Tenisa mendilo

--------------------------------------------------------------
AbonaSoft tenisa mendilo

Nomo: .........................
Adreso: .................................
Adreso por fakturo: [ ] Sama  [ ] Alia: ........................
Telefono: ............
Retpoŝto: ....................

120 puloj    ... x  3 EUR|$3|2   GBP|4 CAD|5 CHF|300 HUF| = ...
Koloroj:     ... travidebla, ... nigra, ... blua, ... flava
Lokigilo     ... x  1 EUR|$1|0.5 GBP|1 CAD|1 CHF|200 HUF| = ...
Pilko        ... x  - EUR|$-|-   GBP|- CAD|- CHF|800 HUF| = ...
Sendokosto          2 EUR|$2|1.5 GBP|3 CAD|3 CHF|250 HUF|   ...
Sumo:                                                      ....

Pagomanieroj:
 [ ] UEA konto: slmn-l de Thierry SALOMON (peranto-listo ĉe uea.org)
 [ ] Ĉeko el la eŭrozono je la nomo de Thierry SALOMON
 [ ] Hungara poŝta ruĝa enlanda ĉeko (klarigoj)
 [ ] Hungara poŝta postricevo-pago (utánvétel +150 HUF)
 [ ] Konverteblaj monbiletoj inter du poŝtkartoj
     en "rekomendita" letero
 [ ] Banka ĝiro: konto 10400171-01700129-00000000 Abonasoft Bt
      ĉe K&H Bank Rt HU-1013 Budapest  Krisztina krt. 37/a Hungarlando.
      IBAN: HU58 1040 0171 0170 0129 0000 0000
      Dato de la ĝiro: .........
 [ ] Poŝtamandato
 [ ] Alia: ...............................

AbonaSoft  Bakats u. 1/3 III.1.  HU-1093 Budapest Hungarlando
telefono: +36 1 217 3912
http://abonasoft.netfirms.com/tennisEo.html