Békaliliom    Bohócvirág    Hangafű    Kékgyökér     Ernyős madártej    Sülzanót    Vadrózsa    Katángkóró    


Asztrológia és a Bach virágcseppek

Többször és többen próbálták a virágesszenciák párosítását az asztrológiai jegyekhez, maga Edward Bach is kísérletet tett erre már a kezdettekkor, mikor megtalálta az első 12 gyógyírt, amelyeket publikációiban a "12 Gyógyítónak" nevezett el. Bach a 1930-as években úgy gondolta, mivel a virágesszenciák a lélek rezgéseire hatnak, ezért a horoszkóp képletben lévő bolygók közül elsődlegesen a Hold jegybeni elhelyézkedése adhat útmutatót a használandó esszencia kérdésében. Tehát a betegnek, vagy a segítségre szorulónak, ha ismerjük a születési időpontját és a horoszkóp képletét, azon belül a Holdjának - ami az érzelmek és az általános lelkivilág megjelenítője - jegybeni elhelyezkedését, akkor Edward Bach szerint a zodiákus jegyhez rendelt típusgyógyír szedése bizonyosan javulást hoz állapotában.

Peter Damian angol asztrológus volt végül az, aki egy átlátható rendszerbe foglalta és részletesen meg is indokolta az egyes állatövi jegyek és a 12 típusgyógyír kapcsolatát. Ő már nem ragaszkodott csak a Hold képletbeni figyelembevételéhez, kiemelte ellenben hogy a Nap és az Ascendens jegye is hasonló fontosságal bírnak.
Jómagam asztrológusként és Bach virágterápiás tanácsadóként ehhez még annyit tennék hozzá, hogy egy az aszcendensen álló bolygó is komolyan éreztetheti hatását, illetve a születési uralkodó elhelyezkedése avagy egy stellium - bolygóhalmozódás egy adott jelben - a képletben is utalhat arra, hogy a szülött lélektérképén az adott zodiákus jegy hangsúlyos, vagy bizonyos élethelyzetekben különösen hangsúlyos lehet.
A fentiek értelmében adunk rövid áttekintést a 12 típusgyógyírnek tartott Bach virágesszencia és a 12 állatövi jegy kapcsolatáról, asztrológiai és lelki összefüggéseiről.

Asztrológiai jegyek és típusgyógyírek táblázata


Zodiákus jegy Bach virágesszencia Jellemző lelkiállapot
Kos     Nebáncsvirág      Türelmetlenség
Bika      Tárnics      Kétségek és elbátortalanodás
Ikrek      Kékgyökér      Önbizalom és önértékelési hiány
Rák      Iszalag      Közönyösség vagy unalom
Oroszlán      Vasfű      Túlzott lelkesedés
Szűz      Kisezerjófű      Gyengeség
Mérleg      Szikárka      Döntésképtelenség
Skorpió      Katángkoró      Túlzott aggodalmaskodás
Nyilas      Apróbojtorján      Lelki gyötrődés vagy aggodalom
Bak      Bohócvirág      Félelem
Vízöntő      Békaliliom      Büszkeség vagy elkülönülés
Halak      Napvirág      Rémület


