csak ennyit említenék meg: Bayer Zsolt cikkének lényegét nem érinti, hogy hibásan idézett és itt-ott bántóan pontatlanul fogalmazott. Aki még mindig az (amúgy Gergényiket kitüntető) Demszkyket lócitrommal dobáló fiatalokban látja az ország legfőbb – „nyilas” – veszedelmét; aki őket tekinti igazi szélsőségesnek, s nem érti meg, hogy a valódi, tényleges országrontók – tehát valóban veszedelmes szélsőségek – éppen azok, akiket nem ok nélkül lócitrommal dobálnak; nos az ilyen „értelmiségit” akármennyire is meghurcolták a múlt rendszerben, akármennyire is kedvelt tanárja (volt) akárkinek, a mostani romlott rendszer továbbéléséhez sokkal hathatósabban járul hozzá, mint azok, akiknek akár az utcán, akár az újságok oldalain épp őmiatta elborul a fejük. Kedves Feri Barátom, nagy szükség van – és főleg lesz – a Te higgadságodra is, nagyon becsüllek érte, kikezdhetetlen tisztességedért – ám nem kevésbé fontosnak vélem ügyelni arra, hogy mindig a valódi súlyán mérjük a dolgokat. (Hát persze hogy mindkét oldalon!)

Varga Domokos György

 

Bővebben lásd: http://www.gondola.hu/cikkek/58899

Orosz Ferenc, Varga Domokos György, Nyiri János:

A Bayer- és a Nyiri-cikkről, fajgyűlöletről, zsidózásról

 

 

 

▼▼▼

 

Ajándék Barimarinak

(Szőnyi Bartalos Máriának)

"...mi soha, de soha nem üldözzük a zsidót, soha nem üldözzük a cigányt, soha nem üldözzük a baloldalt! De nem tűrjük többé a csalást! Nem tűrjük többé a hazudozást, az önzést, a kivételezést, a gyűlölködést, és nem tűrjük többé, hogy csak azért, mert valaki zsidó, mert valaki cigány, mert valaki baloldali, mert valaki ezért vagy azért másságnak, kisebbséginek, hátrányos helyzetűnek, régi elvtársnak, újgazdagnak, vagy bármi másnak számít, ezért önző módon másokat, akár egy egész nemzetet kifoszthasson; hogy egy egész nemzetet becsaphasson; hogy brutális népveréséért másokat börtönbe juttathasson, maga pedig minden csalást, minden önkényt büntetlen megúszhasson; s végül azt sem hagyjuk - bárki legyen is az -, hogy valaki a szóval, az igével hókuszpókuszoljon, a maga beteges, a nép gyűlöletétől elboruló elmével büntetlenül és igaztalanul másokat vádolhasson gyűlölettel, fasizmussal, szélsőségességgel." 

vdgy

 

              

▼▼

 

(Új antiszemitizmus)

Sajnos „zsidókérdésben” mérhetetlenül sokat hazudtak az elmúlt hosszú évtizedekben, a világban s Magyarországon egyaránt. Leginkább azért sajnos, mert az emberi természetből fakadóan az igazságra érzékenyek – az elképesztő hazugságokra, „átkúrásokra" való ellen-reakcióként – már azt sem hiszik el, ami igaz (volt zsidóirtás!), illetve azt is elhiszik, ami köszönő viszonyban sincs a valósággal (modern vérvád).

   Nos, kétségkívül szerepet játszott  országunk legújabb dicstelen romlásában a zsidóságnak az a része, amely saját bőrét – olykor saját vagyonát, pozícióját –féltette s félti a mai napig mindentől, ami az ország, a magyarság mint nemzet
megerősödését szolgálhatná. Ám hihetetlenül káros egész jövőnkre nézve az az elnagyolt felfogás, amely ebben az egész történetben még mindig a zsidókra, a zsidóság egészére teszi a hangsúlyt, és nem arra, hogy ez a gyurcsányféle, egyszerre küldetéses, pragmatista, zsarnoki és szolgai, vérszemes és gyáva szellemiség az, amely hosszú évtizedek óta jellemzi köz- és elitgondolkodásunkat, s amely igazán hatékonyan teszi tönkre az országot. Ez az igazi átka Magyarországnak, s nem az a nyolcvan-százezer zsidó, illetve ennek valóban elvetemült kisebb-nagyobb töredéke.

   Drága jó barátaim, ha nem értenétek meg s nem fogadnátok el mondandóm lelkét-szellemét, értsétek meg legalább végtelen gyakorlatiasságát! Mégis, hogyan képzelitek? Ha egyszer hatalomra kerülne a – nevezzük így – a  mi oldalunk”, hogyan távolítanátok  el ellenségeiteket? Annak alapján-e, hogy ki a nemzetrontó, a hazaáruló, vagy annak alapján, hogy ki zsidó? Mit kezdenétek a nem zsidó hazaárulókkal? És mit kezdenétek a nem hazaáruló zsidókkal...? Na akkor mi a fontos?

 

 

(A miniszter tettestársai)

A felmondási időt számtalan bizalmi állásban éppen azért nem kell letölteni, mert ennek legelső pillanatától intézményi és egyéni érdek élesen elválik egymástól. A távozási szándékát csak fél év múltán bejelentő, de távozni csak újabb fél év múlva  szándékozó miniszternek bőven jutott és bőven jut még ideje  arra, hogy a pénzforrásokat a maga ilyen-olyan  hasznára-zsebére terelgesse-irányítgassa. Mindenki, aki tehetett volna s még tehetne ez ellen, ám mégis hagyja, tettestársnak tekintendő.

   Elszámoláskor...