SoftDos
Help  --  Aide  --  Súgó  --  Helpo
 


Help

SoftDos is a set of small tools: SoftZip, SoftPiz and SoftSplit which can be run through the graphical user interface SoftDos or in a MS-DOS window.
 

Usage through "SoftDos":


Usage in a MS-DOS Window:

Description of the tools

Installation
Aide

SoftDos est un ensemble de petits programmes: SoftZip, SoftPiz et SoftSplit qui peuvent s'exécutent par l'intermédiare de l'interface graphique "SoftDos" ou dans une fenêtre MS-DOS.
 

Utilisation par l'intermédiare de "SoftDos":


Utilisation dans une fenêtre MS-DOS::

Remarque: si un nom de fichier contient des espaces ou est plus long que 8+3 charactères utilisez les guillements :
softsplit "Mon fichier au nom long.exe".
 
 

Déscription des programmes

InstallationHelpo

SoftDos estas aro da etaj programoj: SoftZip, SoftPiz, SoftSplit kaj SoftKonvert kiuj estas ruligataj per "SoftDos"  aù en MS-DOS fenestro.
 

Uzo pere de "SoftDos"

Uzo en MS-DOS fenestro: Rimarko: Se nomo de dokumento enhavas spacetojn aù estas pli longa ol 8+3 karakteroj, uzu citilojn: softsplit "Mia dokumento kun longa nomo.exe"
 

Ekzemplo por SoftKonvert:

EkzemploJ en MS-DOS fenestro:
softkonvert eox eoh dokumento
softkonvert eox eolat3 dokumento
...
softkonvert eoh eox dokumento
softkonvert eolat3 eox dokumento
softkonvert eou eox dokumento
...
 

Formatoj uzeblaj

Konvertado de hejmpaghoj kaj Word dokumentoj

Priskribo de la programoj

Instalo
 Súgó


A SoftDos: SoftZip, SoftPiz és SoftSplit
Ez a három eszköz SoftDos keresztül vagy egy DOS ablakban futtatható.

A programok leírása

Telepítés

Használat:
 

 • SoftDos keresztül
 • ...
 • Egy MS-DOS ablakban:
 • Nyisson ki egy DOS ablakat  Start->Programok->MS-DOS
 • Menjen abba a könyvtárba ahol dolgozni akar
 • cd ..
 • cd "Dokumentumok"
 • cd egyéb
 • Hívja az eszközt, például:
 • softsplit nagy.exe

 • Megjegyzés: Ha a fájl nevében szóközök vannak, vagy hosszabb, mint 8+3 jel, használjon idézõjeleket: softsplit "Fájl hosszú névvel.exe"

  http://abonasoft.netfirms.com/SoftDosHelp.html
   
   

  http://abonasoft.netfirms.com
  abonasoft@pro.hu