ABONASOFT KÖNYVSZOLGÁLAT - LIBROSERVO

 
 Tankönyvek
  -Eszperantó írásbeli nyelvvizsga (Akadémiai Kiadó)
   Személyes átvétel, postaköltség nélkül     2500 Ft x ...db = ... ÚJ!
   Ár postaköltséggel együtt
   (ajánlott, fizetés átutalással, vagy piros csekken)
    1 db = 3200 Ft, 2 db = 5960 Ft,             3 db = 8660 Ft  ...
   nagyobb tételben megbeszélés szerint
  -Esperanto de nivelo al nivelo - EGYNYELVÛ vizsgára
   (alap, közép, felsõ),két-két írásbeli feladatsor,
   laborfeladatok, szóbeli mintafeladatok    1800 Ft x ... db = ...
  -Oktató program magántanulóknak 3 CD-vel
   Gaál Ottó módszerével postaköltséggel együtt
   eszperantó, francia, angol, német, spanyol,
   olasz, orosz, holland, portugál,
   norvég, dán, svéd nyelvekbõl              21870 Ft x ...db = ... ÚJ!
  -Pasho post pasho chirkau la mondo (Kriszt) 2600 Ft x ...db = ...
  -Eszperantó nyelvkönyv (Zagreba metodo)      500 Ft x ...db = ...
  -Felkészülés az alapfokú E-ó nyelvvizsgára   990 Ft x ...db = ...
  -Felkészülés az középfokú E-ó nyelvvizsgára 1990 Ft x ...db = ...
  -Összefoglaló Eszperantó nyelvtan (Szilvási)2950 Ft x ...db = ...
  -Nemave edifi (MacGill)                     4500 Ft x ...db = ...

Szótárak
  -Új eszperantó-magyar tematikus szótár      1600 Ft + postaköltség ÚJ!
  Postaköltség elsõbbségivel: + 255 = 1855
   Postaköltség ajánlva: + 420 = 2020
   Utánvétellel: +705 = 2305
  -Magyar-Eszperantó tematikus szótár (Princz) 850 Ft x ...db = ...
   2. bôvített, átdolgozott kiadás
  -Tematikus szótár Tanulás és Munka (Koutny)  900 Ft x ...db = ...

Hanganyagok

  -Felkészülés a középfokú nyelvvizsgára       950 Ft x ...db = ...
  -Laborfeladatok CD-n + szövegkönyv          1400 Ft x ...db = ...

Számítógépes oktatóprogram
  -SoftMemor oktatóprogram                    2500 Ft x ...db = ...
   (szó- és tesztgyakorló, az új verzióban képek és hangok is,
   más nyelvekre is alkalmas)
   az oktató CD-n ajándék: eszperantó betûtípusok,
   eszperantó szövegek, 4 ingyenes eszköz
   és egy régi Zamenhof hangfelvétel)

 Könnyû olvasmány
  -Amuza legolibro en Esperanto                700 Ft x ...db = ...
  -Tendaraj tagoj 2                            300 Ft x ...db = ...
  -Tendaraj tagoj 3                            300 Ft x ...db = ...
  -Okulo 1                                     300 Ft x ...db = ...
  -Okulo 1 Gvidilo                             300 Ft x ...db = ...
  -Fantazioj kaj kantoj por infanoj            100 Ft x ...db = ...
     -Diáklevelezés Eszperantó-Magyar             300 Ft x ...db = ...

 Olvasmány haladóknak
  -Utam a világban (kétnyelvû irodalom)        600 Ft x ...db = ...
     -Sensorteco (Kertész Imre)                  1800 Ft x ...db = ...
  -La lumo nutranta (Dudich Endre)             980 Ft x ...db = ...
  -Baza literatura krestomatio (Benczik Vilmos)700 Ft x ...db = ...
  -Vojago en Esperantolando (Kolker)           500 Ft x ...db = ...
  -Homo (Eduardas Miezelaitis)                 500 Ft x ...db = ...
  -Oni ne pafas en Jamburg (M. Bronstein)      500 Ft x ...db = ...
  -Majo (Karel Hynek Mácha)                    200 Ft x ...db = ...
  -La planedo de la senfelaj simioj
   kaj aliaj rakontoj (Thierry Salomon)        350 Ft x ...db = ... ÚJ!

 Eszperantó Zene
  -Kazetta Solotronik "Astral Egoency"  2800  2000 Ft x ...db = ...
  -CD Dolcxamar "Lingvo intermonda"     2950  2500 Ft x ...db = ...

 Egyéb
  -Virágozzék minden nyelv!(Gados László)      100 Ft x ...db = ...
   Soknyelvûségért és egyenjogú
   nyelvi érintkezésért Európában
  -Egyenes beszéd nyelvügyben (Gados László)   600 Ft x ...db = ...
     -Anyanyelv, világnyelv - Bábel?(Gergely)     820 Ft x ...db = ...
  -La kostoj de la europa lingva [ne-]komunikado (Selten)
                                              1200 Ft x ...db = ...
  -Krucenigmoj en Esperanto (Marcek)          3200 Ft x ...db = ... ÚJ!

 Szállítás és fizetési módok könyveknek:
  [ ] Személyesen/készpénz (kérjen idõpontot :1 217 3912)
  [ ] Postán
      [ ] piros postautalvánnyal (útmutató)
      [ ] utánvétellel
      [ ] Banki átutalás: 10400171-01700129-00000000
          ABONASOFT Bt, K&H Bank Zrt 1094
          Budapest, Ferenc krt. 1. Átutalás dátuma: .......

     Postaköltség tétel, súly és megbeszélés szerint          = ...
 

 Összesen:                                                     .... Ft

 Név: ........................
 Cím irányítószámmal: ..............................................
 Számlázási cím: [ ] ugyanaz, [ ] más cím: .........................
 Telefon: .........
 Villámpostacím: ...........

 AbonaSoft Bt 1093 Budapest Bakáts u. 1/3 III.1.
 http://abonasoft.inf.hu, 
 --------------------------------------------------------------

 Megrendelés

 Megjegyzések:
[Kezdôlap]