Aboni/mendi la plenan version de la programo(j)

-------------------------------------------------------------
Mendoformularo por la komputilaj programoj de AbonaSoft

Programoj:
 [ ] SoftMemor (lernilo)     10 EUR|$10|2500 HUF| 6.5 GBP|15 CAD|15 CHF
 [ ] SoftNeuron (mensomapoj) 15 EUR|$15|2750 HUF| 7   GBP|18 CAD|18 CHF
 [ ] SoftMuzik*(vida muziko) 10 EUR|$10|2500 HUF| 6.5 GBP|15 CAD|15 CHF
 [X] Senpagaj iloj           SENPAGE
 [ ] La tri programoj        30 EUR|$30|5500 HUF|17   GBP|43 CAD|43 CHF
Sendomaniero kaj sendokostoj:
 [ ] Poŝte**(kompaktdisko)  +5 EUR|$+5|+300 HUF|+3   GBP|+7 CAD|+7 CHF
 [ ] Elektronike***          SENPAGE
     (Mi jam havas la JRE1.2.2 aù elŝutos ĝin kiel indikite)
Sumo:                        .. EUR|$..|.... HUF|..   GBP|.. CAD|.. CHF

Pagomaniero:
 [ ] UEA konto: slmn-l de Thierry SALOMON
      (listo de perantoj laù landoj che uea.org)
 [ ] Eŭrozona ĉeko je la nomo de Thierry SALOMON
 [ ] Banka ĝiro: 10400171-01700129-00000000 Abonasoft Bt,
                  ĉe K&H Bank Rt, HU-1013 Budapest, Krisztina krt. 37/a Hungarlando.
               IBAN kontonumero: HU58 1040 0171 0170 0129 0000 0000
 [ ] Poŝtmandato
 [ ] Hungara ruĝa enlanda ĉeko (helpo)
 [ ] Hungara postricevo-pago (utánvétel) +150 HUF
 [ ] Internaciaj Respond-kuponoj
     (informiĝu en la poŝtoficejo, kaj ne forgesu stampigi ilin).
 [ ] Konverteblaj monbiletoj inter du poŝtkartoj en registrita letero.
 [ ] aliaj pagmanieroj laŭ interkonsento: .............................

Kiel vi eksciis pri tiuj programoj?: ................................
Rimarkoj: ......................

Nomo: .........................
Adreso: .....................................
Fakturoadreso: [ ] kiel supre [ ] alia: ..............................
Retadreso: ...............  Telefonnumero: ..............
Operaciumo: [ ] Windows ... [ ] Linux .......
            [ ] Mac OSX     [ ] OS/2          [ ] Solaris

Se tiu mendo estas por donaci al iu alia, bonvolu indiki ties nomon: ................................
-------------------------------------------------------------
Rimarkoj:

*SoftMuzik funkcias nur sub Windows kaj Solaris kun la JRE 1.2
**Nur por Windows kaj Linux. La kompaktdisko enhavas la JRE 1.2 por tiuj du operaciumoj.
***Vi povas ŝpari la sendokostojn se vi elŝutas la Java Rultempan Medion (JRE) 1.2.2. Post la pago vi ricevos la plenan version de la programo(j) per retpoŝto (~300-700 Kb).

Liverado post ricevo de la pago. Per poŝto por Eŭropo ene de 5-7 tagoj, por aliaj landoj ene de 7-15 tagoj. Elektronika liverado ene de 1-3 labortagoj.

Rabatoj por plurkomputila uzo (lernejoj, oficejoj, firmaoj ktp...)

AbonaSoft
Bakats u. 1/3 III.1.
HU-1093 Budapest
tel +36 1 217 3912
http://abonasoft.netfirms.com