Asztrológiai jegyek és típusgyógyírek kapcsolata


A Kos ember energikus, lendületes, tüzes, vezető vagy katona típus, cselekedeteiben és gondolataiban gyors és heves. Ez a pozitív marsikus tettrekészség túlzott formájában agresszivitásba fordulhat, melynek veszekedés és kapkodás, a másikkal szemben tanusított türelmetlenség és sokszor balesetek a következményei. Gorombaságukkal sokszor elriasztják embertársaikat, melynek következménye lehet a magányosság.
A túlpörgött állapotok kiegyensúlyozására kiváló esszencia a Nebáncsvirág, amelynek segítségével a Kos ember toleránsabbá válik másokkal szemben, segít körültekintőbbé, megfontoltabbá és türelmesebbé lenni. Ez az esszencia az Elsősegélycsepp egyik alkotóeleme is.
A Bika ember megfontolt, anyagias, biztonságra törekvő, kényelmet szerető, gazdálkodó típus, az élet materiális élvezeteit előnyben részesítő (étel, ital, szex), természetet szerető jellem. Ezek a nyugodt vénuszi tulajdonságok azonban negatív megnyilvánulásban makacsságban, merevségben, túlzott anyagiasságban, pesszimizmusban és hitetlenségben, az élet metafizikai oldalának meg nem értésében nyilvánulnak meg. Az ilyen ember hajlamos az elbátortalanodásra és dolgainak feladására.
A szkeptikus, lehangolt és kétségbeesett állapotok kiegyensúlyozására megfelelő esszencia a Tárnics, amelynek segítségével a Bika ember optimistábbá válik. Általa erősödik az akarata, kitartása és dolgaiba vetett hite, másokba vetett bizalma és a céltudatossága.
Az Ikrek ember mozgékony, légies, kommunikatív, kereskedő típus, aki ha lehet mindenről szeretne információt gyűjteni és mindenkivel szeretne kapcsolatba kerülni. Érdeklődése szétáradó, az új az ismeretlen erősen vonzza. Ezek a pozitív kapcsolatteremtő merkúri tulajdonságok azonban túlzott formájában egy állandóan másokat kérdező és faggató, a dolgok felszínén megragadó, azokba mélyen el nem merűlő végül is önbizalom és koncentráció hiányos ember képét mutatják. Az ilyen ember fél elköteleződni és nem hisz igazán senkinek.
Ennek a bizonytalan és túlzott perfekcionizmusra törekvő állapotnak a kiegyensúlyozására rendeltetett esszencia a Kékgyökér, amelynek segítségével az Ikrek ember képessé válik saját belső hangjának meghallására és követésére, önálló döntéshozatalra. Az esszencia segíti az ő szellemi önállósodását és fejlődését.
A Rák ember érzelmes, érzékeny, fantáziadús, befelé forduló, védelmet és támogatást váró jellem. Az anyaság fontos téma életében (ő mint anya vagy saját anyjához való viszony), vezető szerepét családjában szereti kiélni. Ezek az érzelmes holdi tulajdonságok azonban negatívan átcsaphatnak cselekvést kerülő, közönyös, álmodozó és az irrealitás világába menekülő állapotba. A Rák ember kedélye eleve nagyon ingadozó, de olykor annyira félhet az érzelmi sérülésektől, hogy teljesen visszahúzódhat magányos "páncéljába".
Ennek a jelentől eltávolító állapotnak kiegyensúlyozására kiváló esszencia az Iszalag, amelynek segítségével a Rák ember képessé válik a tökéletlen valóság elfogadására, attól immáron nem elmenekül saját belső világába, hanem képessé válik annak alakítására. Ez az esszencia az Elsősegélycsepp egyik alkotóeleme is. (eszméletvesztés)
Az Oroszlán ember öntudatos, erős, tüzes, optimista, melegszívű, nagyvonalú és uralkodó típus. Ha belekezd dolgokba azt kitartóan és nagy lendülettel végzi, általában ő vezet és irányít másokat és igen kedveli a luxust a fényűzést. Ezek a pozitív alkotói energiák a Nap uralma alatt ha túlsúlyba kerülnek, akkor az Oroszlán ember könnyen basáskodóvá, vakbuzgóvá, ellentmondást nem tűrővé, intoleránssá válhat, társait teljesen elnyomhatja.
Ennek a látszólag másokért aggódó állapotnak a kiegyensúlyozására - amikor is az Oroszlán ember nem érti, miért nem követik ideáljaiban a többiek és miért van konfliktusa velük - megfelelő esszencia a Vasfű. A virágcsepp segít mások meggyőződésének tiszteletben tartásában, csökkenti a túlzott lelkesedést és az elvakultságot, ezáltal az Oroszlán embert óvja a túlvállalás kockázatától is.
A Szűz ember racionális, elemző, aprólékos, gyakorlatias és általában beosztott típus. Dolgait rendszerezetten és pontosan végzi, tetteiben az értelem elsődleges az érzelemmel szemben, befelé fordulásra hajlamos, szolgálatkész lélek. Ezek a fontos és precíz merkúri tulajdonságok negatív megnyilvánulásban gyengeséget, önérvényesítési problémákat, befolyásolhatóságot, másokért való önfeláldozást, túlzott engedelmességet eredményezhetnek, amikor is nem tud nemet mondani mások kérésére.
Ennek az állapotnak a kiegyensúlyozására, amikor a Szűz ember túlságosan a mások befolyása alatt él és dolgozik, kiváló esszencia a Kisezerjófű. Az esszencia erősíti az öntudatot , a saját célokért és feladatokért való kiállást és segít megszabadulni mások erőteljes avagy zsaroló befolyásától.
