Teniso teniso, sporto, batilo, kordo, pilko

Hejmo
Komputilaj programoj
- Interreto
Lingvoj - Esperanto
Teniso
Mendo
El^suto
Oftaj demandoj
Ligoj
Pri AbonaSoft
 
[unikodo] [cx] [c`] [^c]

^Cu vi sciis ke eblas multobligi la vivoda~uron de la kordoj de via tenisbatilo?

La kordaro de via batilo rompi^gas ^car la vertikalaj kaj la horizontalaj kordoj segas unu la aliajn. Specialaj plastaj (polietilenaj) "puloj", lokigitaj je la kruci^go de la kordoj malhelpas tiun segadon.
  Per diverskoloraj puloj (travideblaj, nigraj, bluaj, flavaj...) vi povas e^c desegni simbolojn sur vian kordaron (ekzemploj).

  Mendi

  --------------------------------------------------------------

  Kiu gajnis Wimbledon-on en 1990?
  La programo SoftMemor enhavas anka~u demandaron pri teniso.
   

  Speciala pilko por pli rapide lerni tenisludi

  Pli granda kaj malrapida pilko per kiu komencantoj povas fari longajn interbatadojn kaj progresi pli rapide.
   

  Prezoj :

  120 puloj   3 EUR|$3|2   GBP|4 CAD|5 CHF|300 HUF|
  Lokigilo    1 EUR|$1|0.5 GBP|1 CAD|1 CHF|200 HUF|
  Pilko       - EUR|$-|-   GBP|- CAD|- CHF|800 HUF|
  Sendokostoj 2 EUR|$2|1.5 GBP|3 CAD|3 CHF|250 HUF| 
   

  Mendi

  Se vi konsideras tiun pa^gon interesa, informu viajn geamikojn pri ^gi.
   
   

  Teniskursoj en esperanto, hungara, a~u franca lingvo

   
  • ^Ciuj niveloj 
  • Individue a~u en etaj grupoj 
  • Per moderna metodo kun  diplomita tenisinstruisto 
  • En Budape^sto apud la ponto Pétôfi a~u aliloke la~u interkonsento 


  Anonci^go: (+36 1) 217 3912, 06 30 6510208,