AbonaSoft

Hejmo
Komputilaj programoj
- Interreto
Lingvoj - Esperanto
Teniso
Abono-mendo
Elŝuto
Oftaj demandoj
Ligoj
Pri AbonaSoft

[unikodo] [cx] [c`] [^c]

Aperis du novaj libroj
  • Origó eszperantó írásbeli nyelvvizsga, Akadémiai Kiadó (10 mezgradaj, 4 bazgradaj originalaj skribaj taskoserioj: tradukekzercoj, tekstokomprenaj taskoj, 500 testoj kun solvoj, 20 modelaj leteroj) 
  • Nova Esperanto-hungara temvortaro, Akadémiai Kiadó
Mendo

   -----    
 

Abono al la gazetoj Monato, Juna Amiko kaj al la agendo La Jaro
 

Mendu la novelaron "La planedo de la senfelaj simioj kaj aliaj rakontoj" NOVA!

Komputilaj programoj
Por lernado, organizado, kreemo. Utilaj iloj
Plurlingvaj ankaŭen la internacia lingvo
Plursistemaj (Windows 95/98/NT/2000/ME/XP/Vista, Linux, Mac OSX, OS/2, ...)
Senpagaj aŭ "aboneblaj" (la aĉetanto senpage ricevos la sekvajn versiojn.)

Lingvoj
Lernohelpilo
Tradukoj
Kursoj ankaŭ korespondaj
Defendo de la lingva kaj kultura diverseco.

Teniso
Kursoj
Iloj
Libro preparata
 

Bonvolu sendi komentojn, kritikojn, konsilojn, ideojn: 

 

AbonaSoft
http://abonasoft.netfirms.com
Telefono: +36 1 217 39 12
Bakáts u. 1/3 III/1
HU-1093 Budapest

ABONASOFT estas membro (n-ro 312) de IKEF
(Internacia Komerca kaj Ekonomia Fakgrupo)
 

WWW.EVENTOJ.HU