INTERlingvo

Hejmo
Komputilaj programoj
- Interreto
Lingvoj - Esperanto
Teniso
Abono-mendo
Els`uto
Oftaj demandoj
Ligoj
Pri AbonaSoft

[unikodo] [cx] [c`] [^c]

AbonaSoft subtenas la protekton de la lingva kaj kultura diverseco per la praktika uzo de la INTERnacia lingvo.
 

Mendu la novelaron "La planedo de la senfelaj simioj kaj aliaj rakontoj" NOVA!
 

Korespondaj kursoj kaj libroservo

Tradukoj

Turismaj bros`uroj, hejmpag`oj, oficialaj dokumentoj, subtitoloj de filmoj (por televida teksto, DVD...), ingredientoj, uzoklarigoj ktp...

Klubo

AbonaSoft lanc`is klubon en Budapes`to. Interesig`antoj skribu al abonasoft@pro.hu au` telefonu +36 1 217 39 12.  Eksterlandaj gastoj estas bonvenaj.

Helpilo por lerni lingvojn

La komputila programo SoftMemor rapidigas la lernadon de lingvoj kaj interalie de esperanto.

Novaj`oj el la mondo en Esperanto

De majo 2002 g`is majo 2003 AbonaSoft subtenis projekton de mallongaj novaj`oj en Esperanto.
La arkivoj estas legeblaj :
interrete c`e http://intergazeto.inf.hu kaj pos`telephone (WAP) c`e http://tagtag.com/intergazeto/