INTERlingvo

Hejmo
Komputilaj programoj
- Interreto
Lingvoj - Esperanto
Teniso
Abono-mendo
El^suto
Oftaj demandoj
Ligoj
Pri AbonaSoft

[unikodo] [cx] [c`] [^c]

AbonaSoft subtenas la protekton de la lingva kaj kultura diverseco per la praktika uzo de la INTERnacia lingvo.
 

Mendu la novelaron "La planedo de la senfelaj simioj kaj aliaj rakontoj" NOVA!
 

Korespondaj kursoj kaj libroservo

Tradukoj

Turismaj bro^suroj, hejmpa^goj, oficialaj dokumentoj, subtitoloj de filmoj (por televida teksto, DVD...), ingredientoj, uzoklarigoj ktp...

Klubo

AbonaSoft lan^cis klubon en Budape^sto. Interesi^gantoj skribu al abonasoft@pro.hu a~u telefonu +36 1 217 39 12.  Eksterlandaj gastoj estas bonvenaj.

Helpilo por lerni lingvojn

La komputila programo SoftMemor rapidigas la lernadon de lingvoj kaj interalie de esperanto.

Nova^joj el la mondo en Esperanto

De majo 2002 ^gis majo 2003 AbonaSoft subtenis projekton de mallongaj nova^joj en Esperanto.
La arkivoj estas legeblaj :
interrete ^ce http://intergazeto.inf.hu kaj po^stelephone (WAP) ^ce http://tagtag.com/intergazeto/