A Mérleg ember könnyed és határozott, kedves, társaság és művészetkedvelő, harmóniára törekvő, diplomata típus. Fontosak számára a párkapcsolat, vagy a társasági élet, a dolgok kiegyensúlyozása és az igazságosság. Amikor a Mérleg jellem kibillen a pozitív vénuszi állapotából, akkor válik jellemzővé rá a határozatlanság, habozás, döntésképtelenség, a dolgok túlzott mérlegelése, akár a szó szerinti egyensúlyvesztés, és szédülés.
Ennek a bizonytalan állapotnak a kiegyensúlyozására rendeltetett esszencia a Szikárka, amely lecsendesíti a Mérleg ember hangulatingadozásait, segíti a döntési képességét, világosságot és következetességet kölcsönöz a gondolatoknak, ezáltal lehetővé teszi a belső egyensúly újbóli elérését.
A Skorpió ember érzelmes, szenvedélyes, végletes, kitartó, nyomozó típus. Ha valaki vagy valami mellett elkötelezi magát, tűzön-vizen keresztül eléri. Számára nincs közömbösség vagy középút, életét feketén vagy fehéren éli. Ez a magával ragadó és vonzó marsikus és plútói jellem negatív megnyilvánulásában birtokló, féltékeny, ellenőrző és irányító emberré vállhat. Kétségbeesésében és túlzott aggódásában nem riad vissza mások manipulálásától és érzelmi zsarolásától sem.
Ennek a furcsa, látszólag a másikért aggódó, de valójában a szeretet iránt áhítozó állapotnak a kiegyensúlyozására rendeltetett kiváló esszencia a Katángkóró. A virágcsepp segíti a Skorpió embert az önsajnálat és a sértődékenység lecsendesítésében, az önzetlen és valódi szeretet kifejlesztésében, az emberi kapcsolatok megtisztításában.
A Nyilas ember lelkesedő, tüzes, elfogadó és megértő, társasági ember, aki a hit és a spirituális dolgok iránt is fogékony, jobbára tanító vagy pap típus. Könnyen barátkozó és mozgékony, szeret utazni, kalandokat átélni, életében a világnézeti kérdések vagy a filozófia fontos kérdések. Ez a humoros jupiteri jellem, amikor gondjai és lelki gyötrődései keletkeznek, sokszor tökéletesen képes elrejteni azokat a vidámság álarca mögé. Konfliktuskerülésében gondtalannak játsza meg magát, sokszor valamilyen pótcselekvésbe is menekülve: alkohol, drog, munka, buli.
Ennek az őszintétlen és belső feszültségekkel terhes állapotnak a kiegyensúlyozására megfelelő esszencia az Apróbojtorján, mely a Nyilas embert természetesebbé, nyitottabbá és őszintébbé teszi. Segíti a konfliktusokkal való szembenézést és a kellemetlen helyzetek elviselését, mely elvezethet a belső békéjének kialakításához.
A Bak ember céltudatos, kitartó, előrelátó, meggondolt, materiális, tudós típus. Az akadályok elöl nem hátrál meg, nagy az akaratereje és önmagát is erős kontroll alatt tudja tartani. Ez az ambiciózus szaturnuszi jellem azonban, hajlamos a hidegségre, befelé fordulásra, olykor túl komolyan veszi saját magát és az életet is. Ilyenkor elveszíti lelkesedését és humorát, materiális vagy személyes jellegű félelmek kerítik hatalmába, melyek alapvetően kisebbségi érzéseiből táplálkoznak, és akadályozzák tennivalói előrehaladtában.
Ennek az állandó valamitől való olykor irracionális félelemnek a kiegyensúlyozására kiváló esszencia a Bohócvirág. Ez a virágcsepp bátrabbá teszi a Bak embert, aki tudja mit akar és immár nem fél attól, hogy azt esetleg nem kapja meg. Lecsendesíti az eltúlzott vagy alaptalan félelmeket és segíti az ismeretlen helyzetekben való helytállást.
A Vízöntő ember határozott, eredeti, szabad, szokatlan vonásokkal rendelkező, újító, bohóc típus. A hagyományok gúzsba kötik, a szabadság, függetlenség és testvériség az ő igazi jelszavai. Ez a szabad szellemű és kreatív szaturnuszi és uránuszi jellem azonban, túlzott elkülönülésében hajlamos lehet az önmagával elégedett egyedüllétre, másokkal szembeni büszke és tartózkodó, gőgös magatartásra. Kerüli a vitákat, ám álláspontja túlzottan merev és hajlíthatatlan lehet.
Ennek az elszigetelt állapotnak a kiegyensúlyozására rendeltetett esszencia a Békaliliom, melynek segítségével a Vízöntő ember társaságkerülése és túlzott visszahúzódása normalizálódik. A virágcsepp leépíti az elmagányosodás belső okait és segít újra felvenni a kapcsolatot az emberekkel.
A Halak ember érzelmes, érzékeny, szeretetteljes, széplelkű, misztika iránt fogékony, művész típus. Melegszívű és romantikus lélek, akinek mások önzetlen segítése és elfogadása lehet az életcélja. Ezek a pozitív jupiteri és neptunuszi jellemvonások azonban, túlzott érzékenységbe is átcsaphatnak, amikor is a Halak annyira mimóza lelkűletű lesz, hogy hamar pánikba és rémületbe esik, esetleg neurózis vagy rémképek gyötrik.
Ennek a rettegéssel és pánikhelyzetekkel tarkított állapotnak a kiegyensúlyozására megfelelő esszencia a Napvirág, melynek segítségével a Halak ember ijedőssége normalizálódik, őt magát bátrabbá, hidegvérűbbé és nyugodtabbá teszi. Ez az esszencia az Elsősegélycsepp egyik alkotóeleme is.


Felhasznált irodalom: Hieronymus Bock Hagyományos Gyógynövényismereti Iskola - Bevezetés a Bach-virágterápiába 2009


Írta: Adamikné Juhász Nóra - Ituna Stúdió 2015
Konzultáció kérés ( kedd és csütörtök ) telefonon: +36 209193605 vagy emailben: junora@t-online.hu
Minden jog fenntartva © Ituna Stúdió 2013   Tel.: +36/20 9193605.